Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Rok założenia: 1946

przejdź do spisu treści

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na siedmiu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce.

Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na sześciu kierunkach I i II stopnia


Wydział Wychowania Fizycznego


kierunki:


Wydział Fizjoterapii


kierunki:


Wydział Nauk o Sporcie


kierunek


Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej.

W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło ponad 17000 absolwentów.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 450 doktorów, 26 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Krzysztof Klukowski, Clade-Luis Gallen.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski i wielu, wielu innych.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia


Wydział Fizjoterapii

Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. Jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Zajmuje się oceną oraz podnoszeniem jakości życia w odniesieniu do możliwości psychomotorycznych pacjenta/klienta, uwzględniając takie sfery oddziaływań jak: promowanie, prewencję, terapię - interwencję terapeutyczną, usprawnianie oraz rehabilitację. Oddziaływania te mają na celu zapewnienie dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego. Obejmuje metody leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia, wg definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii, to świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

Jaki jest idealny kandydat?

Interesuje się medycyną. Lubi pracę z ludźmi. Potrafi motywować. Jest cierpliwy, empatyczny, obowiązkowy, zdyscyplinowany i uznaje zasadę, że małymi krokami można dojść do każdego celu.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę posiadał kompetencje do badania funkcjonalnego pacjenta, do diagnozowania i prognozowania funkcjonalnego,  programowania postępowania terapeutycznego oraz prowadzenia odpowiedniej terapii. Fizjoterapeuci wspomagają proces leczenia osób z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa. Obejmuje: fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu oraz oddziaływanie balneoterapeutyczne. Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu specjalistycznym z diagnostyką funkcjonalną przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu  i możliwości pacjenta.  Fizjoterapeuta może pracować w placówkach medycznych, sportowych, strefach odnowy biologicznej i w wielu innych miejscach, gdzie może pełnić różne funkcje. Może  również prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną.

„Będę widział uśmiech ludzi, którym moja pomoc była niezbędna i skuteczna.”

Czego się nauczę?

Rozpoznawania dysfunkcji, planowania, przeprowadzania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Poza przedmiotami ściśle związanymi z fizjoterapią  poznam zasady komunikacji niezbędne do prawidłowego kontaktu z pacjentami, techniki emisji głosu, muzykoterapię i wiele innych.

System studiów:

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015 roku rozpoczynamy kształcenie na jednolitych studiach 5-letnich magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych  w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku) – rekrutacja od 2017.

Prowadzone są studia I stopnia 3-letnie licencjackie kierunku fizjoterapia,  które są  w trakcie wygaszania  - stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunku fizjoterapia – stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku) oraz studia niestacjonarne zaoczne prowadzone w systemie sobotnio-niedzielnym – rekrutacja w 2017, 2018, 2019 (ostatni nabór).

Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. 71 347 3080
fax: 71 347 3081

Adres Wydziału Fizjoterapii
Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
Al. I.J. Paderewskiego 35
51 – 612 Wrocław

przejdź do spisu treści

Kosmetologia 


(Wydział Fizjoterapii)

Studia I° licencjackie – 3-letnie (6 semestralne),
stacjonarne i niestacjonarne
Studia II° magisterskie – 2-letnie (4 semestralne),

Kosmetologia powszechnie postrzegana "jako narzędzie do upiększania" oraz dziedzina wiedzy o zdrowotnej stronie urody człowieka w rzeczywistości jest częścią medycyny zajmującą się pielęgnowaniem i leczeniem chorej lub dotkniętej defektem skóry, włosów czy paznokci.

Kosmetologia jest interdyscyplinarnym kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii itp.

Cel studiów

Wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie zabiegów pielęgnacji i rewitalizacji skóry, zabiegów upiększania i korygowania niedoskonałości skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia, zabiegów modelowaniu ciała, zabiegów kosmetologii leczniczej.

System studiów:

W ramach kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są studia:

 • 3-letnie, I° stopnia (licencjat) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • 2- letnie, II° stopnia (magister) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Specjalność: podologia; wizaż i stylizacja

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie miał merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o szerokim spektrum świadczonych usług. Absolwent będzie potrafił różnicować defekty skóry, dobierać kosmetyki, przeprowadzać dopuszczalne zabiegi kosmetyczne, posługiwać się nowoczesną aparaturą kosmetyczną. W ramach zdobytych uprawnień będzie mógł wykonywać zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, kosmetologii leczniczej, zabiegi anty-aging, upiększające, zabiegi modelowania ciała, makijaż artystyczny, kreować indywidualny wizerunek klienta.. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielne zorganizowanie, urządzanie, wyposażanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Miejsce zatrudnienia

 • gabinety kosmetyczne
 • salony piękności,
 • sektory usług związane z odnową biologiczną,
 • ośrodki promocji zdrowia: kluby fitness,
 • firmy kosmetyczne: produkcja i dystrybucja kosmetyków,
 • agencje reklamowe: sesje fotograficzne, plany zdjęciowe,
 • agencje mody: pokazy mody
 • stacje telewizyjne,
 • czasopisma (magazyny) dotyczące mody i urody,
 • własna działalność gospodarcza

Kompetencje zawodowe

 • obsługa klienta w zakresie poprawy zdrowotnej strony urody człowieka- wykonywanie zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych oraz upiększających,
 • doradztwo w zakresie indywidualnego wizerunku dostosowanego do potrzeb statusu zawodowego, typu urody, stylu życia klienta,
 • zajmowanie stanowisk kierowniczych, specjalistycznych lub pomocniczych w firmach kosmetycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. 71 347 3080
fax: 71 347 3081

Adres Wydziału Fizjoterapii
Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
Al. I.J. Paderewskiego 35
51 – 612 Wrocław

przejdź do spisu treści

Terapia zajęciowa


Program studiów opracowany został na podstawie obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadzający ten innowacyjny program.

 Jaki jest idealny kandydat?

Lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników.

Będę budował relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Będę stosował terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej

Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej będę pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy

Czego się nauczę?

Jak w sposób profesjonalny budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.

Postrzegać osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktować jako jedność oraz odnosić tą wiedzę do konkretnych osób i grup społecznych oraz działań z nimi.

Zachowywać autonomię własną oraz uznawać autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi będę współpracować oraz odbiorców swoich działań zawodowych.

System studiów:

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne, niestacjonarne prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku) oraz studia  w systemie weekendowym - zaocznym.

Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne

Potencjalne miejsca pracy:

Miejsca potenc­jal­nego zatrud­nienia ter­apeuty zaję­ciowego: insty­tucje i ośrodki reha­bil­i­tacji, odd­zi­ały szpitalne o różnych pro­fi­lach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pra­cownie ter­apii zajęciowej.

Prezentacja kierunku Terapia Zajęciowa


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. 71 347 3080
fax: 71 347 3081

Adres Wydziału Fizjoterapii
Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
Al. I.J. Paderewskiego 35
51 – 612 Wrocław

przejdź do spisu treści

Sport


Kształcenie na kierunku SPORT odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych).

Studia niestacjonarne (zaoczne) realizowane są w systemie weekendowym. Czesne płatne semestralnie.

Studia I stopnia (licencjackie)– specjalności:

 • Trenerska
 • Menedżer sportu

Studia II stopnia (magisterskie)– specjalności:

 • Trener
 • Trener przygotowania motorycznego
 • Trener personalny
 • Sport paraolimpijski
 • Menedżer organizacji sportowej
 • Odnowa biologiczna w sporcie
 • Żywienie i suplementacja w sporcie

Nabór na specjalność trenerską prowadzony  jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, karate, kulturystyka, kolarstwo,  badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.


Jaki jest idealny kandydat?

Sprawny fizycznie, zainteresowany zagadnieniami w obszarze sportu, ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

 Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę trenerem sportowym lub menedżerem sportu. Będę pracować w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport. Będę negocjować kontrakty...

 Czego się nauczę?

Przekazywania wiedzy i informacji. Samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów. Przygotowania motorycznego sportowców. Zasad rządzących sportem i organizacją sportu.


Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie:
51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35

przejdź do spisu treści

Wychowanie fizyczne


Wydział Wychowanie Fizycznego

Wychowanie Fizyczne

 Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizuje się:

3-letnie studia 1. stopnia – prezentacja kierunku Wychowanie Fizyczne

Wiedza

Student na kierunku Wychowanie Fizyczne zdobywa wiedzę  w zakresie nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych niezbędnych do  zdobycia uprawnień nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dodatkowymi uprawnieniami propagatora kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

Kompetencje

Absolwent studiów I stopnia legitymuje się kompetencjami uprawniającymi do  podjęcia pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z możliwością osiągnięcia dodatkowych uprawnień zawodowych (specjalności) w zakresie: sportu szkolnego, pedagogiki leczniczej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, tańca,  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  W toku pierwszego stopnia  studiów jest również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu i/ lub instruktora rekreacji, wychowawcy kolonijnego oraz instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej.

Umiejętności

Absolwent posiada  praktyczne umiejętności  niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, . jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela  kultury  fizycznej.

Na II roku 1. stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Sport szkolny
 • Pedagogika lecznicza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Taniec
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2-letnie studia 2. stopnia – prezentacja kierunku Wychowanie Fizyczne

Uwaga! O przyjęcie na studia 2. stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kompetencje

Studenci w trakcie studiów pozyskują kompetencje  niezbędne do podjęcia pracy o charakterze edukacyjnym w roli nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych i wyższych oraz nabycie kompetencji koniecznych  do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu kultury fizycznej. W toku drugiego stopnia  studiów jest również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu i/ lub instruktora rekreacji.

Wiedza i umiejętności

Absolwent w trakcie studiów zostaje wyposażony w wiedzę na poziomie wyższym w zakresie nauk o kulturze fizycznej (tytuł magistra nauk o kulturze fizycznej) oraz nabywa praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych  wynikających z roli nauczyciela w zakresie kultury fizycznej i promowania zdrowia. Ponadto podczas studiowania ma możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do kierowania kompleksową realizacją dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych zadań szkoły lub innej placówki szkolno-wychowawczej.

Na I roku studiów 2. stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gerokinezjologia
 • Taniec
 • Trener osobisty
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Menedżer usług edukacyjnych

Potencjalne miejsca pracy Absolwenta studiów na kierunku WF:

 • szkoła podstawowa i/lub ponadpodstawowa
 • placówka szkolno-opiekuńcza
 • klub sportowy
 • ośrodek sportu i rekreacji
 • studio fitness
 • obozy i kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

 


Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego:

studia stacjonarne: tel.  71 3473438, 3473475, 3473462

studia niestacjonarne (zaoczne): tel. 71 347 3462

przejdź do spisu treści

Turystyka i Rekreacja


Wydział Wychowania Fizycznego 

Na kierunku turystyka i rekreacja kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych)

Na studiach stacjonarnych realizuje się:

3-letnie studia I stopnia

Student na kierunku Turystyka i Rekreacja na pierwszym stopniu będzie studiował na profilu praktycznym pod okiem profesjonalnej kadry akademickiej oraz profesjonalistów-pragmatyków. Kierunkowa wiedza i nabyte praktyczne kompetencje otworzą absolwentom wiele możliwości zatrudnienia w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także podjęcie samodzielnej działalności usługowej w tym zakresie.

Wiedza

Studenci zdobędą w ramach studiów podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych  i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka, w szczególności aktywności podejmowanej dobrowolnie, w czasie wolnym, dla poprawy lub zachowania dobrego stanu zdrowia, samorealizacji, podtrzymania więzi społecznych czy kompensowania zagrożeń cywilizacyjnych. Nauczą się korzystać z różnorodnych form aktywności wolnoczasowej i je promować. Będą rozeznani w wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji,  współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki.

Umiejętności

Na bazie uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są wyposażeni w umiejętności, które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

Kompetencje

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja otwierają szerokie perspektywy pracy z osobami dobrowolnie korzystającymi z usług turystycznych czy rekreacyjnych, zróżnicowanymi pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kultury, zainteresowań czy środowiska. Kompetencje, pozyskane podczas praktyk, wzmacniają zdolności absolwentów w zakresie funkcjonowania w społeczeństwach wielokulturowych, dają predyspozycje do aktywności w otaczającym ich środowisku, wzmacniają aktywność fizyczną, umiejętności komunikowania się, oddziaływania na zachowania innych, znajomość praw marketingowych a także przestrzegania zasad etyki i standardów bezpieczeństwa.

2-letnie studia II stopnia

Studenci drugiego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja aktywnie uczestniczą w pragmatycznym kształceniu. Mają szeroki zakres możliwości rozwijania swoich turystycznych i rekreacyjnych kompetencji, zainteresowań, potrzeb a także usprawniania własnej kondycji psychofizycznej.

Wiedza

Na kierunku zajęcia prowadzi, bogata w wiedzę i doświadczenie, kadra teoretyków i pragmatyków, związanych z rynkiem usług turystycznych i rekreacyjnych o bardzo szerokim spektrum zainteresowań.

Umiejętności

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w ramach profilu praktycznego jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację oraz pełnienia w nich funkcji kierowniczych. W związku z powyższym znaczna część kompetencji, uzyskiwanych na tym poziomie kształcenia, nawiązuje do pracy w zespole i umiejętności interpersonalnych. Równoważnym celem jest także przygotowanie samodzielnych specjalistów, podnoszących swoje kompetencje zawodowe oraz rozwijających ofertę usług turystycznych i rekreacyjnych o nowe propozycje. Szczególnymi umiejętnościami absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja są: krytyczne podejście do stanu istniejącego, innowacyjność myślenia i działania oraz umiejętności zawodowe szersze, niż realizacja dotychczasowych form turystycznych.

 Kompetencje

Absolwenci uzyskują szereg nowych kompetencji, przede wszystkim związanych z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. Są przygotowani do wszechstronnej oceny posiadanych zasobów, uwarunkowań i zakresu podejmowanych działań o charakterze strategicznym, zarówno ze względu na wyższy szczebel organizacyjny, jak i dłuższy okres, którego dotyczyć będą jego decyzje. Będą mieli możliwość skonkretyzowania swoich zainteresowań, specjalizując się i przygotowując do zróżnicowanego modelu dalszej kariery zawodowej.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) realizuje się:

 • 3-letnie studia I stopnia
 • 2-letnie studia II stopnia

Na I roku studiów II stopnia studiów istnieje możliwość wyboru specjalności:

 • hotelarstwo
 • organiztor przedsięwzięć turystycznych
 • organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
 • trener outdoor

Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
studia stacjonarne: tel. 071 347 3475, 3473438
studia niestacjonarne (zaoczne): tel. 071 347 3438

przejdź do spisu treści

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Instruktor sportu:

 • Akrobatyka
 • Badminton
 • Baseball i softball
 • Bieg na orientację
 • Gimnastyka
 • Hokej na trawie
 • Judo
 • Kajakarstwo
 • Karate
 • Koszykówka
 • Kulturystyka
 • Lekkoatletyka
 • Narciarstwo
 • Piłka siatkowa
 • Piłka nożna
 • Piłka ręczna
 • Pływanie
 • Snowboard
 • Strzelectwo sportowe
 • Szermierka
 • Tenis
 • Tenis stołowy
 • Żeglarstwo

Specjalizacja rozpoczyna sie w semestrze 3, drugiego roku stidiów, pierwszego stopnia


Instruktor rekreacji ruchowej AWF Wrocław:

 • Badminton rekreacyjny
 • Fitness - nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)
 • Fitness - ćwiczenia siłowe
 • Gry rekreacyjne
 • Gry rekreacyjne - baseball
 • Jazda konna
 • Kajakarstwo rekreacyjne
 • Lekkoatletyczne formy ruchu
 • Narciarstwo powszechne - zjazdowe
 • 10. Nauka pływania
 • Samoobrona (judo)
 • Snowboard rekreacyjny
 • Szermierka rekreacyjna
 • Tenis stołowy
 • Tenis ziemny
 • Zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
 • Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa
 • Żeglarstwo deskowe
 • Żeglarstwo jachtowe
 • Specjalizacja rozpoczyna sie w semestrze 5, trzeciego roku studiów, pierwszego stopnia

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy

Studia podyplomowe na uczelni:

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Kursy na uczelni:

instruktor rekreacji ruchowej,
instruktora sportu
pierwszej pomocy przedmedycznej
wychowawcy w placówkach kolonijnych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

AWF WROCŁAW NAJLEPSZĄ SPORTOWĄ UCZELNIĄ W POLSCE

Po raz kolejny Akademia Wychowania Fizycznego święci triumfy w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane