Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

Rok zalozenia: 1946

Szkoła została powołana 27.09.1946 roku.
Od 6 września 1974 roku przyjęła nazwę Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych.

Policealne Studium Zawodowe w Zespole funkcjonuje od 1993 roku.


Warunki przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego:
 ukończona szkoła średnia
 rozmowa kwalifikacyjna


Kierunki

 • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Tu nauczysz się:
• pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
• określać cela reklamowe przedsiębiorstwa, wyznaczać sposoby ich realizacji
• gromadzić informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych
• tworzyć przekazy reklamowe dla różnych rodzajów mediów reklamowych

 • TECHNIK INFORMATYK
Słuchacz nabędzie umiejętności:
• swobodnego posługiwania się anglojęzycznymi pojęciami z zakresu podstaw wiedzy technicznej, gospodarki rynkowej, informatyki i elektroniki ogólnej
• sprawnego użytkowania programów komputerowych z instrukcjami i poleceniami w języku angielskim
• rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego
• sprawnego korzystania z programów użytkowych
• programowania

 • FOTOTECHNIK
Jeżeli chcesz:
• umieć posługiwać się podstawowym sprzętem fotograficznym i audiowizualnym oraz znać jego budowę i zasady funkcjonowania
• przetwarzać metodami elektronicznymi informację obrazową zapisaną na nośnikach magnetycznych
• poznawać tajniki skutecznej reklamy

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Absolwent może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach i organizacjach udzielających pomocy i świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym pomocy w ich miejscu zamieszkania.


 • TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Tutaj zdobędziesz kwalifikacje do renowacji mebli i wyrobów z drewna, architektury wnętrz i architektury ogrodowej. Nauczysz się obsługiwać podstawowe obrabiarki do obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz planować proces produkcyjny mebli i stolarki budowlanej.Zapraszamy!
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 645 62 28

zsart@zsart.edu.pl
www.zsart.edu.pl

Zawody na uczelni:

fototechnik
opiekunka środowiskowa
technik informatyk
technik organizacji reklamy
technik technologii drewna

Główny adres uczelni

 • Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
  ul. Cieplicka 34, 58-560 Jelenia Góra
 •  
 • Telefon: 75 645 62 28
 • Fax: 75 645 62 36
 • Email: zsart@zsart.edu.pl
 • Strona: http://www.zsart.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie