Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie

Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w ChełmieMedyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie jest najstarszą szkołą medyczną na Lubelszczyźnie. Szkoła prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych w formie stacjonarnej, zaocznej i w formie kursów kwalifikacyjnych.  Kształcenie w szkole jest bezpłatne i kończy się przystąpieniem do  egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyplom uprawnia do wykonywania zawodu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.  
Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:

Asystent osoby niepełnosprawnej 
Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz  stwarzanie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Asystent realizuje usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Miejscem pracy asystenta jest przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osób  niepełnosprawnych

Higienistka stomatologiczna 
Higienistka stomatologiczna przygotowywana jest do: -czynnego współdziałania z zespołem stomatologicznym w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, zabiegów profilaktyczno-leczniczych i ortodontycznych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej, -przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych, ich właściwego przechowywania i ewidencjonowania, użytkowania, przechowywania, konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, -prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych.

Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca to zawód dla osób kochających dzieci, wykazujących zamiłowanie do pracy z małym dzieckiem, przygotowujący do świadomego i odpowiedzialnego dbania o rozwój swojego dziecka. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy, uprawniający do podjęcia pracy w ośrodkach opieki nad małym dzieckiem, w  przedszkolach, domach małego dziecka oraz mogą prowadzić indywidualną praktykę. To profesjonaliści w zakresie opieki i wychowywania małego dziecka.
 
Opiekun medyczny
Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi to zawód dla Ciebie. W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód Opiekuna Medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: zakładach opiekuńczo - leczniczych, oddziałach szpitalnych, ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Opiekun medyczny wspiera pielęgniarkę w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Opiekun osoby starszej
Osiągnij sukces, spełnij wymogi współczesnego rynku pracy i uzyskaj zawód do profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej podyktowane jest aktualnymi potrzebami społecznymi i dużym zapotrzebowaniem wśród społeczeństwa. Opiekun osoby starszej znajdzie pracę w placówkach dziennego i stałego pobytu osób starszych, takich jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, fundacje i stowarzyszenia, centra usług socjalnych, środowisko zamieszkania osoby starszej. 

Technik masażysta
Technik masażysta to zawód dający uprawnienia do pracy w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach , salonach SPA, klubach sportowych i gabinetach masażu. Absolwenci tego kierunku nauczą się wykonywać masaż leczniczy, rehabilitacyjny i kosmetyczny, stosować ćwiczenia kinezyterapeutyczne, obsługiwać sprzęt medyczny stosowany podczas masażu.

Technik farmaceutyczny
Jeśli interesuje Cię farmacja, chciałbyś zdobyć ciekawy, poszukiwany na rynku pracy zawód wybierz kierunek Technik farmaceutyczny. Zdobędziesz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym do wykonywania zawodu, zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji, wytwarzania i dystrybucji leków. Absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Technik dentystyczny
Jeśli lubisz precyzyjne i manualne zajęcia Technik dentystyczny to zawód dla Ciebie. Zdobędziesz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym do wykonywania zawodu, będziesz współpracował z lekarzem stomatologiem wykonując laboratoryjne prace z zakresu stomatologii. Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych. Zakres czynności obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych i ortodontycznych.

Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych, łączący umiejętności informatyka, elektronika i technika elektro-radiologii bez realizacji procedur medycznych. Pracownik w tym zawodzie uruchamia elektroniczną aparaturę medyczną, obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje jego pracę. Może liczyć na pracę w zakładach opieki medycznej oraz firmach dostarczających i serwisujących sprzęt medyczny. 

Technik usług kosmetycznych
Zawód Technika usług kosmetycznych daje możliwości zatrudnienia w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, studiach paznokci i wizażu. Wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, kosmetyki upiększającej oraz kosmetyki leczniczej zapewnią Ci nie tylko pracę, ale również możliwość uczestnictwa w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych, zdobywając tym samym dodatkowe certyfikaty.

Technik sterylizacji medycznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik sterylizacji jest przygotowany do wykonywania zadań: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji; prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Terapeuta zajęciowy
Umiejętności organizacji zajęć terapeutycznych nauczysz się na kierunku Terapeuta zajęciowy. W trakcie kształcenia opanujesz umiejętności z zakresu tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta. W zawodzie sprawdzą się osoby wrażliwe, opiekuńcze, samodzielne i kreatywne. Terapeuta zajęciowy znajdzie pracę w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Zapraszamy!!!

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekunka dziecięca
technik dentystyczny
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik farmaceutyczny
technik fizjoterapii
technik masażysta
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie