Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PRAWNICZE ONLINE, jakie dają korzyści?

W obecnej sytuacji wiele uczelni zaczyna korzystać ze zdalnej formy nauczania. EWSPA to jedna z nielicznych uczelni, która nie zawiesiła zajęć a tylko zmieniła ich formę na zdalną. Uczelnia będąc pionierem e-learningu ma wypracowane przez lata i sprawdzone rozwiązania, wykorzystując przy tym własną interaktywną platformę edukacyjną.

Komfortowe połączenie zdalnego trybu odbywania zajęć z tradycyjnymi formami kształcenia to niezwykle dogodna możliwość efektywnej nauki bez wychodzenia z domu. Absolwenci prawniczych studiów online otrzymują dyplom ukończenia studiów taki sam jak pozostali studenci studiów niestacjonarnych. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki, która pozwala aż do 50% punktów ECTS całości programu studiów odbywać w trybie online. Jest to szczególnie ważne chociażby dla pracujących czy zmagających się z problemami zdrowotnymi studentów, ale wiąże się z wieloma zaletami dla każdego studenta wybierającego tę opcję edukacyjną.

W dzisiejszych czasach najnowsze technologie pozwalają na wiele możliwości kształcenia, w tym także zdobywanie wykształcenia podczas studiów z wykorzystaniem narzędzi dostępnych za pomocą Internetu. Uczelnia EWSPA, wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, proponuje możliwość odbywania studiów prawniczych w trybie distance learning.

Czym jest distance learning

To tryb studiów, który obejmuje zarówno tradycyjne zajęcia na terenie uczelni, jak i szeroki zakres możliwości odbywania studiów prawniczych online. Przygotowaliśmy dla naszych studentów techniczne rozwiązania, dzięki którym zajęcia z wykładowcą odbywają się na platformie internetowej w czasie rzeczywistym. Dostępne są również wykłady nagrane z możliwością odsłuchu w wybranym przez studenta czasie i dowolną ilość razy. Niezależnie od tej opcji udostępniamy również szeroki zakres materiałów dostępnych w ramach systemu e-learning.

Dużo opcji, wiele korzyści

Możliwość korzystania ze studiów w trybie distance learning to dobre wyjście dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia, łączą studia z pracą zawodową i każda chwila jest dla nich cenna. Wówczas nie trzeba tracić czasu na dojazdy, które dla niektórych osób mogą oznaczać niekiedy spędzenie kilku godzin dziennie w podróży. Dzięki temu w zajęciach mogą także w zajęciach uczestniczyć osoby, które ze względów zdrowotnych miałyby problem z dotarciem na uczelnię.

Dostęp do szerokiej bazy materiałów

Distance learning umożliwia nie tylko prowadzenie zajęć w trybie audio-video. To także dostęp do bogatej bazy danych zawierającej materiały edukacyjne, kazusy, a także ich umówienia i wyjaśnienia wszystkich budzących wątpliwości zagadnień. To także wiele innych cennych źródeł, które w ramach studiów prawniczych online umożliwiają przygotowanie się w najlepszy, praktyczny sposób do wykonywania tego zawodu w przyszłości. Pozwalają one kompleksowo rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a dostęp do nich za pomocą platformy przygotowanej przez uczelnię EWSPA jest praktycznie nieograniczony.

Pożądane umiejętności i kompetencje

Nauka w trybie on-line to z pewnością tańsze, wygodne i efektywne rozwiązanie dla osób, które chcą studiować, a nie dysponują nadmiarem czasu. Poza tym studiowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość kształtuje preferowane w zawodzie prawnika cechy takie, jak samodyscyplina, systematyczność oraz umiejętność organizowania własnej pracy i gospodarowania czasem.
 

Powiązane artykuły

Studia prawnicze

coroczny hit na liście najbardziej obleganych kierunków studiów

czytaj dalej

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE - ostatnia szansa aby skorzystać z dofinansowania do 80 procent

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane