Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dla mieszkających daleko, dla zajętych – studia biznesowe trybie mobile learning

Gdy obowiązki rodzinne lub służbowe nie dają się pogodzić ze studiami, gdy z miejsca zamieszkania trudno dojechać na uczelnię, można wybrać studia łączące zajęcia w e-learningu i tradycyjne wykłady w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie: finanse i rachunkowość, ekonomię lub zarządzanie I stopnia. Rekrutacja trwa do końca lutego 2015 r.

Studia mobilne to tryb studiowania pozwalający na zrealizowanie 60% zajęć na platformie e-learningowej, a 40% – na uczelni.

Studia mobilne I stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na odległość (z dn. 25 września 2007 z późn. zm.). Absolwenci otrzymają dokładnie taki sam dyplom ukończenia studiów, jak pozostali studenci niestacjonarni. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki.

AFiB Vistula opracowała program studiów mobilnych tak, aby odpowiadał na wyzwania współczesnego rynku pracy. Wykorzystuje on nowoczesne narzędzia edukacyjne w taki sposób, że nauka staje się przyjemna, dopasowana do obowiązków i nawyków studentów. Jednocześnie pozwala zdobyć doświadczenie i kompetencje kluczowe dla odniesienia sukcesu zawodowego, jak praca w zdalnych grupach projektowych czy wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów.

Studia mobilne w AFiB Vistula wykorzystują zróżnicowane rozwiązania metodyczne: multimedialne ćwiczenia, krótkie filmy nagrane przez polskich i zagranicznych wykładowców oraz grywalizację. ⎼ Dzięki tym metodom nauka jest lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb. Student decyduje, które zajęcia odbywają się w trybie mobilnym, a które w siedzibie uczelni – podkreśla Krzysztof Wojewodzic, EdTech Director Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W czasie zjazdów studenci pracują przede wszystkim metodą projektową i case study. Oceniana jest umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę i przekształcania wiedzy na decyzje biznesowe. Oznacza to, że do zaliczenia zajęć niezbędna będzie umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów firm lokalnych i globalnych.

Studenci pozostają w stałym kontakcie z wykładowcami: przez platformę studiów mobilnych, wideokonferencje, e-mail, a także na uczelni.

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć na stronie AFiB Vistula:

http://www.vistula.edu.pl/pol/page/rekrutacja-kandydat/studia-mobilne 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane