Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie


przejdź do spisu treści

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zapewnia wysoki poziom nauczania oparty o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia, z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych wzorców edukacyjnych, zmierzających do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, potrafiących świadomie kreować swoją ścieżkę zawodową.

30 września 2018 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zmienia się w Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Od 2019 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie rozpoczyna funkcjonowanie w nowym kampusie przy ul. Okopowej 59.

VizjaPark to kampus o łącznej powierzchni użytkowej 30 000 m2, w tym 2-poziomowa biblioteka z czytelnią ok. 800 m2. Do użytku naszych studentów zostaną udostępnione 93 sale ćwiczeniowe, 5 dużych auli wykładowych, 2 w pełni wyposażone sale gimnastyczne. Swoje zainteresowania studenci Akademii, będą rozwijać w wyspecjalizowanych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt.

Duże i przestronne sale konferencyjne umożliwią spotkania zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu. Znajdą się tutaj także pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz ogólnodostępny taras na ostatnim piętrze. Na każdym piętrze powstaną ogólnodostępne źródełka wody pitnej, toalety dla niepełnosprawnych, pokoje dla matki z dzieckiem. Ponadto zapewnimy naszym studentów bezpłatną sieć Wi-Fi w całym budynku i najbliższej okolicy, food court z szeroką ofertą gastronomiczną oraz palarnie.

Kompleks edukacyjny Vizja Park znajduje się przy ul. Okopowej 59 na warszawskiej Woli. Prestiż lokalizacji oznacza także doskonałe połączenie komunikacyjne: spacer ze stacji metra „Dworzec Gdański” zajmie 10 minut, w pobliżu znajdują się centra usługowo-handlowe (C.H. Arkadia i C.H. Klif), dojazd do ścisłego centrum Warszawy zajmie około 10 minut.

Przygotowaliśmy także ponad 150 miejsc parkingowych w garażu, a także podziemne miejsca parkingowe i rowerownie. Kompleks edukacyjny obejmie także prywatną szkołę podstawową wraz z liceum i przedszkolem

Studia Wyższe

Administracja 
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Finanse i Rachunkowość 
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Finanse i Rachunkowość
STUDIA II STOPNIA

Informatyka
STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA

Komunikacja społeczna i PR
STUDIA I STOPNIA

Prawo
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Psychologia
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Psychologia Ekonomiczna
STUDIA II STOPNIA

Psychologia w zarządzaniu
STUDIA II STOPNIA

Współczesne stosunki międzynarodowe
STUDIA I STOPNIA

Zarządzanie
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)

Zarządzanie
STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie bezpieczeństwem w państwie
STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie w logistyce międzynarodowej
STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)


przejdź do spisu treści

Informatyka

Audyt oprogramowania

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Audyt to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania mający na celu zapewnienie jego wysokiej jakości. Obejmuje ono między innymi sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją oraz walidację oprogramowania - sprawdzenie, czy oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi. Z reguły prowadzone są testy statyczne polegające na automatycznym i ręcznym sprawdzaniu kodu w celu znalezienia błędów oraz - po ich pozytywnym wyniku - testy dynamiczne, sprawdzające działanie całości lub części programu.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach programistycznych oraz różnych instytucjach wykorzystujących specjalizowane systemy informatyczne. Do zadań absolwenta tej specjalności można zaliczyć: samodzielne projektowanie i przeprowadzanie automatyzacji, przeprowadzanie złożonych scenariuszy testowych przygotowywanie raportów, standaryzację i koordynację procesów testowych w oparciu o wymagania klienta oraz wspieranie projektów na miejscu, w fazach przygotowywania, przeprowadzania i analizy testów.

więcej...

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej i jej masowym wykorzystaniem w praktycznie wszystkich gałęziach gospodarki, wzrosło także niebezpieczeństwo zewnętrznego ataku, mogącego prowadzić do wykradzenia, bądź zniszczenia newralgicznych danych firmy. Może to doprowadzić do istotnych strat finansowych bądź wizerunkowych. Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa systemów informatycznych stało się więc kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem Specjalistów ds. bezpieczeństwa jest stworzenie i późniejsze nadzorowanie środowiska informatycznego, w którym ryzyko to zostanie jak najbardziej zminimalizowane. Jest to zadanie, które w praktyce nigdy nie jest skończone, i w którym wciąż trzeba być o jeden krok przed nowym niebezpieczeństwami.

Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach i instytucjach na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej lub specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji. Zapotrzebowanie na ich umiejętności występuje zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej. Będą mogli także podjąć obowiązki administratora systemów lub znaleźć zatrudnienia jako pracownicy działów ds. bezpieczeństwa teleinformacyjnego.

więcej...

Dydaktyczne systemy zdalnego nauczania

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Ciągły rozwój technologii informatycznych znacząco wpływa na zmiany w procesach nauczania. Multimedialne formy prezentacji mogą znakomicie uatrakcyjnić formę przekazywanych informacji. Zastosowanie nowych technologii znakomicie ułatwić też może zdobywanie wiedzy na odległość. W obu przypadkach szalenie istotnym jest jednak odpowiednie zaimplementowanie i następnie wykorzystanie tych narzędzi. Zadanie to należy do specjalistów od e-learningu, którzy nie tylko są odpowiedzialni za wdrożenie i techniczną obsługę wykorzystywanej technologii, ale także za ciągły jej monitoring w dalszym okresie. Specjaliści od systemów nauczania zdalnego mają także znaczną rolę w tworzeniu i obrabianiu zawartości merytorycznej w celu jej późniejszej prezentacji kursantom bądź studentom. Umiejętności te wykorzystywane są zarówno w instytucjach związanych z szeroko rozumianą edukacją jak i w korporacjach lub dużych firmach.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach zajmujących się prowadzeniem komercyjnych szkoleń i kursów. Znajdzie się dla nich miejsce także w działach HR dużych korporacji, zajmujących się szkoleniami wewnętrznymi oraz rozwojem pracowników. Także firmy informatyczne zajmujące się oferowaniem usług e-learningowych i d-learningowych będą naturalnym miejscem zatrudnienia. Miejsca pracy znaleźć także można w uczelniach wyższych i różnego rodzaju placówkach oświatowych.

więcej...

Grafika komputerowa i DTP

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Specjalność ta ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się komputerowym przetwarzaniem grafiki. Obejmuje ona zarówno przygotowanie publikacji do druku jak i tworzenie multimediów oraz grafiki na potrzeby Internetu. Program studiów zawiera przedmioty z zakresu estetyki, kompozycji graficznej oraz projektowania grafiki z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się ze sprzętem oraz oprogramowaniem wspomagającym przetwarzanie grafiki, wykonując ciekawe zadania projektowe.

Absolwenci będą mogli zajmować stanowiska obejmujące tworzenie projektów graficznych między innymi w wydawnictwach, agencjach reklamowych i prasowych, drukarniach czy też w firmach internetowych. Dzięki kompleksowemu opanowaniu zagadnień przetwarzania i przygotowania grafiki będą mogli zajmować samodzielne stanowiska, jako osoby odpowiedzialne za wizerunek graficzny firm, współpracując zarówno z plastykami jak i z drukarniami bądź też wykonawcami stron internetowych.

więcej...

Infrastruktura i aplikacje sieciowe

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Szybka i  niezawodna wymiana informacji w  przedsiębiorstwach stała się warunkiem funkcjonowania firmy. W dzisiejszych czasach administratorzy muszą zapewnić techniczne możliwości takiej właśnie wymiany, sprostać problemom zabezpieczeń wynikającym z wykorzystania Internetu oraz różnorodności wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie konfigurowania i administrowania serwerami i elementami sprzętu sieciowego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy we wszystkich firmach i organizacjach związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem danych w rozproszonych systemach komputerowych, w tym także w instytucjach badawczych oraz szkolnictwie. Studenci kończący specjalność mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach administratorów w firmach zarządzających zarówno lokalnymi jak i rozległymi sieciami komputerowymi. Miejsca pracy oczekują na nich także we wszystkich dziedzinach związanych z przesyłaniem danych.

więcej...

Inżynieria oprogramowania i analiza danych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i rozwojem oprogramowania potrzebują dobrze wykształconych programistów, znających najnowsze technologie projektowania i wytwarzania oprogramowania. Wynika to z ogromnego rozwoju systemów informatycznych, które występują już prawie w każdej dziedzinie działalności człowieka.

Kolejnym wyzwaniem chwili jest ogromna ilość  danych generowanych przez gospodarkę. Przechowywanie ich obecnie nie stanowi żadnego problemu. Wyzwaniem natomiast jest takie ich przetworzenie i zanalizowanie, aby wyciągnąć z nich jak najwięcej użytecznych informacji. Inżynieria oprogramowania i analiza danych wypełnia potrzebę ulepszenia dotychczasowych narzędzi w celu wyciągnięcia nowych i cennych wniosków.

Absolwent specjalności ma możliwość otrzymania pracy w firmach zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowania. Mogą również zdobyć stanowisko w firmie, w której będą pracować jako programiści, analitycy systemowi, architekci systemowi, inżynierowie systemowi, projektanci oprogramowania; testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, inżynierowie wsparcia produktu informatycznego, specjaliści w dziedzinie instalacji, wdrażania i utrzymania systemów IT lub jako pracownicy działu wsparcia technicznego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiowania specjalności pozwolą im znaleźć zatrudnienie w firmach dla których inteligentna, oparta na najnowszych narzędziach, analiza danych decydować może o ich dalszym rozwoju.

więcej...

Projektowanie aplikacji mobilnych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Aplikacje mobilne są coraz szerzej stosowane w różnych aspektach życia i są nieodłącznym elementem urządzeń mobilnych: telefon, tablet, smartfon, iPhone, iPad. Aplikacje są wykorzystywane m.in. do komunikacji poprzez Internet, realizacji zaawansowanych operacji finansowych, dostarczania informacji i rozrywki oraz dokonywania zakupów. Obecnie, najwięcej aplikacji powstaje na urządzenia z systemem iOS (aplikacje na iPhone oraz iPad’a) firmy Apple oraz z systemem Android firmy google. Aplikacje mobilne są w tej chwili najszybciej rosnącym rynkiem oprogramowania.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w  firmach programistycznych, agencjach marketingowych oraz różnych instytucjach i firmach wykorzystujących nowoczesne formy dotarcia do klienta, jak również w ramach indywidualnej działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych, elektronicznych kanałach dystrybucji (np. AppStore). Specjalność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowując studentów do pracy w charakterze projektanta, programisty, testera i konsultanta rozwiązań mobilnych.

więcej...

Projektowanie aplikacji multimedialnych i stron internetowych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Aplikacje multimedialne to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin informatyki. Oprogramowanie oparte o technologie multimedialne wykorzystywane jest dziś w inżynierii dźwięku i obrazu, rejestracji danych multimedialnych oraz tworzenia dynamicznych witryn WWW. Szeroka dostępność oraz atrakcyjność stron internetowych jest natomiast kluczowa dla sukcesu większości przedsiębiorstw.

Program nauczania dla specjalności projektowanie aplikacji multimedialnych i stron internetowych został ukierunkowany na integrację kilku dyscyplin informatycznych. Profil ten łączy w sobie elementy studiów z zakresu baz danych, inżynierii oprogramowania, grafiki oraz sieci komputerowych.

Wiedza zdobyta w  trakcie studiów da solidne podstawy do pracy na stanowiskach projektantów i  programistów serwisów WWW i  wewnętrznych systemów intranetowych oraz realizatorów postprodukcji, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego i agencjach reklamowych. Interdyscyplinarny charakter profilu sprawia, iż absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich w działach informatycznych lub jako niezależni specjaliści z zakresu zarządzania informacją.

więcej...

Projektowanie baz danych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Mówiąc o współczesnych systemach informatycznych, prawie zawsze mamy na myśli oprogramowanie wykorzystujące bazy danych. Dlatego bardzo cenionymi specjalistami są osoby posiadające wiedzę zarówno z zakresu programowania aplikacji, jak i budowy baz danych. Odpowiedzią na te złożone wymagania jest program przygotowany na potrzeby niniejszej specjalności. gwarantuje on zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych baz danych, a także zapewnia niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania.

Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje dadzą możliwość zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są kompleksowe systemy informatyczne. Wiedza z dwóch kluczowych dziedzin informatyki daje podstawy do ubiegania się o stanowiska projektantów i administratorów baz danych, programistów, a także integratorów oprogramowania czy kierowników projektów.

więcej...

Projektowanie i programowanie gier komputerowych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Gry komputerowe to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego. Kierowane do wszystkich grup wiekowych gry trafiają do masowego odbiorcy i co raz mocniej stają się nieodłącznym elementem i nośnikiem popkultury. Oprócz technicznych umiejętności związanych z kodowaniem i programowaniem przy ich produkcji bardzo istotny jest warsztat teoretyczny i umiejętności związane z ich logicznym projektowaniem.

Projektowanie gier ma jednak zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej. Dzięki wykorzystaniu podobnych mechanik (technik), coraz więcej firm wykorzystuje elementy tak zwanej grywalizacji w celach większego zaangażowania użytkowników w szkoleniach czy projektach edukacyjnych. Bardzo często techniki te mają także zastosowanie w działaniach marketingowych czy promocyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako programiści lub testerzy gier w firmach projektujących gry komputerowe oraz jako specjaliści od tworzenia efektów specjalnych. Mogą również projektować gry lub symulatory w firmach zajmujących się szkoleniem pracowników przy pomocy gier komputerowych lub jako twórcy reklam multimedialnych.

więcej...

Sprzedaż technologii i usług informatycznych

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Sprzedaż technologii informatycznych wymaga połączenia wiedzy informatycznej i handlowej. Program specjalizacji skoncentrowany jest na wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku informatycznego. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych. Poznają także nowoczesne techniki sprzedaży i marketingu ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów pracy w zawodzie.

Absolwenci zostaną przygotowani do roli profesjonalnych przedstawicieli handlowych w firmach informatycznych. Odpowiedzialni będą za budowanie trwałych relacji z klientem i  prowadzenie negocjacji handlowych oraz działania promocyjne. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach w charakterze doradcy informatycznego.

więcej...

Systemy informatyczne w medycynie

Rodzaj studiów: STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów: Informatyka
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 4-letnie

Zastosowanie informatyki we współczesnej medycynie jest już standardem. W związku z tym niezbędne stało się wykształcenie kadry znającej specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasady współpracy z lekarzami, naukowcami oraz personelem pomocniczym. W trakcie studiów studenci poznają zasady działania specjalistycznego oprogramowania używanego w medycynie oraz funkcjonowania skomputeryzowanych urządzeń do diagnostyki i terapii medycznej. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych medycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju placówkach medycznych (publicznych i prywatnych) na stanowisku informatyka systemowego, bądź pokrewnym. Szeroka wiedza z zakresu analizy danych medycznych znaleźć też może zastosowanie w środowisku akademickim.

więcej...


przejdź do spisu treści

Prawo

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Prawo
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, referendarskiej, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Tematyka studiów

Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do podjęcia aplikacji prawniczych, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, jak również  do zajmowania stanowisk w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Absolwenci, którzy ukończą studia na kierunku prawo, uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.  

Podczas studiów będzie możliwość dokonania wyboru przedmiotów dodatkowych, które umożliwią zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa.

Zdobyte podczas studiów umiejętności i kompetencje pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności, która w aspekcie prawnym wymaga elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej.

Absolwent prawa zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych, interpretacji przepisów oraz właściwego stosowania instytucji prawnych. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Perspektywy zawodowe dla osób posiadających wiedzę prawniczą są niezwykle szerokie. Ukończenie studiów na kierunku prawo nie musi być związane z koniecznością podjęcia aplikacji.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawoznawstwo
 • logika prawnicza
 • prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
 • prawo cywilne, prawo karne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie karne, postępowanie cywilne
 • łacińska terminologia prawnicza
 • teoria i filozofia prawa
 • prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze publiczne
 • historia ustroju i prawa w Polsce
 • powszechna historia ustroju i prawa
 • prawo rzymskie, prawo handlowe
 • klinika prawa
 • doktryny polityczno-prawne
 • etyka prawnicza

więcej...


przejdź do spisu treści

Psychologia

Marketing społeczny i komunikacja o zdrowiu

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Marketing społeczny jest jedną z głównych dróg kontaktowania się ze środowiskami lokalnymi i odgrywa niezwykle istotną rolę w działaniach związanych z promocją zdrowia.

Sytuacja demograficzna Polski i Europy wymusza zwiększenie nakładów ze środków publicznych, na podtrzymanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa. Wartość zdrowia jest coraz bardziej doceniana przez pracodawców, którzy rozumieją potrzebę stwarzania środowiska sprzyjającego zdrowiu w miejscu pracy. Psychologia, oprócz medycyny i edukacji, jest kluczowym graczem w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że najefektywniejsze działania na rzecz ochrony zdrowia polegają na kształtowaniu zdrowego stylu życia i redukcji zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wachlarz możliwych działań jest bardzo szeroki: edukacja prenatalna, prewencja ryzykownych zachowań kierowców, promocja zdrowego żywienia, programy aktywności fizycznej, i inne. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • komunikacji społecznej (interpersonalnej i masowej);
 • kształtowania zachowań zdrowotnych i profilaktyki uzależnień;
 • przygotowania i oceny programów i kampanii prozdrowotnych oraz marketingu społecznego;
 • wdrażania polityki prozdrowotnej państwa w społecznościach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia,
 • administracja centralna i lokalna,
 • szkolnictwo,
 • służby porządkowe i publiczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy i instytucje zainteresowane tematyką zdrowia.

Neuropsychologia kliniczna

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Nowa specjalność, która powstała w wyniku rozwoju technologii medycznych i wzrostu wiedzy na temat wpływu mózgu na to, co człowiek myśli, czuje i jakie decyzje podejmuje.

Jeżeli wybierzesz tę specjalność, dowiesz się między innymi jak powstają emocje, w jaki sposób podejmujemy świadome i nieświadome decyzje oraz jak nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia. Nauczysz się praktycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które można stosować w praktyce klinicznej. Poznasz związki między zachowaniem człowieka a strukturami mózgu oraz nauczysz się rozpoznawać nieprawidłowości.

Jako absolwent specjalności, zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • zaburzeń w obrębie układu nerwowego  (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);
 • diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;
 • terapii neuropsychologicznej.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów neuropsychologii sprawia, że rynek pracy dla absolwentów tej specjalności rozwija się bardzo intensywnie i obejmuje różnorodne nowe dziedziny, takie jak np. neuromarketing.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia, 
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne, 
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się, 
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne,
 • poradnie prywatne,
 • kliniki rehabilitacji.

Psychologia aktywności fizycznej i sportu

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy na temat psychologii sportu, oraz przekazanie umiejętności niezbędnych w pracy psychologa sportu oraz animatora aktywności fizycznej.

Psychologia i sport są ze sobą ściśle związane. Psychologowie pomagają zawodowym sportowcom w osiąganiu lepszych wyników i w pokonywaniu własnych ograniczeń. Aktywność fizyczna jest też bardzo ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. W życiu dorosłym sport pomaga zachować zdrowie. Różnorodność relacji pomiędzy sportem i psychologią to wyjątkowy atut tej specjalności. 

Absolwenci tej specjalności będą mogli pracować jako psychologowie sportu w zespołach szkoleniowych, animatorzy sportu w szkołach i ośrodkach sportowych oraz konsultanci w programach rehabilitacji i aktywizacji ruchowej.

Wybierając studia na tej specjalności zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz umiejętności z zakresu:

 • psychologii i medycyny sportu;
 • metod pracy psychologa w zespole szkoleniowym;
 • terapii wspomagającej aktywizację ruchową osób niepełnosprawnych;
 • animacji sportu powszechnego i rekreacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia,
 • edukacja i szkolnictwo,
 • zespoły szkoleniowe,
 • kluby sportowe,
 • ośrodki sportu i rekreacji,
 • ośrodki rehabilitacji,
 • media,
 • firmy i instytucje związane z aktywnością sportową.

Psychologia biznesu i przywództwa

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Specjalność wiąże ze sobą wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i ekonomii. Kształci nową generację menedżerów, których rola w nowoczesnych przedsiębiorstwach stale rośnie.

Rolą psychologa w organizacji jest ułatwianie zmiany tradycyjnej kultury organizacyjnej, w której zarządzają „przełożeni”, na nowoczesną, w której zespołami pracowniczymi kierują „liderzy”.

W gospodarce zmniejsza się ilość rutynowej pracy, wykonywanej indywidualnie, na rzecz pracy wykonywanej w zespołach.Rośnie więc znaczenie umiejętności budowania zespołów i przewodzenia im. Praca jest też coraz bardziej złożoną czynnością, w którą pracownicy muszą angażować się osobiście.

Współczesny lider zespołu musi umieć wspierać go, znać mechanizmy motywowania godnościowego, posiadać praktyczne umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Wybierając tę specjalność nauczysz się:

 • kierowania motywacją pracowniczą;
 • budowania zadaniowych zespołów pracowniczych;
 • diagnozy problemów zarządzania i projektowania działań naprawczych;
 • motywowania do pracy;
 • zarządzania projektami i zespołami pracowniczymi;
 • sposobów osiągania zaplanowanych celów przy pomocy dostępnych środków finansowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • działy HR różnych firm i instytucji,
 • doradztwo dla kadry menedżerskiej,
 • motywowanie zespołów pracowniczych,
 • agencje poszukujące kwalifikowanych pracowników,
 • biura pośrednictwa i urzędy pracy,
 • firmy konsultingowe.

Psychologia dzieci i młodzieży

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Specjalność dla osób myślących o pracy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci w okresie dorastania. Przygotowuje do profesjonalnej diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży.

Tematyka studiów

Studenci będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej, psychologii rozwojowej, metodyki wychowania oraz psychologii uczenia się i nauczania.

Specjalność przygotowuje z jednej strony do diagnozy i wspierania rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, z drugiej, do monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych takich jak: przedszkola, szkoły, rodziny, instytucje opiekuńcze.

Wybierając tę specjalność, oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także praktyczne umiejętności z zakresu:

 • stosowania metod oddziaływania wychowawczego;
 • radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych;
 • pracy z rodzicami i nauczycielami;
 • rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • szkoły i przedszkola,
 • instytucje oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczne, wychowawcze i zawodowe,
 • firmy szkoleniowe,
 • szeroko rozumiana psychoedukacja,
 • sektor instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym. Specjalność ta jest ściśle związana z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną.

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia. Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych;
 • prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego;
 • pełnienia roli terapeutycznej;
 • prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego;
 • opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego;
 • prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej (np. programy zapobiegania patologiom);
 • popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu;
 • prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Prywatna praktyka psychologiczna,
 • Oddziały psychiatryczne,
 • Poradnie środowiskowe,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Ośrodki leczenia uzależnień,
 • Szpitale i służba zdrowia,
 • Więziennictwo,
 • Policja,
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się interesami pacjentów i promocją zdrowia,
 • Ośrodki psychoterapii,
 • Poradnie małżeńskie i rodzinne.

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym. Specjalność ta jest ściśle związana z profesjonalną diagnozą oraz terapią psychologiczną.

Zachodzące przemiany społeczne i wiążące się z tym doświadczanie przez człowieka coraz silniejszego stresu sprawia, że wzrasta rola psychologa klinicznego i psychoterapeuty. Na rynku pracy ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów o profilu klinicznym dla celów profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia. Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych;
 • prowadzenia usług w sektorze publicznym i prywatnym związanych z różnymi formami pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologicznego;
 • pełnienia roli terapeutycznej;
 • prowadzenia usług w zakresie profilaktyki zdrowia somatycznego i psychicznego;
 • opracowywania ekspertyz sądowych i społecznych o stanie zdrowia psychicznego;
 • prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej (np. programy zapobiegania patologiom);
 • popularyzacji wiedzy psychologicznej o zdrowiu w różnych środkach masowego przekazu;
 • prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Prywatna praktyka psychologiczna,
 • Oddziały psychiatryczne,
 • Poradnie środowiskowe,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Ośrodki leczenia uzależnień,
 • Szpitale i służba zdrowia,
 • Więziennictwo,
 • Policja,
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się interesami pacjentów i promocją zdrowia,
 • Ośrodki psychoterapii,
 • Poradnie małżeńskie i rodzinne.

Psychologia mediów

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Specjalność ta koncentruje się wokół psychologicznych aspektów działania mediów. Porusza także zagadnienia związane z komunikacja społeczną i "produkcją" medialną.

Kompetencje medialne stanowią coraz istotniejszy składnik funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, jednak mechanizm tych zależności nie jest dla większości ludzi znany. Jego znajomość umożliwia pracownikom mediów skuteczne wpływanie na odbiorców, kreowanie gustów i wizerunku, manipulowanie opinią społeczną, upowszechnianie idei, narzucanie mody, natomiast odbiorcom - świadomą kontrolę tego wpływu.

Specjalność ta ma za zadanie ukazać ten mechanizm tak, jak go widzi współczesna nauka, wyjaśnić prawidłowości rządzące trójczłonową relacją między nadawcą, przekazem i odbiorcą, a w szczególności:

 • dać wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach,
 • przekazać umiejętność korzystania z technik perswazji,
 • dostarczyć wiedzy o zasadach komunikacji społecznej,
 • rozwinąć własne zdolności studentów w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej).

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • doradztwo psychologiczne w mediach,
 • dziennikarstwo i produkcja programów medialnych,
 • marketing,
 • reklama i kreowanie wizerunku,
 • szkolnictwo,
 • badania i monitoring mediów,
 • nowe media,
 • zarządzanie biznesem rozrywkowym.

Psychologia sądowo-penitencjarna

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Specjalność ściśle związana z wymiarem sprawiedliwości. Obejmuje psychologiczne opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych oraz zagadnienia związane z izolacją więzienną.

Tematyka studiów

Psychologia sądowo-penitencjarna obejmuje dwa nurty w badaniach teoretycznych oraz w praktyce psychologicznej, mianowicie: psychologiczne diagnozowanie i opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych oraz funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Obszar psychologii penitencjarnej to w szczególności wiedza z zakresu sytuacji stresowych w warunkach izolacji oraz diagnoza uwarunkowań tych zaburzeń i metody pomocy psychologicznej.

W obszarze postępowania sądowego program przewiduje zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu:

 • podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym
 • zadań  biegłego sądowego.
 • uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw
 • konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy
 • czynników wpływających na zeznania świadków
 • opiniowania zeznań dorosłych oraz dzieci.
 • opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • praca jako biegły sądowy,
 • oddziały psychiatrii sądowej,
 • policja,
 • kuratoria,
 • zakłady wychowawcze, poprawcze i karne,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • świetlice socjoterapeutyczne.

Psychologia trenerska

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie szeroko pojętych kompetencji biznesowych oraz rozwoju osobistego.

Żyjemy w czasach zmiany, wymagających nieustającej edukacji, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych. Trener to zawód teraźniejszości i przyszłości. Specjalizacja trenerska obejmuje szkolenie w zakresie wiedzy i kompetencji trenerskich, a także rozwoju osobistego trenera. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, to osoba potrafiąca pracować z grupą na różnym poziomie głębokości, prowadząca szkolenia, warsztaty i treningi. Potrafi przeprowadzić diagnozę potrzeb i na jej podstawie zbudować koncepcję szkolenia.

Trenerzy pracują w edukacji, biznesie, organizacjach społecznych i wszędzie tam, gdzie ludzie chcą się rozwijać. Specjalność obejmuje wiedzę i umiejętności trenerskie. Jest to również droga dla osób, które poszukują nowych inspiracji oraz pragną poszerzyć obszar swoich kompetencji w zakresie prowadzenia szkoleń i pracy z grupą.

W czasie zajęć stwarzamy studentom okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia oraz przygotowujemy ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Specjalizacja ma na celu:

 • przygotowanie trenera do pracy z grupą poprzez uświadamianie indywidualnych sposobów budowania relacji z ludźmi;
 • rozwinięcie umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych;
 • nauczenie wykorzystywania narzędzi i umiejętności do pracy z grupą szkoleniową;
 • przekazanie wiedzy w zakresie budowania programów szkoleniowych;
 • rozwinięcie umiejętności aktywizacji i kontroli grupy szkoleniowej;
 • poszerzanie rozumienia procesów zachodzących w grupie szkoleniowej oraz ich wpływu na dynamikę prowadzonych zajęć;
 • rozwinięcie umiejętności kreatywnego, niestereotypowego reagowania na sytuacje problemowe w grupie szkoleniowej;
 • rozwinięcie umiejętności swobodnego występowania publicznego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • firmy szkoleniowe,
 • działy szkoleń,
 • działy personalne,
 • samodzielna działalność trenerska,
 • praca jako animator życia społecznego i kulturalnego,
 • zawody, w których umiejętność pracy z grupą jest dodatkowym atutem.

Psychoterapia i terapia seksualna

Rodzaj studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 5-letnie

Psychoterapia skupia w sobie wiedzę dotyczącą natury człowieka, jego relacji z otoczeniem, a także technik skutecznego radzenia sobie z problemami natury seksualnej.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma kłopoty w radzeniu sobie z życiem codziennym, w tym kłopoty natury seksualnej, małżeńskiej, rodzinnej.

W chwili obecnej jest duże zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych psychologów potrafiących się odnaleźć zarówno w psychoterapii, poradnictwie jak i pomocy seksuologicznej. Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • prawidłowego rozpoznawania zaburzeń seksualnych i psychicznych, oraz ich leczenia;
 • poradnictwa psychoterapeutycznego: indywidualnego, małżeńskiego i rodzinnego;
 • roli edukatora seksualnego;
 • opracowywania ekspertyz sądowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • poradnie seksuologiczne,
 • prywatna praktyka seksuologiczna,
 • telefony zaufania,
 • szpitale,
 • centra pomocy rodzinie,
 • poradnie przedmałżeńskie,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • biegły sądowy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii, psychoterapii i seksuologii.

Psychologia

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 3-letnie

Tempo zmian cywilizacyjnych, których obecnie doświadczamy nie ma sobie równych w całej historii ludzkości. Nowe technologie, usługi, zjawiska społeczne, instytucje czy formy kontaktów międzyludzkich otwierają przed człowiekiem nieznane możliwości, ale także stwarzają poważne zagrożenia.

Dzięki kumulatywnemu wkładowi pracy pokoleń naukowców i praktyków oraz zastosowaniu najnowszych metod badawczych, psychologia naukowa dysponuje rzetelną wiedzą na temat mechanizmów rządządzych ludzką psychiką i zachowaniem. Wiedza ta jest niezbędna w każdym obszarze aktywności zawodowej i społecznej, w którym istotną rolę odgrywa czynnik ludzki. Dzięki naukowej wiedzy psychologicznej możliwe jest zrozumienie jakie są potrzeby, możliwości i ograniczenia człowieka w zmieniającym się świecie.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi teoriami psychologicznymi, klasycznymi oraz najnowszymi badaniami naukowymi oraz praktycznymi zastosowaniami wiedzy psychologicznej.

Absolwenci mogą podjąć później studia uzupełniające magisterskie na psychologii lub na innych kierunkach.

Ukończenie studiów licencjackich w dziedzinie psychologii pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne w takich obszarach jak:

 • edukacja i wychowanie,
 • coaching,
 • pomoc społeczna,
 • terapia,
 • służba zdrowia,
 • marketing i reklama,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia - neuromarketing

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów: Psychologia
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: studia 3-letnie

UNIKALNA OFERTA NA POLSKIM RYNKU EDUKACYJNYM
WYJĄTKOWE KWALIFIKACJE NIEZWYKLE POŻĄDANE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE

Czy wyobrażasz sobie sklepy, w których zamiast sufitu znajduje się ogromny skaner monitorujący aktywność mózgu klienta, by dostarczyć obsłudze informacji o tym, jaki bodziec doprowadzi skutecznie do sfinalizowania transakcji?

Choć opis ten brzmi jak wyjęty z powieści science-fiction, to nie jesteśmy od tej rzeczywistości dalecy. Już dziś technologie biometryczne z powodzeniem wykorzystuje się w badaniu preferencji konsumentów oraz poznawaniu ich rzeczywistych (a nie jedynie deklarowanych) reakcji na dany produkt.

Neuromarketing stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi praktycznego zastosowania psychologii w usługach komercyjnych. Nie jest to bynajmniej chwilowa moda lub tylko medialna ciekawostka. Zajmują się nim bowiem uczeni i praktycy z czołowych ośrodków akademickich świata, nie wyłączając noblistów. Studenci Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej studiujący na kierunku Psychologia o specjalności Neuromarketing będą mieli wyjątkową możliwość poznania neuropsychologicznego podłoża zachowań konsumenckich oraz nauczą się jak w praktyce stosować zaawansowaną aparaturę wykorzystywaną w badaniach neuromarketingowych, taką jak EEG oraz eye-tracker. Studia oferowane na tym kierunku stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę łączącą nowoczesną wiedzę psychologiczną z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neurotechnologii i współczesnego marketingu.  Absolwenci tego kierunku Psychologia – Neuromarketing mają szansę stać się wyjątkowo pożądanymi ekspertami na nowo otwierającym się niezwykle rozwojowym rynku neuromarketingu.

Kończąc te studia:

 • uzyskasz tytuł licencjata z psychologii w specjalności neuromarketing,
 • zdobędziesz praktyczne podstawy wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i nauk kognitywnych, niezbędne dla funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu
 • będziesz rozumiał podstawowe psychologiczne mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka
 • posiądziesz najnowszą wiedzę o neurobiologicznych podstawach zachowań konsumenckich
 • będziesz umiał przeanalizować przekazy perswazyjne (np. reklamy, logotypy, opakowania produktów itp.) w aspekcie ich oddziaływania na mózg człowieka i jego decyzje
 • będziesz potrafił samodzielnie skonstruować i zastosować narzędzia psychometryczne (np. testy służące do badań zachowań konsumenckich i pomiaru reakcji na przekaz perswazyjny)
 • będziesz rozumiał istotę neuromarketingu i znał praktyczne możliwości jego zastosowań
 • będziesz umiał zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować badanie neuromarketingowe z wykorzystaniem technik EEG
 • będziesz umiał zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować badanie neuromarketingowe z wykorzystaniem technik eye-trackingu
 • będziesz mógł kontynuować edukację na 2-letnich studiach z psychologii aby zdobyć tytuł magistra psychologii lub na innych studiach z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych.

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu psychologii – neuromarketingu pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne w takich obszarach jak:

 • nowoczesny marketing
 • sprzedaż
 • badania konsumenckie
 • consulting
 • neurotechniki w biznesie
 • neuronauka w biznesie
 • psychologia wywierania wpływu
 • psychologia reklamy

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
 •  
 • Telefon: +48 889 404 165, +48 696 486 903
 • Email: rekrutacja@vizja.pl
 • Strona: http://vizja.net

Biuro Rekrutacji
VI piętro, pokój 618
rekrutacja@vizja.pl
 +48 889 404 165
 +48 696 486 903
 +48 736 150 285

Biuro Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
VI piętro, pokój 643
22 536-54-11
rektorat@vizja.pl

Biuro Obsługi Studentów
VI piętro, pokój 619
Zarządzanie - 22 536 54 21
Finanse i Rachunkowość - 22 536 54 22
Psychologia – 22 536 54 23
Administracja, Prawo, Politologia – 22 536 54 24
Informatyka – 22 536 54 25

Biblioteka
parter
22 536-54-09
biblioteka@vizja.pl

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
 VI piętro, pokój 607
podyplomowe@vizja.pl
22 536-54-18

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AEH
 VI piętro, pokój 608
 22 536-54-17
bon@vizja.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Kursy Językowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie!

Kursy Językowe AEH skierowane są do osób, które chcą poznać języki obce od podstaw lub podnieść swoje umiejętności językowe do poziomu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane