Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademickie Studium Policealne Wincentego Pola

Akademickie Studium Policealne Wincentego PolaSTUDIUM CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!


Założycielem Studium jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, kształcąca młodzież w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich /I stopień/, magisterskich /II stopień/ i podyplomowych. Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone są w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.


ZAWÓD: TECHNIK ADMINISTRACJI


specjalność – OBSŁUGA CELNA
specjalność – OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.

Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.

Kierunek dedykowany jest dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej administracji, tj. prac związanych z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Szczególnie zapraszamy absolwentów szkół średnich.

Główną koncepcją kształcenia w zawodzie technik administracji w Akademickim Studium Policealnym W. Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie administracji oraz wszechstronne przygotowanie ich do podjęcia pracy w tej specjalności. Absolwenci otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne by podjąć pracę w instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, podmiotach gospodarczych, zakładach ubezpieczeń społecznych. Słuchacz poznaje wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Absolwent wie jak profesjonalnie zorganizować pracę biurową i w pełni wykorzystać możliwości techniczne nowoczesnego biura.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • redagować pisma urzędowe, prowadzić korespondencję, sporządzać
 • sprawozdania, notatki służbowe;
 • sporządzać umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia;
 • przyjmować, klasyfikować, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informację oraz dokumentację niezbędną w procesach decyzyjnych;
 • opracowywać projekty aktów administracyjnych;
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową;przygotowywać narady, zebrania, konferencje;
 • koordynować wewnętrznie działalność jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek.

Technik administracji na rynku pracy

Technik administracji umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy w szeroko pojętej w instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych, zakładach ubezpieczeń społecznych i różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Program nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

Słuchacze, którzy wybiorą specjalizację OBSŁUGA CELNA będą realizować dodatkowy program m.in. z następujących przedmiotów:

 • prawo celne
 • postępowanie celne
 • towaroznawstwo
 • prawo dewizowe i ustawa karno-skarbowa
 • obrót towarowy z zagranicą
 • taryfikacja.

Słuchacze, którzy wybiorą specjalizację OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA będą realizować dodatkowy program m.in. z następujących przedmiotów:

 • prawo ubezpieczeniowe
 • marketing i reklama w ubezpieczeniach
 • umowy ubezpieczeniowe
 • likwidacja szkód
 • ekonomika zakładów ubezpieczeniowych

Absolwenci otrzymają CERTYFIKAT poświadczający przygotowanie do pracy w obsłudze celnej lub obsłudze ubezpieczeniowej.


ZAWÓD: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.
Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.

Kierunek dedykowany jest dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej kosmetyki w szczególności zaś do absolwentów szkół średnich.

Główną koncepcją kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych w Akademickim Studium Policealnym W. Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetyki, którzy będą posiadać szeroką praktyczną i merytoryczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie różnorodnych zabiegów kosmetycznych. Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • ustalania rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem,
 • posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
 • odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowania składu preparatów kosmetycznych powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Technik usług kosmetycznych na rynku pracy

Technik usług kosmetycznych umożliwi absolwentom znalezienie pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa przygotowuje absolwentów do prowadzenia i organizowania własnego gabinetu kosmetycznego.

Przedmioty realizowane w ramach studium:

 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Podstawy przedsiębiorczości

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce
 • Praktyka zawodowa

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego kierunku, kształcimy także na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia;
 • dysponujemy własnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami kosmetycznymi oraz pracownią receptury kosmetycznej;
 • kształcimy w niewielkich grupach ćwiczeniowych;
 • główny nacisk kładziemy na praktyczne zajęcia warsztatowe;
 • zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem;
 • rzetelnie przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • oferujemy szeroką pulę dodatkowych kursów kosmetycznych.

ZASADY REKRUTACJI
SŁUCHACZEM STUDIUM MOŻE BYĆ ABSOLWENT SZKOŁY ŚREDNIEJ,
KTÓRY DO 20 SIERPNIA:
złoży wypełniony arkusz podania do studium,
dołączy 3 zdjęcia legitymacyjne,
przedstawi oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (tylko dla kandydatów – technik usług kosmetycznych).

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik usług kosmetycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie