Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

15 marca 2015 r. Drzwi otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Dzień Kandydata na UEP odbędzie się 15 marca 2015 r. w godz. 10:00-14:00 w nowym budynku Uczelni - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP (ul. Towarowa 55).

Podczas Dnia Kandydata będzie można sprawdzić jak funkcjonuje prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Poznaniu. Przygotowane zostaną specjalne strefy – Kandydata, Studenta oraz Absolwenta – gdzie przyszli studenci zapoznają się z ofertą studiów na UEP oraz zasadami rekrutacji. Studenci i pracownicy UEP podpowiedzą kandydatom, jakie przedmioty należy wybrać na maturze, by dołączyć do grona studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

PROGRAM DRZWI OTWARTYCH
15 marca 2015 r. godz. 10:00 – 14:00
10:00 Otwarcie Drzwi

STREFA STUDENTA
Prezentacja działalności organizacji studenckich UEP:
- weź udział w aktywnościach sportowych z przedstawicielami Akademickiego Związku
Sportowego UEP;
- porozmawiaj z członkami Parlamentu Studenckiego UEP

STREFA KANDYDATA
Punkty informacyjne m.in. Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa, Zarządzania.
Dowiedz się jak wygląda studiowanie na UEP – porozmawiaj ze studentami i absolwentami
naszej Uczelni.
Projekt Studenckich Kół Naukowych UEP – poznaj pomysłowych studentów, którzy
uczestnicząc w SKN rozwijają zainteresowania pozauczelniane.

STREFA ABSOLWENTA
Sprawdź kierunki i specjalności na UEP, poznaj sylwetki absolwentów naszej Uczelni
(prezentacja Biura Karier i Relacji z Absolwentami).

10:00 - 14:00 Zbierz pieczątki do swojego pierwszego indeksu i odbierz bilet do kina!

http://ue.poznan.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane