Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Rok zalozenia: 2000 | Rektor: Andrzej Żyławski

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Mila College) jest członkiem elitarnego klubu pięciu wyższych uczelni warszawskich mających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka o profilu technicznym. Studia są prowadzone w systemie zaocznym.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka na czas nieokreślony. Studia są prowadzone w systemie dziennym i zaocznym.

Uczelnia została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sierpniu 2000 roku.

Wszyscy studenci Mila College są objęci programem praktyk zawodowych, nadzorowanym przez Biuro Karier i Staży Zawodowych, którego celem jest przygotowanie przyszłych specjalistów do pracy w zawodzie informatyka.

Gwarancją najwyższej jakości kształcenia w WWSI jest stała współpraca z czołowymi firmami branży informatycznej: IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, HP, Intel.

Uczelnia oferuje również swoim studentom szeroko rozbudowany system stypendialny umożliwiający w dużym stopniu pokrycie kosztów nauki.Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi studia:


  • inżynierskie – I stopnia – kierunek Informatyka
specjalności:
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria baz danych
Inżynieria multimediów
Inżynieria sieci teleinformatycznych
Inżynieria Internetu
Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych


  •  magisterskie - II stopnia – kierunek Informatyka
specjalności:
Systemy i sieci teleinformatyczne
Informatyczne technologie zarządzania
Zarządzanie projektami


  •  podyplomowe
specjalności:
Zarządzanie projektami informatycznymi
Systemy i sieci teleinformatyczne
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Bazy danych i Business Intelligence
Technologie internetowe w zastosowaniach Business Intelligence 
Zapraszamy do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,
uczelni tworzonej dla Was, wspólnie z Wami.


www.wwsi.edu.pl
Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Magister Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie