Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia dualne - łączenie studentów z pracodawcami

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ZAPRASZA NA STUDIA DUALNE

Studia dualne - to studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia wdrażana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie od roku 2019.

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje w większości oparte na wiedzy, wymagają wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi, zawodowymi, jak również kompetencjami miękkimi, takimi jak przedsiębiorczość, umiejętność przystosowywania się do nowych warunków pracy, elastyczności czy pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Bezpłatne studia dualne, które od roku akademickiego 2019/2020 wdraża Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie gwarantują studentowi wypracowanie wszystkich wspomnianych kompetencji.

W ofercie kształcenia WSEI na rok akademicki 2020/2021 znajduje się BEZPŁATNA forma kształcenia stacjonarnego - studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wysokie stypendium stażowe. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Nowa forma studiowania od 2020/2021

studia 100% finansowane z EFS

Bezpłatne studia stacjonarne (studia dualne)  pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach: Administracja (Specjalności: „Administracja publiczna” i „Administracja cyfrowa”), Finanse i Rachunkowość („Rachunkowość i zarządzanie podatkami”).

Bezpłatne studia stacjonarne (studia dualne) drugiego stopnia będą prowadzone na kierunku Zarządzanie ("E-biznes & zarządzanie firmą” i „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”) oraz Cyberbezpieczeństwo.

Studia dualne to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą jakość przez nadanie im charakteru większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy. 


Zasady naboru

Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2020/2021 trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2020 r. Wystarczy wejść na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/, wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt). 

Studia są w 100% bezpłatne, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia. 
 

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

W ROKU 2019/2020 WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej