Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

DSW z uprawnieniami habilitacyjnymi

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - jako jedyny niepubliczny ośrodek naukowy w Polsce - uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

- Uzyskanie pełnych praw akademickich jest ogromnym sukcesem naukowym dla Uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa dołączyła do grona trzech niepublicznych uczelni w kraju posiadających uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienia dają nam prawo do: prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich), habilitowania, a także występowania z wnioskami o tytuł profesora, czyli o najwyższy tytuł naukowy, jaki można osiągnąć – mówi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan WNP DSW.

Wydział Nauk Pedagogicznych jest - z jedenastoma państwowymi - dwunastą jednostką (uczelnie publiczne) w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Uprawnienia habilitacyjne przyznała - po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Oceniano kadrę naukową, działalność naukowo-badawczą Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, jego osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr i osiągnięcia naukowe wykładowców oraz bazę badawczą jednostki.

Zgodnie z ustawą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł naukowy profesora, reprezentujących dziedzinę nauki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienia. – Zatrudniamy ośmiu profesorów z dziedziny pedagogika, szesnastu doktorów habilitowanych i aż czterdziestu czterech doktorów. Do grona wykładowców należą najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie pedagogiki w kraju, m.in. prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Malewski, prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa, prof. zw. dr hab. Józef Kargul, prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamczyk, czy prof. dr hab. Antoni Smołalski - dodaje prof. Nowak-Dziemianowicz.

Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w 1997 roku. W 2005 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. W DSW studiuje ponad 8500 studentów. Mury uczelni opuściło ponad 12 tys. absolwentów. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów: I stopnia na 10 kierunkach (pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, filozofia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa), studiów I stopnia inżynierskich na 2 kierunkach (geodezja i kartografia, nawigacja), oraz II stopnia na 4 kierunkach (magisterskich: pedagogika, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe), 51 specjalnościach studiów podyplomowych oraz studia MBA. Dolnośląska Szkoła Wyższa współpracuje z ponad 60 uczelniami w Europie i USA i prowadzi studia w języku angielskim. Jest też często odwiedzanym przez studentów z programu ERASMUS ośrodkiem naukowym w Polsce. W DSW pracuje doświadczona ponad 200-osobowa kadra naukowa (w tym 165 wykładowców zatrudnionych na pierwszych etatach). Uczelnia posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną (16 tys. m2), bibliotekę (ponad 50 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych) oraz Wydawnictwo Naukowe.
 

Powiązane artykuły

Sześciolatka poprowadzi wykład w DSW

Już pod koniec października w Dolnośląskiej Szkole Wyższej sześciolatka poprowadzi dla swoich rówieśników wykład o tym „Jak powstaje informacja telewizyjna”. Tym samym zainauguruje we Wrocławiu projekt „Polska Akademia Dzieci”.

czytaj dalej

Amerykański przewodnik po wrocławskich centrach handlu z DSW

Przez miesiąc amerykańscy studenci uczyli się historii Europy badając najstarsze centra handlu we Wrocławiu. Wzięli pod lupę Renomę, Jatki, pl. Nowy Targ, Halę Targową, Feniks, a nawet Monopol i Solpol. W czwartek w księgarni Tajne Komplety zaprezentują wyniki swoich badań – przewodnik turystyczny po wrocławskich centrach handlu.

czytaj dalej

Pierwszy doktorat honorowy w DSW

Wybitny polski pedagog, prof. Zbigniew Kwieciński, w czwartek (8 grudnia) w DSW otrzyma tytułu honoris causa. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

czytaj dalej

ABC komunikacji – kampania społeczna DSW i MPK

Dolnośląska Szkoła Wyższa i MPK we Wrocławiu będą uczyć dzieci tolerancji i zasad bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską. Akcja „ABC komunikacji” rusza 17 września. Partnerem kampanii jest Travelplanet.pl SA.

czytaj dalej

Adaptacja do przedszkola i szkoły - spotkanie w DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza nauczycieli i rodziców na spotkanie pod hasłem „Adaptacja do przedszkola i szkoły”, które odbędzie się 23 września 2011 r. (godz. 15:00 – 18:30), Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55.

czytaj dalej

Kolejne ułatwienia dla niepełnosprawnych w DSW

Studenci z niepełnosprawnością ruchową nie będą mieli problemu z dotarciem na zajęcia na Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w DSW. W budynku przy ul. Strzegomskiej 47 działa już winda.

czytaj dalej

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Od nowego roku akademickiego 2010/2011 studenci, pracownicy Uczelni i wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zdobyć certyfikat LCCI w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, który jest rozpoznawanym na całym świecie świadectwem kompetencji językowych w dziedzinie biznesu.

czytaj dalej

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie z pedagogiki w DSW

Do końca września 2010 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przedłużył rekrutację na pierwszy rok niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki.

czytaj dalej

Odkryj wirtualny świat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Interaktywna platforma DokonajWyboru.pl jest autorskim projektem sześciorga studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność media cyfrowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Klaudia Grohs, Paulina Supeł, Paweł Madeja, Krzysztof Mossakowski, Mateusz Supeł i Rafał Pabierowski, czerpiąc inspiracje z praktyk uczelni zagranicznych, postanowili stworzyć projekt, który nie będzie sztampową wycieczką uczelnianymi korytarzami w asyście komentatora. Młodzi twórcy postanowili stworzyć wirtualny świat, w którym użytkownik sam decyduje o prezentowanych mu treściach.

czytaj dalej

O życiu z autyzmem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w poniedziałek (14 grudnia) będzie gościł dr Stephen Shore – pedagog specjalny z zespołem Aspergera - zaburzeniem rozwoju mieszczącym się w spektrum autyzmu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane