Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula można zdobyć dyplom University of London

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje studia prowadzone w ramach University of London International Programmes. Studenci mogą zdobyć dyplom University of London – jednej z najlepszych uczelni na świecie, bez wyjeżdżania z naszego kraju. Do wyboru jest 8 kierunków studiów o profilu biznesowym i ekonomicznym. Rekrutacja trwa do 20 września 2014 r.

Studenci mają możliwość otrzymania dyplomu uczelni, której absolwentami są laureaci Nagrody Nobla, byli i obecni przywódcy państw, m.in. Nelson Mandela.

⎼ Studiowanie na kierunkach oferowanych przez University of London w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to najlepsza okazja dla młodych ludzi do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności. Zajęcia odbywają się w Warszawie, więc nie trzeba opuszczać kraju. Dzięki temu koszty studiowania są niższe. Zagraniczne studia w Polsce to także zaleta dla rodziców, którzy będą mieli swoje dziecko zawsze w pobliżu – mówi dr Marek Kulczycki, prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. – Pracodawcy na całym świecie wysoko oceniają absolwentów z dyplomem University of London i chętnie zatrudniają ich na najlepszych stanowiskach w swoich firmach – przekonuje Kulczycki.

Studenci mogą w AFiBV wybrać następujące kierunki studiów I stopnia University of London (UoL), przygotowane przez London School of Economics and Political Science (LSE): Accounting and Finance, Business and Management, Development and Economics, Economics, Economics and Finance, Economics and Management, International Relations, Mathematics and Economics. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Aby rozpocząć naukę na kierunkach University of London International Programmes, kandydaci najpierw powinni zapisać się na studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Następnie będą mogli wybrać własny kierunek studiów UoL. Osoby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji w University of London, będą mogły podjąć studia na wybranym przez siebie kierunku. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymają dyplom AFiBV, a także dyplom University of London, który poświadcza, że egzaminy zostały przeprowadzone przez London School of Economics and Political Science.

Czesne wynosi 3500 euro/rok studiów University of London plus czesne za studia w AFiBV. Najlepsi studenci będą mieli możliwość zdobycia stypendium na pokrycie kosztów nauki.

Na pytania dotyczące rekrutacji na studia University of London International Programmes w AFiBV odpowiada Małgorzata Drab, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, ul. Stokłosy 3, pokój 122, tel. +48 22 457 23 16, london@vistula.edu.pl . Dodatkowe informacje: www.vistula.edu.pl

The University of London jest jednym z największych uniwersytetów na świecie. Uczy się tu ponad 120 tys. studentów. Reputacja uniwersytetu od momentu założenia w 1836 r. jest budowana na wysokim poziomie dydaktyki i wybitnych osiągnięciach naukowych prowadzonych przez 18 światowej klasy koledży i 10 specjalistycznych instytutów, m.in. tak słynnych szkół jak King’s College, London School of Economics and Political Science, University College London i London Business School.

************************

The University of London International Programmes
Od 1858 r. kierunki studiów prowadzone przez University of London są dostępne dla studentów z całego świata dzięki programowi studiów międzynarodowych University of London International Programmes.
Absolwenci University of London International Programmes mają wpływ na losy świata. Jest wśród nich
7 Noblistów, przywódców państw wchodzących w skład Commonwealth, ministrów, uznanych autorów publikacji, wykładowców, sędziów i liderów biznesu. Obecnie University of London International Programmes ma wybitnie międzynarodowy charakter – wybrało go 54 tys. studentów z ponad 180 krajów.
Dyplom University of London to świadectwo znakomitego poziomu wiedzy studenta, uznawane przez pracodawców i uczelnie na całym świecie.
Studenci University of London International Programmes są uprawnieni do otrzymania dyplomu i stopnia licencjata po ukończeniu 12 kursów w ciągu minimum trzech lat.
Więcej: www.londoninternational.ac.uk

London School of Economics and Political Science (LSE)
Akademicki kierunek dla wszystkich programów oferowanych przez University of London International Programmes wyznaczają poszczególne koledże wchodzące w skład uniwersytetu. Wykładowcy koledży przygotowują sylabusy oraz materiały do ćwiczeń i są odpowiedzialni za ocenianie wyników studentów w nauce. Oznacza to, że studenci korzystają z akademickich doświadczeń i wyników badań prowadzonych przez koledże. Dzięki temu University of London zapewnia jednakowo wysoki poziom wiedzy, w ramach wszystkich form studiów, jakie oferuje.

London School of Economics and Political Science zapewnia akademicki kierunek w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów i nauk społecznych. LSE jest specjalistycznym uniwersytetem o światowym zasięgu, charakteryzuje się wysoką liczbą studentów międzynarodowych. Badania naukowe oraz zakres nauczania obejmują nauki społeczne, przez ekonomię, politologię i prawo, po socjologię, antropologię, księgowość i finanse. Został założony w 1895 r., cieszy się ogromnym prestiżem, nie tylko z powodu wybitnych osiągnięć akademickich, ale także bardzo dużego zaangażowania w sprawy polityki czy biznesu.

Absolwenci studiów otrzymają dyplom lub stopień University of London. Otrzymany dyplom poświadcza, że absolwent był studentem University of London i że egzaminy zostały przeprowadzone przez LSE.
Więcej: www.lse.ac.uk/home.aspx

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2014 r. AFiBV została uznana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce, a także uplasowała na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych Perspektyw i Dziennika Gazety Prawnej.

AFiBV tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Istnieje od 1992 r. Wraz z Europejską Akademią Sztuk oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji tworzy Grupę Uczelni Vistula.

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane