Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

  • Założona:1944 r.
  • Rektor:prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
  •  
  • Adres:pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  • Telefon:81 537 58 80
  • Email:rekrutacja@umcs.pl
  • Strona:http://www.umcs.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i zarządzanie publiczne I stopnia Stacjonarny
administracja publiczna I stopnia Stacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biology I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
business analytics I stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: analityka chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia, specjalność: chemia materiałowa II stopnia Niestacjonarny
chemia, specjalność: chemia podstawowa i stosowana II stopnia Stacjonarny
chemistry II stopnia Stacjonarny
data science II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
e-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
geoarcheologia Magister Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
graphic arts II stopnia Stacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
intercultural communication in education and the workplace II stopnia Stacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia Stacjonarny
inżynieria światłowodowa I stopnia Stacjonarny
it cyber security II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kreatywność i projektowanie społeczne II stopnia Stacjonarny
kreatywność społeczna I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z francuskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana, spec. angielski z rosyjskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z audiologią I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka w finansach I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
migracje i mobilność II stopnia Stacjonarny
nauczanie matematyki i informatyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - administracyjny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno - menadżerski II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia Stacjonarny
produkcja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
public relations i zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rozwój zasobów ludzkich II stopnia Stacjonarny
rusycystyka I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
społeczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sustainability management I stopnia Stacjonarny
technical physics I stopnia Stacjonarny
technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism management I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ukrainistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w politykach publicznych I stopnia Stacjonarny

Akademickie Studium Policealne Wincentego Pola

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik usług kosmetycznych

Centrum Językowe Paderewski

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka francuskiego
języka niemieckiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka rosyjskiego
języka włoskiego
maturalne

Języki na uczelni:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski jako język obcy , rosyjski

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Dialogo szkoła języka hiszpańskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne
języka hiszpańskiego

Języki na uczelni:

hiszpański

Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

biomasażysta
ekspedytor
florysta
fotoreporter
grafik komputerowy
opiekunka domowa
opiekunka dziecięca domowa
pracownik ds. osobowych
przedstawiciel handlowy
sekretarka
sekretarz-asystent
stylista

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka I stopnia Stacjonarny
european studies I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia niderlandzka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia słowiańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultury i religie Bliskiego Wschodu I stopnia Stacjonarny
kultury i religie krajów Europy Wschodniej I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mediteranistyka I stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o działalności charytatywnej I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
naukoznawstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
religioznawstwo I stopnia Stacjonarny
retoryka stosowana I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Lubelska Akademia WSEI

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

dekorowanie wnętrz – aranżacja przestrzeni
fotografia artystyczna
projektowanie graficzne
projektowanie ubioru – fashion design
publikacje multimedialne

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanik
technik mechatronik

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

agent celny
asystent nauczyciela przedszkola
asystent nauczyciela w szkole
asystent prawny
biomasażysta
dekorator wnętrz
dietetyka
grafika komputerowa multimediów
instruktor fitness
instruktor terapii uzależnień
języka angielskiego
języka niemieckiego
kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
księgowość
maniciurzystka/pediciurzystka
opiekunka dziecięca domowa (niania)
organizator imprez ślubnych
projektant baz danych
projektant grafiki
projektant grafiki stron internetowych
psycholog organizacji
psycholog wychowawczy
rejestratorka medyczna ‎
sekretarka medyczna
spedycja
technik informatyk
terapia środowiskowa
wizaż/stylizacja

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony OCHIKARA

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

pracownik ochrony fizycznej osób i mienia
technik ochrony fizycznej osób i mienia

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

opiekun w DPS
technik administracji
technik bhp
technik geodeta
technik informatyk
technik masażysta
technik rolnik
technik usług fryzjerskich
technik usług kosmetycznych

Politechnika Lubelska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

budownictwa i architektury
elektrotechniki i informatyki
inżynierii środowiska
mechaniczny
podstaw techniki
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
języka chińskiego
języka duńskiego
języka francuskiego
języka hiszpańskiego
języka niemieckiego
języka norweskiego
języka rosyjskiego
języka szwedzkiego
języka ukraińskiego
języka włoskiego
matematyki
maturalne

Języki na uczelni:

japoński, hiszpański, francuski, duński, chiński, angielski, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, włoski

Speak up

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
maturalne

Języki na uczelni:

angielski

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

architektura krajobrazu
artysta fotografik
asystentka stomatologiczna
biomasażysta
dekorator wnętrz
dietetyk
florysta
fotograf
fryzjer
higienistka stomatologiczna
instruktor fitness
kosmetologia z liftingiem rzęs
manicure i pedicure
masażysta
opiekun medyczny
sekretarka
technik administracji
technik bhp
technik farmaceutyczny
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik rachunkowości
Wizaż

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
pracownik socjalny
technik dentystyczny
technik masażysta
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

Fryzjerstwo z certyfikatem Schwarzkopf Professional
Grafika komputerowa
kadry, płace i podatki
kosmetyka ciała
kosmetyka twarzy
logistyka
opiekun medyczny
programowanie i bazy danych
Rachunkowość certyfikat InsERT
stylista fryzur & Barber
technik informatyk
technik rachunkowości

Zawody na uczelni:

asystent nauczyciela przedszkola
asystent osoby niepełnosprawnej
asystent rodziny
asystentka stomatologiczna z elementami implantologii
charakteryzator
coach - trener
dekorowanie wnętrz – aranżacja przestrzeni
dietetyka i zaburzenia odżywiania
doula - asystentka rodzącej
florystyka i bukieciarstwo
fotograf
grafik komputerowy
higienistka stomatologiczna
instruktor fitness
kosmetyka estetyczna
makijaż permanentny
ochrona danych osobowych
opiekun medyczny z aktywizacją seniora
opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
opiekunka dziecięca
organizator imprez ślubnych i konferencyjnych
ortoptystka
podologia i pielęgnacja stóp
pośrednictwo nieruchomości w praktyce
programowanie aplikacji internetowych i mobilnych
programowanie gier komputerowych - specjalizacja e-sport
programowanie JAVA
projektowanie stron internetowych
sekretarka medyczna
specjalista ds. e-commerce
specjalista ds. mediów społecznościowych
stylizacja paznokci z certyfikatem Semilac
tatuażysta
technik administracji
technik bhp
technik dentystyczny z technologią CAD/CAM
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta z elementami fizjoterapii
technik optyk
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych z certyfikatem Bielenda Professional
terapeuta zajęciowy z arteterapią
trener personalny
wizaż i stylizacja
ziołolecznictwo

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
Biomedycyna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
higiena dentystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane