Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

w roku akademickim 2020/2021!

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy rekrutację na I rok studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. 

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną. Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów IRK potrwa do 15 maja 2020 r.  

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane