Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2010

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2010. Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się: * 19 stycznia 2010 r. w Brzozowie * 20 stycznia 2010 r. w Jaśle * 21 stycznia 2010 r. w Sanoku * 22 stycznia 2010 r. w Krośnie

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji. Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2010 prosimy o kontakt Biurem Targów.

http://www.tetrix.pl/

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane