Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1997 | Rektor: prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

przejdź do spisu treści

 miejsce dla Ciebie!


Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich zgodnie z międzynarodowymi standardami. W ofercie mamy także studia podyplomowe.

Nasi studenci korzystają z oferty zagranicznych studiów i praktyk w ramach programu ERASMUS+. Zatrudniamy blisko 200 osobową kadrę. Dyplom naszej Uczelni otrzymało już przeszło 33 tys. absolwentów. Jako jedna z niewielu szkół niepaństwowych w Polsce, posiadamy pełne uprawnienia akademickie, dzięki czemu zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu.

Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.

STUDIA LICENCJACKIE 

DZIENNIKARSTWO

Specjalności:

 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Dziennikarstwo mody i stylu
 • Dziennikarstwo motoryzacyjne
 • Fotografia i nowe technologie
 • Social Media i ePR

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka

ADMINISTRACJA

Specjalności:

 • e-Administracja
 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie
 • Bezpieczeństwo państwa

SZTUKI NOWOCZESNE – DESIGN NOW!

Specjalności:

 • Projektowanie, media, nowe technologie
 • Performatyka i film
 • pedagogika

PSYCHOLOGIA 

(jednolite studia mgr)

Specjalności:

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Psychologia kliniczna i zdrowia

MEDIA KREATYWNE

game design, animacja, efekty specjalne

Specjalności:

 • Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
 • Game design

PRACA SOCJALNA

Specjalności:

 • Doradca socjalny
 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej

STUDIA INŻYNIERSKIE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Specjalności:

 • Geoinformatyka
 • Geodezja gospodarcza
 • nauki-techniczne

INFORMATYKA

Specjalności:

 • Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Programowanie gier komputerowych

STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika

Specjalności:

 • Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – formuła otwarta
 • Manager działań artystycznych i arteterapia
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalna

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

Dziennikarstwo

Specjalności:

 • Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • Dziennikarstwo i biznes muzyczny
 • Dziennikarz i menedżer w sporcie
 • Promocja rynku health & fashion
 • Fotografia w multimediach
 • Kultura i media
 • Media i marketing w branży motoryzacyjnej
 • Zarządzanie wizerunkiem i e-PR

Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności:

 • Kierowanie działaniami ratowniczymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Obrona terytorialna i ochrona ludności

Psychologia

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczno-wychowawcza
 • Psychologia zarządzania w organizacji

Ponadto

studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce akademickich bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratorium dźwięku ze studiem nagraniowym. W ramach uczelni aktywnie funkcjonują także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz własne Centrum Konferencyjne.

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych i uznawanych ośrodków akademickich w tej części Europy. Dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, bezpłatne parkingi, dostępność i otwartość dla osób z niepełnosprawnościami oraz społeczne zaangażowanie uczelni, tworzą niezwykle przyjazną przestrzeń do rozwoju osobistego na każdym etapie kształcenia.


przejdź do spisu treści

Dziennikarstwo


Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są przez ekspertów z dziedziny mediów społecznościowych, PR czy dziennikarstwa, dzięki którym zdobytą wiedzę w pełni wykorzystasz w praktyce. Zajęcia odbywają się m.in. z wykorzystaniem dronów i naszego studia telewizyjnego, w pracowniach multimedialnych, komputerowych i fotograficznych, a także w specjalistycznej pracowni motion capture, czy laboratorium dźwięku. W trakcie studiów odbędziesz praktyki u współpracujących z nami partnerów kierunku.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • branży Public Relations
 • biurach prasowych, medialnych oraz agencjach informacyjnych
 • działach promocji, reklamy
 • telewizji, radiu, prasie
 • firmach zajmujących się obsługą social media oraz wizerunkiem marki

Specjalności do wyboru:

 • DZIENNIKARSTWO SPORTOWE
 • DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
 • DZIENNIKARSTWO MODY I STYLU
 • DZIENNIKARSTWO MOTORYZACYJNE
 • FOTOGRAFIA I NOWE TECHNOLOGIE SOCIAL MEDIA I E-PR

Dziennikarstwo sportowe

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Dziennikarstwo sportowe pozwolą Ci na połączenie sportowej pasji z pracą. Zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną będziesz mógł sprawdzić w naszym profesjonalnym studiu nagraniowym i telewizyjnym. Nauczysz się jak opanowywać stres oraz odbędziesz zajęcia z emisji głosu. Poznasz teoretyczne i praktyczne aspekty gier zespołowych oraz najważniejsze aspekty sportowych imprez masowych. Będziesz miał możliwość odbycia warsztatów reportera sportowego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in.jako :

 • dziennikarz, sprawozdawca i komentator sportowy
 • promotor i ekspert ds. zarządzania wizerunkiem klubów, obiektów i zawodników
 • organizator meczów, zawodów i treningów medialnych
 • pracownik sportowych redakcji prasowych, telewizyjnych, radiowych
 • pracownik w działach marketingu odpowiedzialnych za promocję odzieży, sprzętu treningowego oraz suplementów dla sportowców

Dziennikarstwo muzyczne

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Dziennikarstwo muzyczne pozwolą Ci na połączenie muzycznej pasji z pracą. Zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną będziesz mógł sprawdzić w naszym profesjonalnym studiu nagraniowym i telewizyjnym. W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty prasowe i recenzje. Poznasz formy, style i gatunki muzyczne oraz elementy produkcji fonograficznej, a także narzędzia i media internetowe, które pomogą Ci w kreowaniu wizerunku i w zarządzaniu karierą muzyczną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii i socjologii muzyki oraz nauczysz się zasad organizacji koncertów, festiwali i przeglądów muzycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • muzycznych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
 • instytucjach i domach kultury
 • agencjach koncertowych, promocyjnych, impresaryjnych, fonograficznych
 • studiach nagrań
 • związkach i stowarzyszeniach muzycznych i organizacjach praw autorskich


Dziennikarstwo mody i stylu

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Dziennikarstwo mody i stylu pozwolą Ci na połączenie modowej pasji z pracą. Zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną będziesz mógł sprawdzić w naszym profesjonalnym studiu nagraniowym i telewizyjnym. W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty prasowe, komunikaty reklamowe oraz świadomie wykorzystywać określone narzędzia i media internetowe w kreowaniu wizerunku lub marki. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nurtów w modzie i wzornictwie. Poznasz tajniki fotografii modowej oraz zasady organizacji profesjonalnych sesji. Odkryjesz zjawiska kulturowe, które kształtują style i trendy na rynku.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • modowych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
 • agencjach modelek i domach mody
 • działach Public Relations
 • agencjach eventowych

Dziennikarstwo motoryzacyjne

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Dziennikarstwo motoryzacyjne pozwolą Ci na połączenie motoryzacyjnej pasji z pracą. Nauczysz się redagować teksty prasowe, projektować przekazy reklamowe, organizować targi motoryzacyjne i prezentacje produktowe, świadomie wykorzystywać określone narzędzia i media internetowe w kreowaniu wizerunku lub marki. Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii motoryzacji, rajdów samochodowych, doskonalenia technik jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poznasz podstawy transportu, logistyki, rynek producentów i mototrendy oraz dowiesz się jak zarządzać wizerunkiem celebrytów motoryzacji.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • motoryzacyjnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych
 • agencjach organizujących targi moto i prezentacje nowych modeli aut i motocykli
 • działach Public Relations z branży motoryzacyjnej np. w salonach samochodowych

Fotografia i nowe technologie

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Fotografia i nowe technologie pozwolą Ci na poznanie fotografii jako wszechstronnej dziedziny użytkowej i nowoczesnej komunikacji. Od pierwszego roku zajęcia odbywają się z aparatem w ręku. Nauczysz się zróżnicowanych technik rejestracji, obróbki i wykorzystania obrazu w wielu dziedzinach fotografii – m.in. obsługi sprzętu studyjnego, operowania dronem, fotografowania w plenerze, tworzenia interaktywnych panoram, filmowania i łączenia fotografii z innymi formami przekazu. Zgłębisz także wiedzę o kulturowych, społecznych i rynkowych uwarunkowaniach fotografii – zwłaszcza w kontekście nowych mediów, reklamy, promocji i public relations. Przez indywidualne i twórcze podejście do kształcenia będziemy wspierać i rozwijać Twoje zainteresowania i zdolności. W czasie studiów tworzysz swoje portfolio – zaliczenia przedmiotów i praca dyplomowa mają głównie charakter projektowy, nie teoretyczny.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • fotoreporter
 • fotoedytor
 • fotograf reklamowy
 • webdesigner
 • specjalista w zakresie dokumentacji fotograficznej i filmowej
 • specjalista w zakresie tworzenia interaktywnych form fotograficznych

Social media i ePR

Studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo w ramach specjalności Social media i ePR pozwolą Ci na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu nowych technologii. To specjalność dla tych, którzy swoją przyszłą karierę zawodową zbudować chcą w oparciu o wiedzę na temat budowania społeczności dla celów biznesowych i prywatnych, ale i swoich klientów – korporacji, samorządu, organizacji trzeciego sektora. Odnajdą się tu wszyscy, którzy szukają świetnej studenckiej atmosfery wśród kolegów i koleżanek o podobnym podejściu do rzeczywistości – kreatywnych i dynamicznych. W trakcie studiów nauczysz się redagować teksty dla podmiotów internetowych (blogi, newsletter, strony internetowe), poznasz elementy produkcji podmiotów medialnych w Internecie. Zdobędziesz także wiedzę o sposobach budowania wizerunku dzięki zastosowaniu narzędzi i mediów internetowych. W trakcie studiów nauczysz się redagować informacje prasowe, organizować eventy medialne, budować i zarządzać mediami społecznościowymi. Poznasz różne formy monitoringu Internetu i mediów bardziej tradycyjnych. Nauczysz się budować przekazy reklamowe i jak wspierać wizerunek swojej firmy przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych, i wreszcie poznasz zasady w kryzysie organizacyjnym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • agencjach marketingowych, kreatywnych, promocyjnych i public relations
 • firmach i organizacjach społecznych i samorządowych na stanowiskach specjalistów komunikacji
 • wszelkich innych instytucjach, które postawiły na nowoczesne formy współpracy z otoczeniem
 • działach marketingu i reklamy

przejdź do spisu treści

Pedagogika


Studia na kierunku Pedagogika umożliwią Ci rozwój świadomości poznawczej, a także stworzą warunki swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Zdobędziesz umiejętność refleksyjnego i krytycznego myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjno-wychowawczą. Zdobędziesz także niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności związanej z prowadzeniem profesjonalnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, zajęć z zakresu edukacji pozaformalnej oraz pracy w poradniach specjalistycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedszkolach publicznych, niepublicznych i integracyjnych
 • domach dziecka
 • ośrodkach oświatowo-wychowawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • szkołach i przedszkolach 
 • (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
 • nauki-techniczne

Praktyczne studia:

 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • współpracujemy z specjalistami i ekspertami z branży
 • w trakcie studiów odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki
 • nauki-techniczne

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu kształcenia językowego, matematycznego i środowiskowego. Poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczysz się wymaganych zasad metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia. Zapoznasz się także ze specyfiką funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Zdobędziesz również kompetencje metodyczne nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym. Odkryjesz tajniki wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczej do planowania działań edukacyjnych, diagnozowania pozwalającego na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta skierowana jest do Ciebie, jeśli znasz język angielski na poziomie średniozaawansowanym, zdawał(a)eś go na maturze i uzyskał(a)eś nie mniej niż 70% na poziomie podstawowym lub minimum 50% z rozszerzonej matury. Pamiętaj o obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego w certyfikowanych ośrodkach potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2, dzięki któremu uzyskasz świadectwo uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedszkolach publicznych, prywatnych i integracyjnych
 • klasach 1-3 w szkołach podstawowych
 • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • organizacjach pozarządowych (NGO) i podmiotach ekonomii społecznej zajmujących się edukacją dzieci do 10 r.ż.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem

Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem umożliwią Ci poznanie współczesnych teorii z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu kształcenia językowego, matematycznego i środowiskowego. Nauczysz się wymaganych zasad metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia. Nabędziesz kompetencje do pełnienia roli opiekuna dziennego i organizatora imprez okolicznościowych dla dzieci. Odkryjesz tajniki wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczej do planowania działań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nabędziesz umiejętność nauczycielskiej diagnozy pozwalającej na rozpoznawanie sytuacji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-rozwojowymi.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • żłobkach i przedszkolach publicznych, prywatnych i integracyjnych
 • klasach 1-3 w szkołach podstawowych
 • placówkach zapewniających opiekę doraźną: kąciki zabaw dla dzieci, świetlice, kluby malucha
 • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • organizacjach pozarządowych (NGO) i podmiotach ekonomii społecznej zajmujących się edukacją dzieci do 3-10 r.ż.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą

Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą umożliwią Ci poznanie metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z zaburzeniami mowy i dysfunkcjami w rozwoju. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu logopedii i metod komunikacji alternatywnej czy wspomagającej. Poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nauczysz się rozpoznawać zaburzenia rozwojowe u dzieci, zasady metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie kształcenia. Zapoznasz się także ze specyfiką funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Nabędziesz kompetencje do pełnienia roli opiekuna dziennego i organizatora imprez okolicznościowych dla dzieci oraz prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne. Poznasz metody pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach, uzdolnieniach i tempie rozwoju.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedszkolach publicznych, prywatnych i integracyjnych
 • klasach 1-3 w szkołach podstawowych
 • placówkach zapewniających opiekę doraźną
 • placówkach i projektach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • organizacjach pozarządowych (NGO) i podmiotach ekonomii społecznej zajmujących się edukacją dzieci do 10 r.ż.

przejdź do spisu treści

Pedagogika specjalna


Studia na kierunku Pedagogika specjalna pomogą Ci w zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju człowieka oraz podejmowaniu działań wspierających rozwój osób z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania.  Eksperci, praktycy i badacze zajmujący się pedagogiką specjalną nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania projektów edukacyjnych i zarządzania nimi. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które zapewniają współpracujący z nami partnerzy tego kierunku. Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w pracowniach multimedialnych, komputerowych oraz w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • poradniach specjalistycznych
 • placówkach rehabilitacyjnych
 • sadownictwie
 • instytucjach dydaktyczno-badawczych
 • służbach socjalnych

Praktyczne studia:

 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • współpracujemy z specjalistami i ekspertami z branży
 • w trakcie studiów odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w ramach specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pomogą Ci w zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy dot. prawidłowego i zaburzonego rozwoju psychoruchowego człowieka. Nauczysz się konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w oparciu o diagnozę funkcjonalną, a także opracowywać konspekt pracy dziennej z uczniem i przeprowadzać zajęcia o charakterze terapeutycznym. Dowiesz się jak wspierać rodzinę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte również podczas praktyk, dadzą Ci możliwość posługiwania się najnowszymi metodami dydaktycznymi i terapeutycznymi w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Zdobędziesz kompetencje w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie współpracy z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem/uczniem.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • przedszkolach specjalnych i integracyjnych
 • szkołach integracyjnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w ramach specjalności Pedagogika resocjalizacyjna pomogą Ci w zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy dot. etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania, mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce, znaczenia psychotechniki, socjotechniki i kulturotechniki w wymiarze opieki, wychowania i terapii. Nauczysz się oceniać przydatność różnych metod i technik oddziaływania korekcyjnego; programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej – tworzyć scenariusze zajęć i innych celowo aranżowanych sytuacji wychowawczych. Zdobędziesz kompetencje komunikacyjne potrzebne w sytuacjach wychowawczych polegające na inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji osobowych z podopiecznymi i współpracownikami, a także na współpracy z rodzinami podopiecznych oraz innymi podmiotami w tworzeniu optymalnych warunków procesu resocjalizacji.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • szkołach integracyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • ogniskach wychowawczych, świetlicach, klubach młodzieżowych
 • placówkach interwencyjnych, instytucjach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych, sądach (kuratela dla nieletnich i dorosłych)
 • kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, ośrodkach leczenia uzależnień
 • poradniach, powiatowych centrach pomocy rodzinie

Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w ramach specjalności Terapia zajęciowa z psychomotoryką pomogą Ci w zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy dot. zarysu klinicznego chorób, ich etiologii, patomechanizmów i objawów, specyfiki zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz niepełnosprawności występujących u dzieci i osób dorosłych. Dowiesz się jak wykorzystywać narzędzia diagnostyczne stosowane w pedagogice specjalnej, terapii zajęciowej i psychomotoryce, oraz nauczysz się prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia psychomotoryczne, w oparciu o opracowywane indywidualne bądź grupowe programy usprawniające słabiej rozwinięte funkcje. Odkryjesz jak organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy zdrowia i sprawności osób chorych, w starszym wieku i z niepełnosprawnościami. Poznasz techniki planowania i prowadzenia prac indywidualnych i grupowych dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta oraz monitorowania procesu jego terapii. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte również podczas praktyk, dadzą Ci możliwość posługiwania się najnowszymi metodami terapeutycznymi, psychomotorycznymi w pracy z osobami w różnym wieku i z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Zdobędziesz kompetencje pozwalające motywować osoby z niepełnosprawnością do udziału w leczeniu, rehabilitacji, a także w zakresie terapii indywidualnej i grupowej.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach
 • środowiskowych domach pomocy
 • hospicjach
 • przedszkolach integracyjnych
 • świetlicach terapeutycznych
 • domach dziecka
 • oddziałach szpitalnych (ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, rehabilitacji leczniczej, psychiatrycznych, dziecięcych)

przejdź do spisu treści

Administracja


Studia na kierunku Administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Zdobędziesz ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, a przede wszystkim z zakresu nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy.

Specyfiką programu studiów w DSW jest koncentracja na prawnych zasadach funkcjonowania administracji publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do szczebla samorządowego, zadań aparatu państwa w sferze społecznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej
 • podmiotach prywatnych i społecznych

Praktyczne studia:

 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • współpracujemy z specjalistami i ekspertami z branży
 • w trakcie studiów odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie
 • Bezpieczeństwo państwa

Administracja publiczna

Studia na kierunku Administracja w ramach specjalności Administracja publiczna zapoznają Cię z najważniejszymi regulacjami prawnymi pozwalającymi na zrozumienie zasad działania administracji rządowej i samorządowej. Dzięki nam poznasz szczegółowo zadania urzędów administracji publicznej, rolę służby publicznej i wymagania stawiane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Ważnym elementem naszych studiów jest również wiedza na temat kształtowania polityki społecznej i gospodarczej na szczeblu lokalnym i krajowym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • urzędach skarbowych
 • administracji wymiaru sprawiedliwości
 • fundacjach i stowarzyszeniach
 • firmach prywatnych

Administracja w biznesie

Studia na kierunku Administracja w ramach specjalności Administracja w biznesie zapoznają Cię z wiedzą dotyczącą zasad i warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Studia mają na celu przygotowanie do obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorstwa. W trakcie studiów dowiesz się o najważniejszych regulacjach prawnych pozwalających na zrozumienie zasad działania administracji oraz kształtującymi relacje między administracją publiczną a podmiotami prywatnymi. W ramach studiowanej specjalności nabędziesz m.in. umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz praktycznego ich stosowania. W programie studiów uwzględniono także kwestie projektowania inwestycji i pozyskiwania środków ze źródeł krajowych i UE.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedsiębiorstwach
 • firmach prywatnych
 • organizacjach pozarządowych
 • fundacjach i stowarzyszeniach
 • własnej działalności

Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku Administracja w ramach specjalności Bezpieczeństwo państwa koncentrują się na problematyce militarnych i pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tak zwanych non traditional risks (nietradycyjnych, niestandardowych zagrożeń bezpieczeństwa), zwłaszcza o charakterze społecznym (terroryzm, zagrożenia asymetryczne, wojna hybrydowa, ekstremizm ideologiczny czy zagrożenia ekologiczne) oraz wynikające z nagłych i nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze kryzysowym. Zdobędziesz niezbędną wiedzę, którą posiadają urzędnicy oraz funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nauczysz się analizować i przewidywać możliwości wystąpienia oraz konsekwencje zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • policji oraz jednostkach powoływanych przez władze samorządowe w oparciu o zapisy ustawy o strażach gminnych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa, wydziałach zarządzania kryzysowego
 • siłach zbrojnych RP
 • straży granicznej
 • innych strażach oraz służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa

przejdź do spisu treści

Sztuki nowoczesne – Design Now!


Studia na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! przygotują Cię do umiejętnego wykorzystania wiedzy naukowej, współczesnych technologii oraz potencjału sztuki. Program studiów – poprzez łączenie wiedzy humanistycznej, społecznej oraz praktyczne kształcenie artystyczne – umożliwia zdobycie złożonych, wielostronnych umiejętności, niezbędnych we współczesnej rzeczywistości. Zajęcia, seminaria, warsztaty prowadzone są w pracowniach multimedialnych, komputerowych, fotograficznych, studiach filmowych, na scenie teatralnej.

W trakcie studiów nauczysz się diagnozować potrzeby kulturalne i pozyskiwać fundusze na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową, zarządzać projektami artystycznymi, wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie istotnych przemian i zjawisk we współczesnej kulturze, funkcjonowania współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • instytucjach i ośrodkach kultury
 • podmiotach zarządzających obszarami sztuki
 • agencjach artystycznych i eventowych
 • galeriach sztuki, muzeach, wystawach
 • projektach artystycznych, festiwalach, przeglądach, etc.

Design Now! 

Studia na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! w ramach specjalności Projektowanie, media, nowe technologie pomogą Ci poznać historyczną perspektywę dyscypliny, prezentowaną w ramach kursu podstawowego, uzupełnioną poprzez grupę przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne, w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające. W trakcie studiów zapoznasz się z tematyką projektowania elektronicznego, z uwzględnieniem najnowszych narzędzi komunikacyjnych: projektowania stron internetowych, logotypów, wdrażania kampanii wizerunkowych, projektów artystycznych i społecznych w internecie, projektowania aplikacji i elementów multimedialnych oraz podstaw typografii. Obok przedmiotów praktycznych ważnym elementem programu studiów są zajęcia związane z metodologią poszczególnych dyscyplin. Studia przygotują Cię do projektowania estetycznej przestrzeni społecznej, w tym zarówno przestrzeni miejskiej, przestrzeni zewnętrznej jak i wewnętrznej. Poznasz rodzaje i konteksty współczesnego designu, historie wielkich projektantów, architektów, wynalazców, a także w sposób aktywny zajmiesz się kreatywnym myśleniem o projektowaniu i samym projektowaniem – od projektów przedmiotów codziennego użytku po aranżacje przestrzeni miejskiej. 

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk wizualnych
 • charakterze koordynatora i realizatora projektów artystycznych w obszarach takich, jak projektowanie graficzne, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym
 • instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych
 • galeriach, muzeach
 • organizacjach pozarządowych (NGO); małych i dużych przedsiębiorstwach
 • pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia
 • wydawnictwach produkujących książki, gazety i czasopisma, druki reklamowe, foldery

Performatyka i film

Studia na kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! w ramach specjalności Performatyka i film pomogą Ci zdobyć podstawowe umiejętności artysty scenicznego, poprzez świadomą pracę nad swoim ciałem, umysłem, mową. Poznasz historyczną perspektywę dyscypliny, prezentowaną w ramach kursu podstawowego, uzupełnioną przez grupę przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne, w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające. Praktyki zawodowe oparte są na współpracy z wybitnymi przedstawicielami teatru, tańca, pantomimy, choreografii. W ramach pracy dyplomowej zrealizujesz przedstawienie zespołowe lub indywidualne w zakresie filmu, spektaklu, czy innego projektu artystycznego. 

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • samodzielnej pracy twórczej w zakresie performatyki i filmu
 • miejscach jako koordynator i realizator projektów artystycznych w dziedzinie aktorstwa rozumianego jako zawód interdyscyplinarny, obejmujący różne obszary sztuk performatywnych, w tym taniec i performance
 • instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych
 • galeriach, teatrach, muzeach
 • organizacjach pozarządowych (NGO); małych i dużych przedsiębiorstwach
 • pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne, impresariatach i agencjach organizujących imprezy o charakterze masowym i kameralnym, agencjach castingowych

przejdź do spisu treści

Psychologia


Studia na kierunku Psychologia pozwolą Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Poznasz również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jako przyszły psycholog nabędziesz umiejętność: słuchania i obserwowania otaczającej Cię rzeczywistości, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi jak i diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. W trakcie studiów zdobędziesz 300 pkt ECTS, co stanowi warunek niezbędny do uznania dyplomu psychologa w innych krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • wymiarze sprawiedliwości
 • biznesie, czyli m. in. agencjach reklamowych, działach marketingu i PR, działach HR/personalnych, w agencjach headhunterskich i konsultingowych

Praktyczne studia

 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • współpracujemy z specjalistami i ekspertami z branży
 • w trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe

Specjalności:

 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia sądowa

Studia na kierunku Psychologia w ramach specjalności Psychologia sądowa pozwolą Ci na zdobycie wiedzy z zakresu prawa karnego i rodzinnego, procedur postępowania w procesie interwencyjnym wobec przemocy oraz psychologicznych konsekwencji doświadczanych przez ofiary przestępstw. Dzięki tej specjalności poznasz specyfikę funkcjonowania sądów, zakładów karnych oraz instytucji wspierających i chroniących osoby poszkodowane w wyniku przestępstw i dyscyplinujących sprawców przestępstw. Zapoznasz się z zasadami sporządzania opinii sądowych. Rozwiniesz umiejętność diagnozowania środowiska rodzinnego, interweniowania, prowadzenia mediacji i procesu psychoterapeutycznego w odniesieniu do specyficznych trudności doświadczanych przez rodzinę i poszczególnych jej członków.

Tytuł magistra psychologii otworzy przed Tobą możliwość pracy na każdym stanowisku psychologa, w szczególności w:

 • sądach (zespołach zawodowych kuratorów sądowych)
 • ośrodkach kuratorskich
 • Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów
 • zakładach karnych i aresztach śledczych
 • instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych
 • ośrodkach dla nieletnich sprawców czynów karalnych
 • policyjnej izbie dziecka

Psychologia zarządzania i biznesu

Studia na kierunku Psychologia w ramach specjalności Psychologia zarządzania i biznesu pozwolą Ci na zdobycie wiedzy z zakresu marketingu, public relations i reklamy. W trakcie studiów psychologicznych poznasz rodzaje relacji interpersonalnych w miejscu pracy i dowiesz się, jakie trudności mogą się w nich pojawiać. Poznasz problemy związane z procesami tworzenia i warunkami rozwoju firmy. Osiągniesz umiejętność rozpoznawania konfliktów interpersonalnych, analizowania procesów psychologicznych wpływających na zachowanie pracowników, ale i wykorzystywania wiedzy w zakresie wspomagania rozwoju osobistego. Nauczysz się stosować skuteczne interwencje mające na celu twórcze rozwiązywanie problemów i poszukiwanie nowych celów, w tym negocjacje i mediacje, a także rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu technik pomagających opanować stres i przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu. Dowiesz się, jak założyć firmę i określić jej obszar działań, przede wszystkim zaś rozwiniesz swoje osobiste zasoby służące przedsiębiorczości. Wreszcie, osiągniesz kompetencje w zakresie bycia liderem w grupie ludzi oraz współpracy z jej członkami.

Tytuł magistra psychologii otworzy przed Tobą możliwość pracy na każdym stanowisku psychologa, w szczególności w:

 • działach firm i instytucji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR
 • działach personalnych i kadrowych
 • firmach i agencjach zajmujących się PR
 • firmach i agencjach zajmujących się marketingiem i reklamą
 • firmach i agencjach rekrutacyjnych
 • firmach i agencjach konsultingowych
 • coachingu i szkoleniach oraz warsztatach dla firm

Psychologia kliniczna i zdrowia

Studia na kierunku Psychologia w ramach specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia pozwolą Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Poznasz również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jako przyszły psycholog nabędziesz umiejętność: słuchania i obserwowania otaczającej Cię rzeczywistości, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi jak i diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. W trakcie studiów zdobędziesz 300 pkt ECTS, co stanowi warunek niezbędny do uznania dyplomu psychologa w innych krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych
 • wymiarze sprawiedliwości

przejdź do spisu treści

Media kreatywne

game design, animacja, efekty specjalne


Studia na kierunku Media Kreatywne: game design, animacja i efekty specjalne to unikalny w skali kraju, całościowy kierunek studiów dedykowany branży gier, animacji i cyfrowej postprodukcji. W programie studiów znalazły się wszystkie potrzebne zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, związane zarówno z przygotowaniem technologicznym i informatycznym, jak również z zakresu designu i przemysłów kreatywnych. Stawiamy na wysoki poziom kształcenia, dlatego bezpośrednie wzorce czerpiemy z programów studiów realizowanych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w Center for Games and Playable Media, University of Southern California Santa Cruz, Centre for Digital Media w Vancouver, School of Interactive Games and Media w Rochester Institute of Technology oraz Georgia Institute of Technology. Nasze programy studiów zostały również docenione przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • tester gier
 • projektant gier
 • specjalista od efektów specjalnych
 • projektant użyteczności
 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • zajęcia prowadzą specjaliści i eksperci z branży gier i animacji z całej Polski
 • w trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe w takich firmach jak: Dash Dot Creations, Juice, Picadilla, Tequila Games, Ten Square Games, Techland
 • masz możliwość spędzenia jednego semestru w Centre for Digital Media w Vancouver, w Kanadzie

Specjalności:

 • animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier
 • game design
 • 3d animation and visual effects for film and games

Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier

Studia na kierunku Media kreatywne w ramach specjalności Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier umożliwią Ci zdobycie specjalistycznego wykształcenia w obrębie branży gamedev, animacji i cyfrowej postprodukcji, która rozwija umiejętności w zakresie tworzenia animacji 3d i efektów specjalnych.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako::

 • 2d/3d Animator
 • Character modeler
 • VFX Specialist
 • User Interface i User Experience designe
 • 3d: Generalist, character animator, tracking artist
 • Character rigger
 • Matte painter
 • Rotoscope artist
 • Lighting/rendering artist
 • Compositor
 • Interactive photography specialist

Game design

Studia na kierunku Media kreatywne w ramach specjalności game design umożliwią Ci zdobycie specjalistycznego wykształcenia w obrębie branży gamedev, która pozwala poznać wszystkie etapy procesu tworzenia gry, począwszy od tworzenia dokumentacji gry i prototypowania, a skończywszy na aspektach dystrybucji i marketingu. Sporo miejsca w programie zajmuje praca z wybranymi silnikami gier (UDK, UNITY), a także zajęcia poświęcone level designowi. Poznasz także modele biznesowe gier dedykowanych na różne platformy (gry mobilne, społecznościowe, AAA). Studia kończą się realizacją zespołowego projektu gry, nadzorowanego przez reprezentanta jednego z naszych partnerów branżowych. Masz możliwość stworzenia własnego portfolio już na etapie nauki.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako::

 • Game designer
 • Level Artist
 • Level designer
 • Story & Quest designer
 • Tester gier
 • User Interface i User Experience designer
 • Game producer
 • Analityk gier
 • Projektant systemów grywalizacyjnych

We offer a unique 3 years B.A. Programme in 3d Animation and Visual Effects for Film and Games. The curriculum reflects 3 stages of game and movie production pipelines: preproduction, production and postproduction. It also takes into account the specificity of animation and VFX for games and for movies. The core 3d graphics, animation and digital postproduction courses are enriched by attractive programming, art and interactive communication classes that provide fundamentals of graphic and interactive design, game engines, history of visual media, games and animation.

Studies on Media kreatywne will prepare you for such occupations as:

 • 3D Character Animator
 • Concept artist
 • Modeler
 • 3d generalist
 • Matte Painter
 • 3D Tracking Artist
 • Rotoscope Artist
 • Lighting/Rendering Artist
 • Effect Animator
 • Compositor
 • Mocap specialist

przejdź do spisu treści

Praca socjalna


Studia na kierunku Praca socjalna przygotują Cię do tego, jak świadomie i kompetentnie pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Nauczysz się diagnozować sytuacje i zjawiska które sprzyjają tworzeniu się problemów społecznych. Dowiesz się o najnowocześniejszych sposobach pomocy i aktywizacji wykluczonych grup. Eksperci, praktycy oraz zapraszani goście, zajmujący się pracą socjalną i szeroko pojętą pomocą, nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania działań pomocowych i ich realizacji. W trakcie studiów odbędziesz praktyki studenckie, dzięki którym będziesz mógł w realnym środowisku pracy pracowników socjalnych sprawdzić swoje kompetencje zawodowy zdobywane w trakcie studiów.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
 • schroniskach dla osób bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy
 • ośrodkach wsparcia i opiekuńczo-adaptacyjnych
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przezwyciężaniem problemów społecznych
 • nauki-techniczne

Praktyczne studia:

 • program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy
 • współpracujemy z specjalistami i ekspertami z branży
 • w trakcie studiów odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki
 • nauki-techniczne

Specjalności:

 • Doradca socjalny 
 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej – studia dualne 

Doradca socjalny

Studia na kierunku Praca socjalna w ramach specjalności Doradca socjalny umożliwią Ci zdobycie wiedzy z obszaru diagnozowania sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Poznasz różne metody oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów jednostek, rodzin i grup społecznych. Nauczysz się rozpoznawać przyczyny pojawiających się zagrożeń społecznych, szczególnie w rodzinie oraz analizować procesy prowadzące do marginalizacji społecznej jednostek i rodzin. Zdobędziesz kompetencje w zakresie rozpoznawania problemów ludzi na różnych etapach ich życia, m.in. osób pochodzących z zaniedbanych środowisk, doświadczających przemocy, chorych, opuszczonych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych czy uzależnionych. Uzyskasz kluczowe kompetencje pomocowe, które stanowią podstawę działań pracownika socjalnego i asystenta rodziny, prowadzących jednostki i rodziny objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej – w charakterze pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej (centrach rozwoju regionalnego)
 • jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za pomoc społeczną)
 • organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia

Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej

Studia dualne na kierunku Praca socjalna realizowane na specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej trwają 6 semestrów (3 lata) i będą realizowane w trybie niestacjonarnym. W trakcie studiów weźmiesz udział w wyjazdach studyjnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji i Republice Czeskiej. W ramach programu studiów ukończysz też bezpłatne certyfikowane kursy doskonalące, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie treningu inter- i intrapersonalnego, treningu radzenia sobie ze stresem, mediacji i negocjacji w pracy socjalnej, używania nowych technologii, dialogu motywującego, barier i oporów w pracy socjalnej. W trakcie studiów odbędziesz również płatne staże zawodowe, dzięki którym będziesz mogła/mógł w realnym środowisku pracy pracowników socjalnych sprawdzić swe kompetencje zawodowy zdobywane w czasie studiów.

Eksperci, praktycy oraz zapraszani goście, zajmujący się pracą socjalną i szeroko pojętą pomocą, nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy, planowania działań pomocowych i ich realizacji. Zajęcia, seminaria i warsztaty są prowadzone w pracowniach multimedialnych i komputerowych oraz w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością sensoryczną, możesz skorzystać z pomocy asystenta lub tłumacza języka migowego. Do Twojej dyspozycji jest również największa niepubliczna biblioteka akademicka w Polsce. W Bibliotece DSW, oprócz książek, znajdziesz bogatą bazę czasopism – w wersji papierowej i elektronicznej. Masz możliwość skorzystania z dostępu do e-książek (ibuk) oraz baz danych (EBSCO, Emerald czy Elsevir).

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich, wizyt studyjnych oraz zagwarantowanych kursów specjalistycznych – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną
 • schroniskach dla osób bezdomnych, dla ciężarnych matek, ofiar przemocy
 • ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików i narkomanów
 • zakładach karnych,
 • ośrodkach dla uchodźców
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przezwyciężaniem współczesnych problemów społecznych
 • instytucjach i departamentach jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się kwestiami społecznymi

przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia


Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia przygotują Cię do prac związanych z wykonawstwem geodezyjnym, jak również do projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej. Masz również możliwości zdobycia niezbędnych uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, które pomogą Ci prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobytą wiedzę wykorzystasz także we współpracy z instytucjami zajmującymi się gospodarczą obsługą nieruchomościami, firmami budowlanymi, projektantami oraz architektami, którzy korzystają z kompleksowych usług w procesie przygotowania map i planów. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które zapewniają współpracujący z nami partnerzy tego kierunku.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • biurach geodezyjnych
 • firmach geoinformacyjnych
 • wydziałach geodezji sektora administracji samorządowej i państwowej

Goinformatyka

Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia w ramach specjalności Goinformatyka przygotują Cię do pracy w zawodzie inżyniera geodety z umiejętnością efektywnego wykorzystywania informacji przestrzennej. W trakcie studiów poznasz nowoczesne technik pomiarowe, nabędziesz umiejętności samodzielnego opracowywania: map do celów prawnych i planowania przestrzennego, map geograficznych, topograficznych i tematycznych w szczególności map gospodarczych, społecznych, fizjograficznych, sozologicznych, górniczych, geologicznych i innych. Dowiesz się jak tworzyć systemy geoinformacyjnych GIS z wykorzystaniem krajowej infrastruktury danych przestrzennych i zasobów internetowych, niezbędnych do: planowania inwestycji, sieci telekomunikacyjnych, ewidencji działek rolnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, tworzenia miejskich, powiatowych i wojewódzkich systemów informacji geograficznej oraz systemów infrastruktury technicznej, monitorowania i analizy przemieszczeń na terenach górniczych, ewidencji złóż geologicznych, zarządzania drogami, nawigacji morskiej, śródlądowej, samochodowej oraz turystycznej. Nauczysz się także tworzyć trójwymiarowe modele i wizualizacje obiektów budowlanych, inżynieryjnych, archeologicznych, mechanicznych, przemysłowych jak również wnętrz budynków oraz zabudowy miast i terenu metodami fotogrametrycznymi i skaningu laserowego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • firmach geoinformacyjnych
 • instytucjach świadczących usługi w zakresie prac związanych z wykonawstwem geodezyjnym
 • wydawnictwach publikujących mapy i plany
 • jednostkach projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej

Geodezja gospodarcza

Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia w ramach specjalności Geodezja gospodarcza pozwolą Ci na uzyskanie rozszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej, geodezji szczegółowej, fotogrametrii i teledetekcji oraz systemach informacji przestrzennej. Studia przygotują Cię do wykonywania specjalistycznych prac z zakresu geodezji wyższej, inżynieryjnej i satelitarnej, (pomiary inżynieryjne, technologie fotogrametryczne, kartografia tematyczna, obsługa inwestycji). Po odbyciu praktyk zawodowych będziesz mógł ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych z zakresu geodezji i kartografii (Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Nauczysz się też m.in. metod kierowania zespołami, zakładania firm geodezyjnych i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych
 • sektorze administracji publicznej
 • własnej działalności w zakresie geodezji i kartografii

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA – studia inżynierskie


Studia umożliwią Ci zdobycie umiejętność wykorzystania poznanych języków programowania oraz pakietów oprogramowania do rozwiązania specyficznych problemów związanych z pracą zawodową. Już w trakcie studiów bez problemu zaprojektujesz, zbudujesz i wdrożysz system informatyczny. W procesie kształcenia nacisk kładziemy głównie na zajęcia praktyczne, prowadzone przez zaproszonych do współpracy ekspertów – programistów z dużych wrocławskich firm. To oni wprowadzą Cię do świata IT.

 • Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:
 • programista
 • analityk danych
 • Project Manager
 • menedżer projektów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych 

Studia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych obejmują bloki przedmiotów poświęconych projektowaniu systemów informatycznych oraz zaawansowanym technikom komputerowym analiz danych, w tym także danych finansowych. Dzięki tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców, a to wszystko pod okiem ekspertów z dziedziny programowania.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • programista
 • analityk danych
 • Project Manager
 • menedżer projektów informatycznych

Zarządzanie projektami informatycznymi 

Studia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Zarządzanie projektami informatycznymi skierowane są do osób, które dobrze czują się lub chciałyby się odnaleźć w roli lidera grupy. Jeśli posiadasz zdolności kierownicze i cechy przywódcze, ta specjalność jest dla Ciebie! W trakcie studiów poznasz stosowane w środowisku międzynarodowym metody zarządzania projektami informatycznymi – metodyki zwinne (Agile, Scrum, Prince 2). Zdobędziesz ciekawy i poszukiwany zawód.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • Project Lider
 • Team Lider
 • Project Manager

Programowanie gier komputerowych

Studia na kierunku Informatyka w ramach specjalności Programowanie gier komputerowych pomogą Ci zdobyć wiedzę i niezbędne umiejętności, których oczekiwać będą Twoi przyszli pracodawcy. Kompetencje, które nabędziesz są obecnie poszukiwane przez firmy zajmujące się wytwarzaniem gier oraz systemów multimedialnych. Zajęcia i ćwiczenia w trakcie studiów prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny rozwoju gier i efektów multimedialnych. Specjalność obejmuje bloki przedmiotów poświęconych programowaniu i projektowaniu interfejsów gier komputerowych, grafice komputerowej, tworzeniu aplikacji multimedialnych oraz zaawansowanym technikom komputerowym wykorzystywanym w realizacji efektów multimedialnych w grach. To jedyna tego typu oferta edukacyjna we Wrocławiu!

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • programista gier i aplikacji mobilnych
 • tester gier komputerowych
 • projektant systemów multimedialnych
 • specjalista od realizacji efektów specjalnych w grach

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe – studia magisterskie


Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to praktyczny kierunek studiów, skoncentrowany na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje związane ze współczesnym bezpieczeństwem państwa, terroryzmem, cyberterroryzmem, bezpieczeństwem w sferze społecznym ekonomicznym i politycznym.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • wydziałach zarządzania kryzysowego
 • Siłach Zbrojnych RP
 • Policji, Straży Granicznej, innych strażach oraz służbach mundurowych
 • firmach ochrony osób i mienia
 • podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa

Kierowanie działaniami ratowniczymi 

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach specjanlości Kierowanie działaniami ratowniczymi pomogą Ci w zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności właściwego organizowania i prowadzenia działań ratowniczych wymagających udzielania pomocy medycznej, użycia technik ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego. W trakcie studiów poznasz zasady planowania, organizowania, nadzorowania i koordynowania działań ratowniczych oraz ich dokumentowania. Zapoznasz się z organizacją i zasadami funkcjonowania ratownictwa jako elementu systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu bezpieczeństwa państwa, sposobami organizacji, prowadzenia i kierowania działań ratowniczych oraz zasadami koordynacji działań i współpracy służb w miejscu zdarzenia. Poznasz także uwarunkowania prawne i sposoby ich interpretowania w praktyce, metody pracy z poszkodowanymi i podstawowe formy oddziaływania psychologicznego na ofiary zdarzenia. Dzięki specjalności kierowanie działaniami ratowniczymi poznasz metody postępowania zapewniające optymalne wykorzystanie sił i środków oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy ratowników.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • w strukturach służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego, zarówno w służbie czynnej, jak i w centrach zarządzania oraz powiadamiania ratunkowego
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • strukturach systemu zarządzania kryzysowego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego
 • podmiotach i służbach ratowniczych

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej 

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach specjanlości Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej pomogą Ci zdobyć wiedzę wymaganą od specjalistów do spraw bezpieczeństwa zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów administracji rządowej i samorządowej. W trakcie studiów zapoznasz się z regulacjami oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi administrowania bezpieczeństwem. Dowiesz się jak funkcjonują krajowe oraz lokalne struktury systemu bezpieczeństwa oraz jakie zadania realizuje sektor pozamilitarny w kreowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Studia pozwolą uzyskać kwalifikacje do uczestnictwa w procesach planowania, programowania oraz kierowania działaniami podejmowanymi przez ośrodki władzy wykonawczej określonych szczebli, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz stanach nadzwyczajnych i aktywne uczestnictwo procesie przygotowania i kierowania lokalnymi programami profilaktycznymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • w strukturach administracji zespolonej
 • służbach, innych strukturach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • instytucjach niepublicznych
 • organizacjach pozarządowych działających w sferze bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach specjanlości Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przygotują Cię do realizacji zadań związanych z zabezpieczaniem danych. Pozwolą także na uzyskanie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w procesach legalności przetwarzania danych, weryfikacji dokumentacji i jej uzupełnienia, a także prowadzenia zajęć edukacyjnych w organizacji. W trakcie studiów przedstawione zostaną zmiany w swobodnym przepływie danych, określonych w rozporządzeniu UE na lata 2016 – 2018.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. jako:

 • kandydat na administratora zarządzającego danymi osobowymi
 • kierownik jednostek organizacyjnych i ich zastępca
 • pracownik działów płac, kadr, księgowości, sekretariatów, komórek obsługi klientów
 • specjalista realizujący zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach specjanlości Zarządzanie systemami bezpieczeństwa skierowane są do osób chcących zdobyć wiedzę praktyczną dotyczącą form kierowania działaniami prowadzonymi w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych działań. Program koncentruje się na funkcjonowaniu tak zwanego systemu pozamilitarnego, ale uwzględnia procedury wykorzystania Sił Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizowane zajęcia pozwalają zapoznać się z problematyką współczesnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. W trakcie zajęć analizowane są różne aspekty kształtowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w powiązaniu z zobowiązaniami wynikającymi z funkcjonowania Polski w NATO i UE. Szczególny nacisk zostanie położony na przybliżenie tematów dotyczących zarządzania kryzysowego w teorii i praktyce. Uzyskasz wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych systemów bezpieczeństwa, umiejętności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i kompetencje do pracy jako specjalista ds. systemów bezpieczeństwa.

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

 • instytucjach cywilnych lub mundurowych, w tym: straże i służby państwowe (Wojsko, Policja, Straże Gminne, Straż Pożarna, Służba Więzienna)
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • wydziałach zarządzania kryzysowego
 • firmach ochrony osób i mienia
 • podmiotach odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów monitoringu i ratownictwa

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe II stopnia Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl
lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Media kreatywne

Studia na kierunku Media Kreatywne: game design, animacja i efekty specjalne to unikalny w skali kraju, całościowy kierunek studiów dedykowany branży gier, animacji i cyfrowej postprodukcji.

czytaj dalej

Media design i marketing wizerunkowy

studia I stopnia w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Sześciolatka poprowadzi wykład w DSW

Już pod koniec października w Dolnośląskiej Szkole Wyższej sześciolatka poprowadzi dla swoich rówieśników wykład o tym „Jak powstaje informacja telewizyjna”. Tym samym zainauguruje we Wrocławiu projekt „Polska Akademia Dzieci”.

czytaj dalej

Amerykański przewodnik po wrocławskich centrach handlu z DSW

Przez miesiąc amerykańscy studenci uczyli się historii Europy badając najstarsze centra handlu we Wrocławiu. Wzięli pod lupę Renomę, Jatki, pl. Nowy Targ, Halę Targową, Feniks, a nawet Monopol i Solpol. W czwartek w księgarni Tajne Komplety zaprezentują wyniki swoich badań – przewodnik turystyczny po wrocławskich centrach handlu.

czytaj dalej

Pierwszy doktorat honorowy w DSW

Wybitny polski pedagog, prof. Zbigniew Kwieciński, w czwartek (8 grudnia) w DSW otrzyma tytułu honoris causa. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

czytaj dalej

ABC komunikacji – kampania społeczna DSW i MPK

Dolnośląska Szkoła Wyższa i MPK we Wrocławiu będą uczyć dzieci tolerancji i zasad bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską. Akcja „ABC komunikacji” rusza 17 września. Partnerem kampanii jest Travelplanet.pl SA.

czytaj dalej

Adaptacja do przedszkola i szkoły - spotkanie w DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa zaprasza nauczycieli i rodziców na spotkanie pod hasłem „Adaptacja do przedszkola i szkoły”, które odbędzie się 23 września 2011 r. (godz. 15:00 – 18:30), Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55.

czytaj dalej

Kolejne ułatwienia dla niepełnosprawnych w DSW

Studenci z niepełnosprawnością ruchową nie będą mieli problemu z dotarciem na zajęcia na Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w DSW. W budynku przy ul. Strzegomskiej 47 działa już winda.

czytaj dalej

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Od nowego roku akademickiego 2010/2011 studenci, pracownicy Uczelni i wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zdobyć certyfikat LCCI w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, który jest rozpoznawanym na całym świecie świadectwem kompetencji językowych w dziedzinie biznesu.

czytaj dalej

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie z pedagogiki w DSW

Do końca września 2010 r. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przedłużył rekrutację na pierwszy rok niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki.

czytaj dalej

Odkryj wirtualny świat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Interaktywna platforma DokonajWyboru.pl jest autorskim projektem sześciorga studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność media cyfrowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Klaudia Grohs, Paulina Supeł, Paweł Madeja, Krzysztof Mossakowski, Mateusz Supeł i Rafał Pabierowski, czerpiąc inspiracje z praktyk uczelni zagranicznych, postanowili stworzyć projekt, który nie będzie sztampową wycieczką uczelnianymi korytarzami w asyście komentatora. Młodzi twórcy postanowili stworzyć wirtualny świat, w którym użytkownik sam decyduje o prezentowanych mu treściach.

czytaj dalej

DSW z uprawnieniami habilitacyjnymi

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - jako jedyny niepubliczny ośrodek naukowy w Polsce - uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

czytaj dalej

O życiu z autyzmem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w poniedziałek (14 grudnia) będzie gościł dr Stephen Shore – pedagog specjalny z zespołem Aspergera - zaburzeniem rozwoju mieszczącym się w spektrum autyzmu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane