Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Rok zalozenia: 1925 | Rektor: gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel

1 października 2018 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych zmienia nazwę i status Uczelni. Stanie się Lotniczą Akademią Wojskową .

zobacz prezentację Lotniczej Akademii Wojskowej

Kierunki wykładane na uczelni

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie