Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Rok założenia: 2003 | Rektor: prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński

Do tej pory nikt z dyplomem ukończenia studiów w naszej uczelni nie pozostaje bez pracy. 


Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki.  

SWRAIZ jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi studia z zakresu gemmologii,
czyli nauki o kamieniach szlachetnych.

Kształcenie specjalistów odbywa się na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych oraz zaocznych.

Uczelnia jest nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Programy realizowane są przez doświadczoną własną kadrę oraz wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych.

Kształcimy studentów na kierunku

Ochrony Dóbr Kultury

trzyletnie studia licencjackie w specjalnościach:

Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych

Studenci tej specjalności zdobywają praktyczne umiejętności wytwarzania artystycznych przedmiotów użytkowych z metali oraz z zakresu rozpoznawania i szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych.

Wiedza z technologii metali i kamieni szlachetnych oraz historii sztuki umożliwia absolwentom SWRAiZ przeprowadzanie oceny biżuterii i kamieni szlachetnych. Mogą dzięki temu zdobywać uprawnienia znawców biżuterii i kamieni szlachetnych, co umożliwi im dokonywanie wyceny wyrobów złotniczych.

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Studenci tej specjalności opanują techniki konserwacji i restauracji dzieł sztuki wykonanych z kamienia, drewna i metalu. Będą potrafili stosować zarówno tradycyjne metody konserwacji, jak i nowoczesne, oparte na zastosowaniu technologii laserowej.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę m. in. z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i materiałoznawstwa. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie fotografii, rysunku, malarstwa, rzeźby oraz sztukaterii.


Dlaczego warto studiować na naszej uczelni?

 • Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie renowacji dzieł sztuki, jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.
 • Zajęcia prowadzą autorytety w dziedzinie sztuki, jubilerstwa i kamieni szlachetnych.
 • Zajęcia odbywają się w pracowniach i prowadzone są przez kadrę własną uczelni, wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistów i praktyków, działających w dziedzinach rzemiosła artystycznego i gemmologii.
 • Uczelnia udostępnia swoim studentom bogatą ofertę praktyk w renomowanych firmach i pracowniach.
 • Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w projektowaniu, odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego oraz w zakresie jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest uczelnią powołaną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 mają 2002r. I została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 256.

Założycielem uczelni jest grupa działaczy samorządu rzemieślniczego skupiona w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej z Prezesem Janem Zioberskim wraz z grupą naukowców z Wrocławia pod przewodnictwem prof. zw dr hab. Michała Sachanbińskiego, którzy w tym celu utworzyli organizację pod nazwą Europejska Edukacja Zawodowa Ltd..


Kierunki wykładane na uczelni:

ochrona dóbr kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

rzeczoznawcy diamentów

Główny adres uczelni

 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
  pl.Św. Macieja 21,50-244 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 791 77 22 wew. 1
 • Fax: 71 322 33 03
 • Email: sekretariat@swraiz.pl
 • Strona: http://www.swraiz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kurs rzeczoznawców diamentów

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania ogłasza przyjmowanie zapisów na kurs rzeczoznawców diamentów

czytaj dalej

SZKOLENIE HOME STAGING

w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane