Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Fizyka komputerowa

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Interesujesz się fizyką, a szczególnie jej wpływem na codzienne życie i naszą przyszłość? Chciałbyś pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego?

 A może szukasz kierunku studiów, który połączy Twoje zamiłowanie do informatyki oraz zainteresowania naukami ścisłymi? Jeśli chciałbyś mieć realny wpływ na kreowanie przyszłości oraz powodzenie na rynku pracy, to nowa specjalność na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS jest właśnie dla Ciebie!

Do oferty dydaktycznej UMCS została w tym roku włączona atrakcyjna propozycja – specjalność fizyka komputerowa utworzona na kierunku fizyka techniczna, studiach inżynierskich I stopnia. Jest ona odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy i kształci inżynierów z umiejętnościami komputerowymi.

Na początku wyprowadzamy z błędu - fizyka komputerowa nie jest równoznaczna z informatyką. To kierunek, na którym poznamy „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki.

Jak się studiuje na takim kierunku? Zdecydowanie z sukcesem dla przyszłej kariery zawodowej. Instytut Fizyki UMCS już prowadził taką specjalność na studiach magisterskich na kierunku fizyka kilkanaście lat temu. Zrezygnowano czasowo ze specjalności, kiedy powstał Instytut Informatyki, jednak ówcześni absolwenci tego kierunku zajmują obecnie wysokie stanowiska w firmach komputerowych, przemyśle i bankowości, a część z nich kontynuowała karierę naukową i dziś pracuje np. w NASA czy kieruje wiodącymi ośrodkami badawczymi.

Fizycy wracają w roku akademickim 2018/2019 z ofertą dydaktyczną na miarę naszych czasów i potrzeb. W siatce kierunku znajdują się przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów czy języki programowania. W ofercie dydaktycznej znajdziemy także przedmioty nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie profesów fizycznych, informatyka kwantowa. Włączyliśmy w siatkę zajęć mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, a także metody przetwarzania i wizualizacji danych.

Podczas studiów będziesz miał także okazję rozwijać swoje pasje i zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń branżowych łatwiej nawiążesz kontakty biznesowe. Kończąc studia na tej specjalności z pewnością wejdziesz na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.
 

Powiązane kierunki

Inżynieria światłowodowa - nowy kierunek na UMCS

Program kształcenia oferuje wiedzę ogólną z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych (informatycznych i elektronicznych) oraz praktyczną wiedzę dotyczącą działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji.

czytaj dalej

Fizyka w medycynie

Lubisz nauki ścisłe, a jednocześnie interesujesz się medycyną? Chciałbyś podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? A może chciałbyś mieć realny wpływ na przyszłość fizyki i medycyny?

czytaj dalej

Społeczeństwo informacyjne

Pasjonują Cię zarówno nauki ścisłe, jak i nauki społeczne? Interesujesz się technologiami cyfrowymi, sieciowymi, ale odnajdujesz się także w naukach humanistycznych? Kierunek społeczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane