Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

w roku akademickim 2020/2021!

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy rekrutację na I rok studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. 

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną. Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów IRK potrwa do 15 maja 2020 r.  

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl