Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego

Rok założenia: 1993 | Rektor: prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

przejdź do spisu treści

Dlaczego ALK?


Prestiż
 • Najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowej wg "Financial Times"
 • Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu "Perspektyw"
 • Od 19 lat najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce wg rankingu "Perspektyw"
 • Alians strategiczny z najstarszą na świecie uczelnią biznesową ESCP Europe
Wysoka jakość kształcenia
 • Potrójna akredytacja przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
 • Akredytacja CEEMAN - Central and East European Management Development Association
 • 4 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wykształcenie cenione przez pracodawców
 • 1 miejsce we “Wprost” w rankingu uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
 • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze
Orientacja na biznes
 • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami, np. Orange, Citi
 • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
 • Spotkania i konferencje praktyków biznesu
 • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Program akceleracyjny Kozminski Venture Lab dla studentów i absolwentów

Pełnia praw akademickich
 • Uprawnienia doktorskie w pięciu dyscyplinach nauki
 • Uprawnienia habilitacyjne w trzech dyscyplinach nauki
 • Liczne projekty badawcze
Umiędzynarodowienie
 • Wicelider umiędzynarodowienia w Polsce wg rankingu “Perspektyw”
 • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim
 • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
 • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

Życie studenckie
 • 17 kół naukowych
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • KOŹMINALIA - Dni Szkoły, Dni Sportu
 • 20 sekcji sportowych AZS

przejdź do spisu treści

Studia I stopnia (licencjackie)


Zarządzanie

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia w zarządzaniu

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Prawno-biznesowa specjalność na administracji

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Bachelor in Management

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Management and Artificial Intelligence in Digital Society

Studia I stopnia, 3-letnie, specjalność na kierunku Bachelor in Management, uzyskany tytuł: licencjat

Bachelor in Finance and Accounting

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon

Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat


przejdź do spisu treści

Studia II stopnia (magisterskie)


Zarządzanie

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia w zarządzaniu

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Prawno-biznesowa specjalność na administracji

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Administracja - zarządzanie publiczne, e-administracja

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Unijne i międzynarodowe prawo handlowe

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Master in Management

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Double Degree Master in Management with ESCP Europe

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Double Degree Master in Management with KEDGE Business School

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Double Degree Master in Management with Hull University Business School

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Digital Marketing

Studia II stopnia, 2-letnie, specjalność na kierunku Master in Management, uzyskany tytuł: magister

Master in Finance and Accounting

Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Big Data Analysis

Specjalność na studiach II stopnia Master in Finance & Accounting, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister


przejdź do spisu treści

Studia jednolite magisterskie,
5-letnie, uzyskany tytuł: magister


ATUTY KIERUNKU 

 • Od 2012 r. kierunek prawo, prowadzony w ALK, posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poza naszą Akademią ocenę wyróżniającą PKA mają w Polsce tylko 3 uczelnie publiczne i 1 niepubliczna.
 • Prawo ALK uplasowało się na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych (7. w Polsce) w Rankingu Kierunków Studiów, publikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy".
 • Od 2009 r.  Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.
 • Zajęcia na prawie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej.  Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy.
 • Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, warsztatów mediacyjnych i negocjacyjnych, konkursów krasomówczych, fabularyzowanych gier edukacyjnych.
 • Zajęcia odbywają się również poza uczelnią – w Sejmie, Trybunale Konstytucyjnym, sądach, Instytucie Ekspertyz Sądowych, Zakładzie Medycyny Sądowej, aresztach śledczych i zakładach karnych. 
 • Zajęcia na studiach prawniczych w ALK prowadzone są też w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. To pierwszy i jak na razie jedyny taki projekt na studiach prawniczych w Polsce. 
 • Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej.
Jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć roczną praktykę i pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym. W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP, dzięki któremu studenci uczą się korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria).

Studenci Kolegium Prawa ALK  każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Byli między innymi:

 • w Luksemburgu i Brukseli, gdzie poznawali zasady działania instytucji unijnych
 • w Wiedniu, a tematem przewodnim wyprawy była „Dyplomacja w praktyce”. W programie znalazło się m.in. spotkanie studentów z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.
 • w miastach organizujących turniej arbitrażowy Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition.
WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych
 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych, rozwiązywanie kazusów)

 

przejdź do spisu treści

PRAWO I FINANSE -studia dwukierunkowe


O PROGRAMIE 

Jest to program dla ambitnych i gotowych podjąć prawdziwe wyzwanie intelektualne, dający ogromną przewagę na rynku pracy, poszukującym ekspertów z zakresu prawa, finansów i rachunkowości. 

Student programu PRAWO I FINANSE będzie realizował dwie unikalne specjalności:

 • na kierunku prawo – PRAWO GOSPODARCZE
 • na kierunku finanse i rachunkowość – DORADZTWO FINANSOWE
UNIKATOWE POŁĄCZENIE 

Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie do jednego z klasycznych zawodów prawniczych studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu  finansów i rachunkowości, niezbędne w nowoczesnym biznesie.

POD OPIEKĄ TUTORA 

Od pierwszego roku student  zostaje pod opieką  pracownika naukowo-dydaktycznego - tutora. Tutor pomaga we wszystkich sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów i wspiera studenta w wyborze przedmiotów uwzględniających nie tylko indywidualne predyspozycje i preferencje, ale także plany dotyczące kariery zawodowej.

UMIĘDZYNARODOWIENIE I BIZNESOWY PROFIL 

Program kładzie szczególny nacisk na kompetencje językowe oraz problemy międzynarodowe, prawnoporównawcze i gospodarcze. Taki profil studiów ułatwi karierę na międzynarodowym rynku pracy.

PRZEPUSTKA DO KARIERY 

Ukończenie elitarnych studiów dwukierunkowych PRAWO I FINANSE daje ogromną przewagę na rynku pracy. Możesz być prawnikiem, który doskonale rozumie biznes, bądź biznesmenem ze świetną znajomością prawa. Niezależnie, jaką drogę wybierzesz, Twój dyplom będzie przepustką do kariery.

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA 

Zasadniczą formą prowadzenia zajęć już od I roku studiów są seminaria, konwersatoria, symulacje i warsztaty prowadzone w małych grupach przez wykładowców będących praktykami.

DWA DYPLOMY 

Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów - dyplom magistra prawa i licencjata finansów i rachunkowości.

TRYB STUDIÓW 

Studia w ramach programu PRAWO I FINANSE prowadzone będą w trybie stacjonarnym (studia dzienne).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia w zarządzaniu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Prawo sztucznej inteligencji

innowacyjny kierunek studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego

czytaj dalej

Zostań ekonomistą od ochrony zdrowia

Health Economics and Big Data Analytics – innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego

czytaj dalej

Powiązane artykuły

DZIEŃ OTWARTY W KOŹMIŃSKIM

16.07.2022, godz. 12.00 Znajdź studia dla siebie !

czytaj dalej

Studia Executive MBA w Koźmińskim w światowym rankingu

„Financial Times” przygotował ranking stu najlepszych programów Executive MBA na świecie. Wśród uczestników rankingu jest jedna uczelnia z Polski.

czytaj dalej

Warto studiować zarządzanie w Warszawie

Spośród 12 tysięcy uczelni biznesowych na świecie „Financial Times” wskazuje dziś pierwszą setkę najlepiej kształcących na magisterskich studiach z zarządzania.

czytaj dalej

Akademia Leona Koźmińskiego w TOP 3 polskich uczelni ekonomicznych

i od 20 lat niezmiennie najlepszą uczelnią niepubliczną według rankingu Perspektyw 2019

czytaj dalej

Double degree otwiera szerzej okno na świat

W Europie tworzy się wspólna przestrzeń dla kształcenia i pracy, w której przyszli pracownicy będą posiadali uniwersalne kwalifikacje, co sprzyjać ma migracjom zawodowym w obrębie UE. Edukacja europejska na poziomie akademickim idzie w kierunku wskazanym przez programy typu double degree.

czytaj dalej

Dni otwarte w 2019 roku w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Dla kandydatów na studia wyższe, podyplomowe i MBA

czytaj dalej

Ogromny sukces polskiej uczelni w światowym rankingu

20. miejsce w światowym rankingu uczelni – tego nigdy wcześniej nie osiągnęła żadna polska szkoła wyższa. 10 września „Financial Times” opublikował listę stu najlepszych na świecie szkół biznesu kształcących w zakresie zarządzania. Na 20. pozycji znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego.

czytaj dalej

Przyszłość edukacji w cyfrowym świecie

Nowe technologie, partnerstwo w nauczaniu, nauka kodowania, niezależny rozwój – model edukacji przechodzi obecnie ogromne zmiany. Dokąd nas doprowadzą?

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane