Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS

Rok założenia: 1991


Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową od 1991 roku. 

Od chwili powstania staramy się nieustannie rozwijać i wzbogacać ofertę edukacyjną, aktywnie realizujemy założone cele. Skupiamy swoją uwagę na wysokiej jakości kształcenia swoich podopiecznych, ich komforcie i poczuciu bezpieczeństwa.
Kadrę nauczycielską stanowi grono znakomitych dydaktyków i fachowców o praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach i przedmiotach.
 
Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" posiada akredytację Kuratorium Oświaty na prowadzenie działalności szkoleniowej.
Prowadzone przez nas szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 
Centrum Usług Szkoleniowych kształci również w swoich oddziałach w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Zwoleniu
 
Centrum Usług Szkoleniowych "Lider" to:
 • doświadczona placówka edukacyjna, od ponad 19 lat na rynku oświatowym
 • duża ilość zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach,
 • monitorowany i dobrze zlokalizowany budynek w centrum miasta, co umożliwia bardzo dogodny dojazd ze wszystkich dzielnic miasta jak i okolic
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • dodatkowe kursy,
 • biblioteka szkolna zaopatrzona w fachowe podręczniki
Naszym uczniom i słuchaczom zapewniamy:
 • przyjazną i sympatyczną atmosferę
 • przychylną i wykwalifikowaną kadrę oraz miłą obsługę
 • wsparcie oraz indywidualne podejście do każdej osoby
 • komfort nauki w małych grupach, gdzie wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie szkoły.
 
Obecnie do naszych szkół uczęszcza około 1500 uczniów, w tym w Lublinie uczy się:
 • 223 słuchaczy w Policealnym Studium,
 • 136 słuchaczy w liceach dla dorosłych oraz
 • 340 uczniów w szkołach młodzieżowych.
 
Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy dotychczasowe wykształcenie dajemy Wam wsparcie oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności, jak również możliwość rozwijania swoich zainteresowań
 
Podejmując naukę w naszych szkolach staniecie się niezwykle konkurencyjni na dzisiejszym coraz trudniejszym rynku pracy. 

W ramach naszej oferty proponujemy kursy umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwój swoich zainteresowań i pasji oraz efektywne i miłe spędzanie wolnego czasu. Naszym celem jest prowadzenie wysokiej jakości kursów i szkoleń opartych na najnowszych osiągnięciach nauki, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom proponując szeroką ofertę edukacyjną:
 • kurs fryzjerski
 • kurs kosmetyczny
 • kurs modelowania paznokci
 • kurs masażu(I i II stopnia)
 • kurs komputerowy(podstawowy i zaawansowany)
 • Kurs grafiki komputerowej
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • kurs księgowosci komputerowej z obsługą kadr i płac
 • kurs kadry i płace z obsługą sekretariatu

Dla osób dorosłych, jak i młodzieży, które chcą przystąpić do egzaminu maturalnego proponujemy Kursy Matura- to nie tylko powtórzenie materiału, systematyczna praca, ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat wcześniejszych, to dostarczenie pełnej i aktualnej wiedzy a także informacja jak radzić sobie ze stresem i zdenerowaniem podczas egzaminu.  Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra przybliży Cię do ostatecznego sukcesu- zdania egzaminu maturalnego.
Proponowane przez nas kursy to połączenie profesjonalizmu, wykwalifikowanej kadry nowych technologii i przyjaznej atmosfery.

Zawody na uczelni:

opiekun w DPS
technik administracji
technik bhp
technik geodeta
technik informatyk
technik masażysta
technik rolnik
technik usług fryzjerskich
technik usług kosmetycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie