Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpłatne warsztaty przedmaturalne z języka angielskiego w PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje dla wszystkich maturzystów BEZPŁATNE WARSZTATY PRZEDMATURALNE z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia odbędą się w terminach:

26, 27, 28 stycznia 2010 r. w godz. 14.00 -16.30

2, 3, 4 lutego 2010 r. w godz. 14.00 – 16.30

Warsztaty poprowadzą lektorzy z PWSW w Przemyślu.

Zagadnienia z matury podstawowej:

Rozmowy sterowane

Opis ilustracji

Rozumienie tekstu czytanego

Rozumienie ze słuchu

Wypowiedź pisemna

Zagadnienia z matury rozszerzonej:

Materiał stymulujący

Wieloaspektowa wypowiedź ustna

Wypowiedź pisemna

Struktury leksykalno-gramatyczne

Rozumienie tekstu czytanego

Rozumienie ze słuchu

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zgłaszać należy się mailowo na adres: kursy@pwsw.pl. W mailu należy podać imię, nazwisko, nazwę szkoły, adres, telefon, adres e-mail oraz poziom zdawanej matury.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie.

Osobą odpowiedzialną za koordynację jest pani Małgorzata Sielska

tel. 16 676 05 48 wew. 28

e-mail: kursy@pwsw.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane