Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

SGTiR kształci w zakresie CSR w przemyśle turystycznym

W Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji można wziąć udział w półrocznym kursie i zdobyć certyfikat poświadczający wiedzę w zakresie CSR. Warszawska uczelnia została centrum szkoleniowym dla programu Travelife „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw dla Touroperatorów i Biur Podróży”.

Wdrożenie zrównoważonego zarządzania może być źródłem wielu korzyści dla firmy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o zrównoważonym rozwoju w turystyce: co ono oznacza dla każdego przedsiębiorstwa turystycznego, jakie firma może odnieść korzyści ze stosowania dobrych praktyk CSR, jak korzystać z interaktywnych materiałów i narzędzi Travelife do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstwa.

Każdy uczestnik szkolenia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych on-line oraz będzie mógł przystąpić do formalnego egzaminu on-line, aby uzyskać imienny certyfikat, potwierdzający kompetencje do pełnienia roli koordynatora zrównoważonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest też przygotowanie kadr touroperatorów i biur podróży do korzystania z interaktywnych materiałów i narzędzi Travelife do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstwa oraz uzyskania przez przedsiębiorstwo statusu Partnera Travelife.

- Travelife jest wiodącą inicjatywą z zakresie szkoleń, zarządzania i certyfikacji dla przedsiębiorstw z sektora turystycznego chcących zaangażować się w zrównoważony rozwój turystyki. Cieszę się, że dzięki współpracy z Polską Izbą Turystyki możemy już po raz drugi przeprowadzić to szkolenie w SGTiR. Osoby, które ukończą ten kurs mają szansę koordynować zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstw turystycznych – komentuje trener Travelife, prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji dr Krzysztof Celuch.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.travelife.info a jego podsumowanie nastąpi 16 stycznia 2015 r. podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „CSR w zarządzaniu wydarzeniami – luksus czy obowiązek”. Osoby zainteresowane kursem uzyskają niezbędne informacje, pisząc na adres: rektoratsgtir@vistula.edu.pl

************

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi czy organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii.

Uczelnia aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy o turystyce i rekreacji, realizując projekty badawcze oraz organizując liczne konferencje i seminaria.

SGTiR wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk tworzy Grupę Uczelni Vistula. Więcej informacji: www.sgtir.edu.pl

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane