Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
agrochemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja
wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie