Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Liderów 2014: AFiBV wyróżniona za najwyższą jakość studiów

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została wyróżniona w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Kapituła doceniła m.in. nowoczesne programy studiów, praktyczny charakter nauki, nacisk na współpracę z biznesem i skuteczność w realizacji projektów wspólnie z sektorem gospodarczym.

⎼ AFiBV jest nowoczesną uczelnią, świadomą wyzwań rynku, dla której priorytetem jest współpraca z firmami. Komisja „Uczelni Liderów” doceniła to probiznesowe ukierunkowanie, a także nasz potencjał innowacyjny i rozwojowy. To ogromna satysfakcja, że nasze wysiłki zostają zauważone przez środowisko akademickie, ale także wyzwanie. Dołożymy wszelkich starań, by mu sprostać. Zyskają na tym przede wszystkim nasi studenci – zapowiada rektor AFiBV, prof. Krzysztof Rybiński.

Uczelnia dużą wagę przywiązuje do nauczenia studentów przedsiębiorczości, co nie umknęło uwadze kapituły konkursu i przełożyło się na wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów”. – Szkoła włącza studentów w rozliczne projekty naukowe i rozwojowe, dzięki czemu zdobywają oni praktyczną, użyteczną wiedzę oraz weryfikują wiadomości teoretyczne w bezpośrednim kontakcie z praktyką gospodarczą (przykładem projekty „Globalizer” oraz utworzenie spółki spin-off na zlecenie Alior Banku) – czytamy w recenzji przygotowanej przez Przemysława Rutę, sekretarza programu „Uczelnia Liderów”.

Kapituła podkreśliła także wysoki poziom kadry naukowej AFiBV, którą tworzą wykładowcy posiadający wybitny dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie praktyczne i biznesowe. Wykładają tu m.in. prof. Krzysztof Rybiński, prof. Longin Pastusiak, prof. Jan Fazlagić, dr hab. Juliusz Kotyński.

Program Certyfikacji „Uczelnia Liderów” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka. Ma charakter akredytacji środowiskowej. W programie „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

----------------------

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy i Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. Ranking „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014 potwierdził wysoką pozycję AFiBV. Uczelnia zajęła 1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie – została w ten sposób doceniona w zakresie programów studiów prowadzonych w językach obcych, liczby studentów z zagranicy, wykładowców z zagranicy oraz wielokulturowości środowiska studenckiego. AFiBV umocniła także swoją pozycję jednej z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w naszym kraju, zajmując 5. miejsce w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich.

Uczelnię tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

AFiBV ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Istnieje od 1992 r. Wraz z Europejską Akademią Sztuk oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji tworzy Grupę Uczelni Vistula.

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane