Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne styczeń 2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w [b]Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2013[/b]. Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się kolejno w Jaśle, Brzozowie, Sanoku i Krośnie w dniach 15-18 stycznia 2013r. Portal www.pomaturze.pl objął patronat medialny nad imprezą.

JASŁO - 15 stycznia 2013 - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, ul. Floriańska 24

BRZOZÓW - 16 stycznia 2013 - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 2

SANOK - 17 stycznia 2013 - Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 16

KROSNO - 18 stycznia 2013 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Krośnie, ul. Podkarpacka 16

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi.

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których luty to ostatni dzwonek, aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę tak, aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udziału w targach prosimy o kontakt z nami.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy www.tetrix.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane