Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

VIII Targi Pracy i Praktyk Studenckich WSB w Dąbrowie Górniczej

W czwartek 26 lutego 2015 r. odbędzie się VIII edycja Targów Pracy i Praktyk Studenckich, organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Inicjatywa od lat wzbudza zainteresowanie zarówno potencjalnych pracodawców, jak i pracowników. Targi skierowane są w znacznej mierze do studentów, absolwentów uczelni i osób poszukujących pracy. Ofert nie zabraknie jednak dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy myślą zapewne o pracy tymczasowej, dorywczej.

Warto się przygotować i zaopatrzyć w CV. Targi umożliwiają bezpośrednie spotkanie z potencjalnym pracodawcą oraz są okazją do złożenia dokumentów aplikacyjnych. W targach dział potwierdziło blisko 50 wystawców: agencje, urzędy pracy z woj. śląskiego i firmy, m.in. IBM, JGL Logistic, Ochotnicze Hufce Pracy, SMG KRC, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ICAN INSTITUTE, TWÓJ START UP, Forum Młodych.

Patronat honorowy nad targami objęły takie instytucje, jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Równolegle do Targów Pracy i Praktyk Studenckich odbywać się Akademia Rozwoju Kompetencji - szereg merytorycznych wykładów, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez firmy biorące udział w Targach, ale również przez instytucje, organizacje oraz wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Wykład inaugurujący VIII Targi Pracy i Praktyk Studenckich "Zarządzanie talentem i coaching” wygłosi dr Anna Syrek - Kosowska. Dodatkowo podczas Targów dyżurować będą doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego oraz Akademickiego Biura Karier WSB.

Warto wziąć udział w Targach Pracy i Praktyk Studenckich oraz w Akademii Rozwoju Kompetencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i uczestników. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane