Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSB zainaugurowała XX rok działalności

Ponad 600 gości wzięło udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, która odbyła się we wtorek 7 października w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Obok studentów, przedstawicieli władz uczelni i wykładowców w ławach Audytorium Maximum zasiedli, m.in.: Piotr Spyra, wicewojewoda śląski, Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, Kazimierz Karolczak, wicemarszałek województwa śląskiego, Arkadiusz Chęciński, członek Zarządu Województwa Śląskiego, posłowie na Sejm RP oraz radni i przedstawiciele samorządów lokalnych. Licznie przybyli także biznesowi partnerzy WSB.

- Wkraczamy w jubileuszowy rok akademicki. To dla nas szczególny czas i doskonały moment na podsumowania. Uczelnia jest ukierunkowana na rozwój, innowacje oraz kształcenie. Potwierdzeniem wysokiej jakości praktycznego kształcenia jest wysoka pozycja w ogólnopolskich i międzynarodowych rankingach – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.

Podczas immatrykulacji studenci z Polski, z zagranicy, a także przedstawiciele społeczności studenckiej Uniwersytetów Dziecięcych, Uniwersytetu Młodzieżowego i Uniwersytetów Trzeciego Wieku złożyli uroczyste ślubowanie, a także odebrali indeksy z rąk prof. nadzw. dr Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych.

W trakcie uroczystości prof. dr. hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego został uhonorowany tytułem „Edukator Roku 2014” w kategorii „Europejski wymiar edukacji”. Tytuł przyznawany jest za szczególnie wartościowe i innowacyjne działania wspierające rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej edukacji. Wyróżnienie wręczał prof. AM Tomasz Miczka, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tytuł przyznawany jest za szczególnie wartościowe i innowacyjne działania wspierające rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej edukacji.
Tytułem „Edukatora Roku 2014” w kategorii „Animator” uhonorowano prof. dra hab. inż. Tadeusza Pomianka, rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Wyróżnienie wręczył Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Tytuł przyznawany jest za podejmowanie działań na rzecz dynamizowania rozwoju polskiej edukacji wyższej.

JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek został uhonorowany tytułem "Edukator Roku 2014” w kategorii "Animator". Tytuł przyznawany za podejmowanie działań na rzecz dynamizowania rozwoju polskiej edukacji wyższej prof. Pomianek odebrał z rąk prof. nadzw. dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz Jeremiego Mordasewicza, doradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan, Członka Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

W trakcie uroczystości JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej została uhonorowana tytułem „Super Dąbrowianina Roku” . Wyróżnienie przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie” wręczył Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, dr Agnieszka Pasternak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani oraz Stefan Pobideł, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie”.

Ostatnim ważnym elementem uroczystości był wykład inauguracyjny "Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach globalizacji i nowej gospodarki", który wygłosił prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane