Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN

Uczelnia powstała w 1997 r. z inicjatywy Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN na podstawie:

Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1997 r.,
Aktu założycielskiego,
Wpisu do rejestru uczelni niepaństwowych MEN z 13 października 1997 r. – pozycja 137.

Rektor EWSPA – prof. dr hab. Jerzy Wiatr


Uczelnia prowadzi studia na kierunkach:

 • Prawo (studia magisterskie)
 • Administracja (studia licencjackie)
 • Stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)


DLACZEGO EWSPA?

 • Znakomita, własna kadra dydaktyczna, rekrutująca się z PAN wspomagana przez prawników - praktyków
 • Praktyki w Brukseli, w Berlinie i Londynie
 • Gruntowne poznanie prawa polskiego, europejskiego, międzynarodowego, systemów prawnych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji
 • Możliwość doktoryzowania się po zakończeniu studiów w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 • Przygotowanie do egzaminów na aplikacje oraz do pracy w Komisji Europejskiej
 • Indywidualna opieka tutorska - każdy student prowadzony jest przez swojego opiekuna merytorycznego
 • Bezpłatna pomoc prawna dla studentów i członków ich rodzin
 • Stypendia socjalne oraz naukowe

W 2009 roku 47% absolwentów EWSPA pomyślnie zdało egzaminy na wybrane aplikacje


OPINIE STUDENTÓW EWSPA


Co się najbardziej podoba w naszej uczelni?
Kameralność i dobry kontakt z wykładowcami.
Dużo praktyk.
Małe grupy, co ułatwia dostęp do kadry itd.
Życzliwość dziekanatu.
Praktyczna wiedza.
Dobre jest to, że mamy wybitną kadrę. Wykładowcy idą nam często na rękę, zajęcia można sobie ułożyć i mieć parę dni wolnego. Również fajne jest to, że można spokojnie iść na konsultacje do wykładowców i zawsze pomogą.
To co mi się podoba to jest praktyczne "podejście" uczelni do studenta dzięki zajęciom tutorskim.
Fakt, że mamy zajęcia z praktykami prawa sprawia, że teoria wzbogacona jest o praktykę, ponadto często uwypuklana jest nam problematyka danego rozwiązania prawnego, dostrzegalna tylko okiem praktyka.

Ankieta przeprowadzona w marcu 2008 r. To chyba trzeba sprawdzić ...


DOSKONAŁA KADRA

W EWSPA wykładają najlepsi specjaliści, profesorowie i doktorzy prawa z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego.
Spośród niepublicznych uczelni prawniczych w Warszawie EWSPA ma największą liczbę profesorów i doktorów prawa.


Rekrutacja


Aby zostać studentem EWSPA, należy:

pobrać ze strony uczelni , wypełnić i wydrukować podanie oraz ankietę osobową kandydata na studia,
wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł jednorazowo
złożyć dokumenty w Dziale Rekrutacji.

Dokumenty składane przy zapisie na studia I stopnia i jednolite magisterskie:
* Formularz aplikacyjny (podanie oraz ankieta osobowa kandydata na studia) wydrukowany ze strony uczelni
* Oryginał świadectwa dojrzałości
* 4 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem),
* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
* Dowód osobisty (do wglądu),
* Numer książeczki wojskowej,
* Dowód wpłaty wpisowego.


CZESNE


OPŁATY NA KIERUNKU PRAWO - jednolite studia magisterskie
Wpisowe (jednorazowe) 100 PLN
Czesne za semestr (tryb stacjonarny) I rok – 1.950 PLN lub 410 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb stacjonarny) II, III, IV i V rok studiów 2.450 PLN lub 510 PLN – 5 rat
Czesne za semestr (tryb niestacjonarny) I rok – 1.850 PLN lub 390 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb niestacjonarny) II, III, IV i V rok studiów 2.300 PLN lub 480 PLN – 5 rat

OPŁATY NA KIERUNKU ADMINISTRACJA - studia zawodowe I stopnia
Wpisowe (jednorazowe) 100 PLN
Czesne za semestr (tryb stacjonarny) I rok – 1.850 PLN lub 390 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb stacjonarny) II, III rok studiów 2.100 PLN lub 440 PLN – 5 rat
Czesne za semestr (tryb niestacjonarny) I rok – 1.800 PLN lub 380 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb niestacjonarny) II, III, rok studiów 2.000 PLN lub 420 PLN – 5 rat

OPŁATY NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - studia zawodowe I stopnia
Wpisowe (jednorazowe) 100 PLN
Czesne za semestr (tryb stacjonarny) I rok – 1.850 PLN lub 390 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb stacjonarny) II, III rok studiów 2.100 PLN lub 440 PLN – 5 rat
Czesne za semestr (tryb niestacjonarny) I rok – 1.800 PLN lub 380 PLN – 5 rat
Czesne miesięcznie (tryb niestacjonarny) II, III, rok studiów 2.000 PLN lub 420 PLN – 5 rat

OPŁATY NA KIERUNKACH PRAWO I ADMINISTRACJA - studia równoległe
Czesne za semestr (tryb stacjonarny) 2.650 PLN lub 550 PLN – 5 rat
Czesne za semestr (tryb niestacjonarny) 2.450 PLN lub 510 PLN – 5 rat


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie