Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. WyspiańskiegoLubelska Szkoła Sztuki i Projektowania rozpoczęła swoją działalność 1 października 2000 roku. 

Studium jest jedyną w makroregionie wschodnim policealną szkołą artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej – realizuje program nauczania przewidziany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla tego typu szkoły oraz posiada prawo do wydawania świadectw i.dyplomów państwowych, będących gwarancją najwyższych standardów nauczania.
Słuchacze w trakcie przebiegu nauki uzyskują wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym.


Specjalności:
 • projektowanie graficzne
  system dzienny i zaoczny 

 • publikacje multimedialne NOWOŚĆ !
  system dzienny i zaoczny

 • dekorowanie wnętrz – aranżacja przestrzeni
  system dzienny i zaoczny

 • fotografia artystyczna
  system dzienny i zaoczny 

 • projektowanie ubioru – fashion design
  system dzienny i zaoczny

 • złotnictwo – biżuteria artystyczna
  system zaoczny

 • techniki malarskie i pozłotnicze – malarstwo dekoracyjne
  system zaoczny

 • projektowanie graficzne  S -  surdo dizajn
  grupa dla osób z dysfunkcją słuchu
  system zaoczny

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach artystycznych.


Posiadamy m.inn.:
 • 3 pracownie komputerowe, w tym pracownię grafiki wyposażoną
  w nowoczesne komputery MAC z pełnym oprogramowaniem
 • profesjonalne atelier fotograficzne
 • ciemnię fotograficzną
 • mobilne centrum multimedialne
 • pracownię rysunku i malarstwa
 • 4 pracownie specjalistyczne
Na zakończenie nauki uczniowie, po wykonaniu i obronieniu pracy dyplomowej otrzymują dyplom i tytuł – plastyka w ramach wybranej specjalności.

Zainteresowanym uczniom dajemy możliwość udziału w organizowanych przez nas corocznie plenerach plastycznych. Od początku istnienia szkoły zorganizowano 15 takich wyjazdów, głównie do Czech, Francji, Włoch, Austrii.
Nauka w szkole trwa: 2 lata / 4 semestry
Zainteresowanym osobom wydajemy dodatkowo dyplom w języku angielskim


Co nas wyróżnia:
 • 14-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym 
 • Wysoko wykwalifikowana kadra, wykładowcy po najlepszych uczelniach fotograficznych i artystycznych w kraju i za granicą 
 • Dyplom państwowy - gwarancja najwyższych standardów nauczania
Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania prowadzi również grupy S -  surdo dizajn specjalność projektowanie graficzne dla osób z dysfunkcjami słuchu

Rekrutacja: 
 • Przyjmowanie dokumentów do Szkoły trwa od maja do wyczerpania wolnych miejsc
 • Przyjęcia według kolejności zgłoszeń. 
 • Limit miejsc ograniczony
 • Dla osób zainteresowanych przeprowadzane są rozmowy kierunkujące, ułatwiające kandydatowi wybór specjalności
Wymagane dokumenty:
 • podanie (druk w szkole) 
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (świadectwo maturalne nie jest wymagane)
 • 2 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • opłata wpisowego


ZAPRASZAMY!

Zawody na uczelni:

dekorowanie wnętrz – aranżacja przestrzeni
fotografia artystyczna
projektowanie graficzne
projektowanie ubioru – fashion design
publikacje multimedialne

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie