Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Przetestuj swój angielski online

Czy chciałbyś sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego? Teraz możesz zrobić to za darmo i bez wychodzenia z domu. Instytut Filologii Angielskiej SWPS zaprasza do wypełnienia testu Online Practical English.

Z czym będą musieli zmierzyć się uczestnicy egzaminu? Test składa się z pięciu części.

Na rozwiązanie czekają zadania ze słownictwa, czytania, pisania, gramatyki i tłumaczenia. Po ich wypełnieniu kursanci otrzymają informację zwrotną z opisem swoich umiejętności językowych. Dlaczego warto podejść do testu? Jeśli nie używamy języka obcego na co dzień, zapominamy wiele informacji. Dobrze jest wychwycić moment, w którym warto zdecydować się na powtórkę.

Ćwiczenia i zagadnienia dostępne w teście online wybrane zostały z materiałów, z których korzystają również studenci I roku filologii angielskiej. Sprawdzian opracowany został przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS oraz Centrum E-learningu SWPS. – Zwracamy uwagę zarówno na jakość metodyki nauczania języka angielskiego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i ich praktyczne zastosowanie – mówi prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, anglista SWPS. – Dzięki temu nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności tak cenione na rynku pracy.

Test Online Practical English można rozwiązać pod adresem: http://onlinepracticalenglish.swps.edu.pl

--------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu)
i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych
i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane