Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Górnictwo i Geologia w UZZM docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie pozytywną ocenę programową kształcenia realizowanego na kierunku Górnictwo i Geologia!

- Jest to dla nas tym większy sukces, gdyż kształcenie studentów na kierunku Górnictwo i Geologia rozpoczęliśmy dość niedawno, bowiem sześć lata temu – mówi Lucyna Kubis, Kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Już teraz wiemy, że była to słuszna decyzja, a programy kształcenia które realizujemy, spełniają wymogi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To również ważna informacja dla naszych studentów, bowiem mają pewność, że realizowany w trakcie studiów program kształcenia spełnia tym samym rygorystyczne wymogi i realizowany jest przez profesjonalną kadrę dydaktyczną – podsumowuje Kanclerz.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na podstawie wnikliwej analizy i obserwacji, a także rozmów ze studentami oraz przedstawicielami Konwentu stwierdziło, że „Wydział Nauk Technicznych Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku Górnictwo i Geologia studiów pierwszego stopnia o profilu akademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej”.

Lubińska Uczelnia otrzymała akredytację na pięć lat. Kolejna ocena jakości kształcenia na kierunku Górnictwo i Geologia nastąpi w roku akademickim 2019/2020.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane