Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia i kryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

edukacji muzycznej
instrumentalny
kompozycji,dyrygentury, teorii muzyki i muzykotera
wokalny

Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
instrumentalistyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
wokalistyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Wieczorowy

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
konserwacja i restauracja dzieł sztuki Magister Stacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny   |   I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
mediacja sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rzeźba Magister Stacjonarny
scenografia Magister Stacjonarny
sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i wzornictwo szkła I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka mediów I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dyscypliny plastyczne w architekturze
interdisciplinary printmaking
malarstwo
malarstwo w obszarze nowych mediów
mediacja sztuki współczesnej

Kursy na uczelni:

podstawy rzeźby
malarstwa i rysunku

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

aktorski
lalkarski

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki AWL

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dowodzenie Magister Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy

Studia podyplomowe na uczelni:

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Kursy na uczelni:

instruktor rekreacji ruchowej,
instruktora sportu
pierwszej pomocy przedmedycznej
wychowawcy w placówkach kolonijnych

Coventry University Wrocław

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

Aviation Management Licencjat Stacjonarny
Business Management and Leadership Licencjat Stacjonarny
Cyber Security Licencjat Stacjonarny
Digital and Technology Solutions Licencjat Stacjonarny

Dolnośląska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe II stopnia Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Politechnika Wrocławska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
elektroniki
elektroniki, mikrosystemów i fotoniki
elektryczny
geoinżynierii,górnictwa i geologii
informatyki i zarządzania
inżynierii środowiska
mechaniczno-energetyczny
mechaniczny
podstawowych problemów techniki

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka w j. niemieckim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
biotechnologia w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim Magister Stacjonarny
chemia Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja w j. angielskim Magister Stacjonarny
elektrotechnika Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika w j. angielskim Magister Stacjonarny
energetyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
fizyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
fizyka techniczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
fizyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny
górnictwo i geologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
informatyka biznesowa Inżynier Stacjonarny
informatyka w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria biomedyczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria środowiska Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska w j. angielskim Magister Stacjonarny
inżynieria systemów Inżynier Stacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
matematyka w j. angielskim Magister Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
mechatronika Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
studium kształcenia podstawowego Licencjat Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
technologia chemiczna Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
teleinformatyka Magister Stacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim Magister Stacjonarny
zarządzanie w j. angielskim Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ochrona dóbr kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

rzeczoznawcy diamentów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

gospodarki regionalnej i turystyki
inżynieryjno-ekonomiczny
nauk ekonomicznych
zarządzania i informatyki

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor of business management I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor studies in business informatics I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor studies in finance I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka w biznesie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski z oddziałem stomatologii
zdrowia publicznego

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

FARMACJA Przemysłowa
LOGOPEDIA KLINICZNA
MENEDŻER OPIEKI GERIATRYCZNEJ
NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNą INTERWENCJą LOGOPEDYCZNą
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA
ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM OCHRONY ZDROWIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

biologii i hodowli zwierząt
inżynierii kształtowania środowiska i geodezji
medycyny weterynaryjnej
nauk o żywności
przyrodniczo-technologiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

agrobiznes Inżynier Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności Inżynier Stacjonarny
bioinformatyka Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia człowieka Licencjat Stacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia stosowana roślin Inżynier Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
medycyna roślin Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Inżynier Stacjonarny
ogrodnictwo Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ogrodnictwo w języku angielskim Magister Dzienny
podstawy dla rolnictwa tropikalnego Inżynier Dzienny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technika rolnicza i leśna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria w języku angieslkim Magister Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie jakością i analiza żywności Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
żywienie człowieka Inżynier Dzienny

Uniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
administration in international organizations II stopnia Stacjonarny
advanced synthesis in chemistry II stopnia Stacjonarny
anglistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia Stacjonarny
applied geoscience II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bachelor of business and administration  I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia człowieka I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnology I stopnia Stacjonarny
central and east european studies, democracy and development in europe and caucasus, political communication, public administration, public policy II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia i toksykologia sądowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemistry I stopnia Stacjonarny
classics and european identity I stopnia Stacjonarny
communication management II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
comparative politics, global security, media and politics I stopnia Stacjonarny
comparative politics; global security; media and politics; europe in the world I stopnia Stacjonarny
criminal justice I stopnia Stacjonarny
dyplomacja europejska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziedzictwo kultury materialnej I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
empirical and theoretical linguistics II stopnia Stacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
eu regional policy II stopnia Stacjonarny
european cultures I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia czeska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia francuska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia indyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
global communication II stopnia Stacjonarny
global studies I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia w przestrzeni publicznej II stopnia Stacjonarny
indywidualne studia informatyczno – matematyczne I stopnia Stacjonarny
indywidualne studia międzyobszarowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana i systemy pomiarowe  Inżynier Stacjonarny
intercultural mediation II stopnia Stacjonarny
interdyscyplinarne studia europejskie  II stopnia Stacjonarny
inżynieria geologiczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
italianistyka I stopnia Stacjonarny
journalism and social communication II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
judaistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
komunikacja wizerunkowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
konsulting prawny i gospodarczy II stopnia Niestacjonarny
koreanistyka I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Niestacjonarny
kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
LL.M. international and european law II stopnia Stacjonarny
master’s study of theoretical physics II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
medical biotechnology II stopnia Stacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
militarioznawstwo I stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
niderlandystyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
public history II stopnia Stacjonarny
publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sinologia I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia ekonomiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia śródziemnomorskie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tourism and hospitality II stopnia Stacjonarny
turystyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie migracjami I stopnia Stacjonarny
zarządzanie projektami społecznymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
komunikacja cyfrowa i media I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistics Licencjat Stacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
management I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sprzedaż i marketing I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
tourism I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka angielskiego

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT WWSIS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych i Programowanie
Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
Nowoczesne Bazy Danych
Techniki Multimedialne – Fotografia Cyfrowa

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane