Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Lublinie

Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Lublinie


Szkoła powstała z myślą o osobach dorosłych chcących się przekwalifikować, zdobyć nowe umiejętności, a przy tym efektywnie wykorzystać wolny czas, np. w weekendy. Oferuje naukę zawodów poszukiwanych przez pracodawców i zdobycie niezbędnych kwalifikacji zaledwie w rok. Zjazdy odbywają się w weekendy, a ich terminy dostosowane są do preferencji słuchaczy. W ramach niektórych zajęć organizowane są wizyty studyjne w wybranych placówkach oraz warsztaty pomocne w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Szkoła oferuje także naukę języka angielskiego i pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Wykłady prowadzą specjaliści z danej dziedziny, zaangażowani w proces dydaktyczny i umiejętnie motywujący do nauki. Przekazują słuchaczom nie tylko fachową wiedzę, ale chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami zawodowymi i służą pomocą w dalszym rozwoju. Zajęcia w małych grupach sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności, umożliwiając lepszy kontakt słuchaczy z prowadzącym i między sobą.

Absolwenci szkoły zyskują tytuł zawodowy określony numerem w klasyfikacji zawodów opracowany na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO – 88 i dostosowany do potrzeb Unii Europejskiej. Kompetencje absolwentów potwierdza dwujęzyczny certyfikat z wyszczególnionymi umiejętnościami, jakie zdobyli w trakcie nauki.


KIERUNKI
 • Grafik komputerowy
 • Biomasażysta
 • Opiekunka domowa
 • Opiekunka dziecięca domowa
 • Ekspedytor
 • Pracownik ds. osobowych
 • Stylista
 • Florysta
 • Przedstawiciel handlowy
 • Sekretarka
 • Sekretarz-asystent
 • Fotoreporter

Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Lublinie
ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin
tel. 81 441-09-03
e-mail: lublin_sei@ipt.pl
www.policealne.ipt.pl

Zawody na uczelni:

biomasażysta
ekspedytor
florysta
fotoreporter
grafik komputerowy
opiekunka domowa
opiekunka dziecięca domowa
pracownik ds. osobowych
przedstawiciel handlowy
sekretarka
sekretarz-asystent
stylista

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie