Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Policji w Pile

Szkoła Policji w Pile


Wystrój holu pierwszego piętra /fot. pila.szkolapolicji.gov.pl

Szkoła Policji w Pile realizuje obecnie szkolenie na poziomie podstawowym i w ramach doskonalenia zawodowego, specjalizując się w szkoleniu policjantów służby kryminalnej, czyli takich, którzy w przyszłości pełnić będą służbę w komórkach zajmujących się pracą operacyjną oraz dochodzeniowo-śledczą.

Frontowa strona budynku nocą /fot. pila.szkolapolicji.gov.pl

Szkoła realizuje 6-miesięczny kurs podstawowy zawodowy, przygotowujący do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Kurs rozpoczyna szkolenie policjanta i jako jedyny jest obowiązkowy. Kolejnym etapem szkolenia są kursy specjalistyczne w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się pracą dochodzeniową, operacyjną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Szkolenie trwa ok. 2 miesięcy.

Biblioteka /fot. pila.szkolapolicji.gov.pl

W trakcie szkolenia słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zapobiegania przestępczości, prawa, kryminalistyki, taktyki i technik interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego oraz obsługi sprzętu informatycznego i sprzętu łączności.

Szkoła z lotu ptaka /fot. pila.szkolapolicji.gov.pl

Stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policjantów służą realizowane w Szkole kursy doskonalenia zawodowego, np. kursy z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI, kursy w zakresie sprawowania nadzoru nad formami pracy operacyjnej, kursy dla rzeczników dyscyplinarnych, oskarżycieli publicznych oraz policjantów wykonujących zadania obronne, a także kursy w zakresie współpracy z mediami.

Strzelnica kryta /fot. pila.szkolapolicji.gov.pl

Przez Szkołę w skali roku przewija się ok. 5 tysięcy słuchaczy biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Szkoła Policji w Pile, będąca jedyną w kraju placówką kształcąca policjantów służby kryminalnej, ma w swojej ofercie dydaktycznej szereg szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego tej grupy policjantów. Począwszy od kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, poprzez kursy dla techników kryminalistyki, dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi, na kursach specjalistycznych z zakresu taktyk i technik przesłuchań metodą FBI kończąc.

Przygotowano także szereg kursów, które przygotowują funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Za przykład niech posłużą kursy specjalistyczne w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, kursy z zakresu wykonywania czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych, kursy dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, czy kursy specjalistyczne dla rzeczników dyscyplinarnych.

W ramach realizowanych kursów specjalistycznych, policjanci doskonalą również umiejętności strzeleckie oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

KONKURS NA OPOWIADANIE

STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU

czytaj dalej

Praca w POLICJI

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie