Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Od konfliktu do współpracy

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza do udziału w Międzynarodowym Dniu Mediacji. Otwarte i bezpłatne wykłady, warsztaty i konsultacje z prawnikami przybliżą uczestnikom sposoby konstruktywnego rozwiązywania sporów. Spotkania odbędą się w październiku w SWPS w Warszawie i we Wrocławiu.

– Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach stron oraz między innymi daje możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany. Jest to możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator – mówi dr Katarzyna Antolak, organizator wydarzenia z Wydziału Prawa SWPS – Międzynarodowy dzień mediacji to właśnie okazja do bliższego poznania innych niż sądowe sposobów rozstrzygania konfliktów – dodaje.

Doświadczeni mediatorzy i prawnicy w trakcie wykładów i warsztatów wyjaśnią, jak skutecznie pokonywać bariery komunikacyjne, jakie potrzeby dziecka należy brać pod uwagę w procesie mediacji a także przedstawią dostępne możliwości mediacji sądowych i pozasądowych w Polsce. Spotkania zorganizowane przez Wydział Prawa SWPS w Warszawie oraz Akademickie Centrum Mediacji Rodzinnych i Środowiskowych SWPS odbędą się w dniu 16 października 2013 r. w siedzibie SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Jak żyć w zgodzie w mieście? O tym będą dyskutować z kolei uczestnicy konferencji w SWPS we Wrocławiu. To już czwarta konferencja, której celem jest wymiana wiedzy i pomysłów z innymi mieszkańcami oraz specjalistami, a także zapoznanie ich z metodą rozwiązywania sporów społecznych drogą mediacji. Planowany jest także interaktywny warsztat, w trakcie którego doświadczony mediator i trener kompetencji mediacyjnych wyjaśni, czym jest mediacja, czym się różni od negocjacji, arbitrażu i terapii i co można zyskać uczestnicząc w mediacji.

– Tym razem organizujemy konferencję w formacie Open Space Technology, tzw. otwartej przestrzeni składającej się z równoległych intensywnych dyskusji – wyjaśnia Manuela Plizga-Jonarska, organizator konferencji – Ten typ konferencji ma wiele wspólnego z mediacją, bo opiera się na zaufaniu do uczestników, że sami wiedzą najlepiej, co chcą omówić i jak rozwiązać dotykające ich problemy. Jest to swego rodzaju test sprawdzający gotowość obywateli do zaangażowania się w rozwiązywanie otaczających ich problemów – dodaje.
Konferencja i warsztat odbędą się w sobotę 26 października 2013 r. w godz. 10.00-16.00 we wrocławskim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przy ul. Ostrowskiego 30b.

Spotkania w SWPS w Warszawie i we Wrocławiu skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów.
W szczególności do studentów prawa, psychologii, socjologii oraz przedstawicieli instytucji, w których mogą być wykorzystywane mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktu.

Więcej o programie wydarzeń i zasadach zgłaszania udziału w spotkaniach na stronie www.swps.pl/mediacja oraz www.swps.pl/warszawa w zakładce „aktualności”.

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych wi kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane