Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych.

Zakres oferowanych w ramach IT Akademia zajęć obejmuje szerokie spektrum zagadnień od podstawowych stanowiących wprowadzenie do informatyki, do zaawansowanych z obszaru najnowszych profesjonalnych rozwiązań i technologii stosowanych w branży ICT.

Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej – wykładów, kursów oraz warsztatów stacjonarnych realizowanych w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w formie e-learningowej, przy użyciu platformy internetowej.

Uczestnicy wszystkich form zajęć realizowanych w ramach IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w zależności od ich rodzaju otrzymują akademickie certyfikaty (świadectwa) IT lub profesjonalne certyfikaty IT zgodne ze standardami edukacyjnymi producentów technologii i oprogramowania.

Udział w zajęciach prowadzonych w ramach IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest ważnym elementem składowym budowania portfolio ścieżki kariery informatycznej w branży ICT.

W bieżącym roku akademickim zajęcia IT Akademia są prowadzone w następujących formach:

 • Specjalista Ochrony Danych Osobowych
 • CoRe IT Program – szkolenia pod auspicjami Kolegium Rektorskiego WWSI
 • Akademia Baz Danych SQL Server 2017 - Pierwszy krok (kurs podstawowy)
 • Akademia Baz Danych SQL Server 2017 - Drugi krok (kurs zaawansowany)
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • Agile Scrum Foundation
 • Cisco Networking Academy
 • Skuteczne zarządzanie projektem PRINCE2® - warsztat
 • Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami
 • VeriSM™ Foundation
 • Zapewnienie ciągłości  działania organizacji (bazuje na ISO 22301, 27001,20000)
 • Podstawy architektury baz danych i języka SQL
 • Wprowadzenie do programowania w Visual Basic dla Microsoft Excel
 • Wykorzystanie formatów XML i JSON w SQL SERVER 2017
 • Akademia Programowania Obiektowego - semestr I
 • Service Integration & Management (SIAM®) Foundation
 • IT Service Management based on ISO/IEC 20000

Działania zrealizowane:

 • Wszechnica Informatyczna – wykłady na temat aktualnych trendów i tendencji w informatyce
 • Wszechnica Online – internetowe wykłady najlepszych polskich nauczycieli akademickich IT
 • Wszechnica Młodzieżowa – realizowana w ramach projektu Informatyka +
 • Visiting Professor Program – cykl wykładów IT profesorów zagranicznych
 • Kuźnia Technologiczna (EFS) – kursy IT
 • Cisco Entrepreneur Institute
 • Akademia Zarządzania Projektami IT
 • Letnie Studenckie Warsztaty IT
 • Letnie Młodzieżowe warsztaty IT
 • Wybrane aspekty zarządzania IT w praktyce
 • Akademia Microsoft W12 – Solutions Associate I
 • Akademia Microsoft W12 – Solutions Associate II
 • Akademia Data Science - semestr I
 • Akademia Data Science - semestr II
 • Akademia Oracle
 • ITIL Practitioner
 • Tworzenie n-warstwowych aplikacji dla małych i średnich rozwiązań
 • PRINCE2® Foundation
 • Business Analysis Workshop

Konferencje:

 • Infoskop
 • IT Academic Day 

Powiązane artykuły

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ZAPRASZA !!!

do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr zerowy dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki?

Wybór kierunku studiów oraz uczelni, w której chcemy studiować to jedna z najważniejszych decyzji, przesądzających na wiele lat o sytuacji życiowej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane