Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rok założenia: 2002

Studiowanie to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych i najważniejszych okresów życia — czas, w którym wybiera się swoją pierwszą zawodową drogę, poszerza własne horyzonty lub dokonuje się istotnej życiowej zmiany. Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i wspomóc wejście na rynek pracy.

Uczymy poprzez doświadczanie. Jako pierwsza w aglomeracji śląskiej niepubliczna szkoła wyższa o profilu technicznym postawiliśmy od początku na jakość nauki (nowoczesne programy kształcenia, e-learning, zatrudnianie najlepszych wykładowców i ekspertów - praktyków, lektoraty z native speakerami, obozy treningowe), rozwiniętą technologicznie bazę dydaktyczną (nowoczesne laboratoria, pracownie multimedialne, aula do wykładów on-line z kabinami do tłumaczeń symultanicznych, wirtualny dostęp do Dziekanatów i Biblioteki i baz danych, zaplecze sportowe) oraz system stypendiów naukowych i socjalnych.

Uczymy interdyscyplinarnie. Łączymy, jak wiele uczelni w świecie, technikę z humanistyką, realizując studia na dwóch wydziałach: Nauk Technicznych oraz Humanistyczno-Społecznym, w ramach których prowadzone są studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Kierunki studiów dostosowujemy do potrzeb współczesnego człowieka, dlatego np. nasza oferta, poza kanonem akademickim w dziedzinie humanistyki, zarządzania i inżynierii, proponuje np. studiowanie energetyki, kryminalistyki sądowej, psychologii w biznesie czy zagadnień związanych z kulturą nowych mediów.

Uczymy we współpracy. To, co wyróżnia nas spośród innych prywatnych uczelni w regionie, to szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa. Wszystkie wyjazdy zagraniczne studentów są bezpłatne, a dzięki Programowi Erasmus+ i systemowi stypendiów nasi studenci biorą udział w zajęciach na partnerskich uczelniach. Możliwa jest zamiana semestru nauki w Katowicach na semestr zajęć w: Estonii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Litwie, Słowacji lub zrealizowanie co najmniej 2 miesięcy praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie. Od 2012 r. prowadzimy także współpracę naukowo-dydaktyczną z Uniwersytetem im. A. Nobla w Dnieprze (Ukraina).

Uczymy w sercu miasta. Główna siedziba Uczelni mieści się na ulicy Bankowej, w ścisłym centrum Katowic i w akademickim kwartale (tuż obok Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA, nowego kompleksu Wydziału Radia i Telewizji czy Biblioteki Śląskiej). Kwadrans drogi dzieli nas od dworca, kwartału kultury NOSPR z siedzibą Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gwarnej ulicy Mariackiej czy katowickiego Rynku.

Uczymy po ludzku. Zatrudniamy najlepszych i, co istotne, praktyków w swoich dziedzinach. Nasi nauczyciele akademiccy to eksperci, wielokrotnie wyróżniani za swoje osiągnięcia naukowe. Przyjęty i stosowany co semestr system oceny prowadzących zajęcia sprawia, że wiemy dokładnie, za co studenci cenią naszych wykładowców. Nasz zespół to przede wszystkim grono ludzi z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy, ale także grupa młodych doktorantów, którzy z pasją rozwijają swoje naukowe zainteresowania.

KOLEGIUM  NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA

STUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka w przemyśle i handlu
 • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
 • zarządzanie jakością

Energetyka

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Zarządzanie

 • marketing w internecie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia w biznesie z językiem obcym

STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • europejski menedżer BHP 
 • zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Zarządzanie

 • international business management
 • kadry i płace
 • zarządzanie i coaching w organizacji

KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • psychokryminalistyka
 • resocjalizacja penitencjarna
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • migracje w aspekcie bezpieczeństwa / studia DOFINANSOWANE w 50% z EFS
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • detektywistyka i kryminalistyka 
 • taktyka i techniki interwencji
 • bezpieczeństwo w administracji publicznej

KOLEGIUM  FILOLOGII

Filologia angielska

 • translatoryka stosowana
 • język angielski w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWEKOLEGIUM  NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA

STUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka w przemyśle i handlu
 • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
 • zarządzanie jakością

Energetyka

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Zarządzanie

 • marketing w internecie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia w biznesie z językiem obcym

STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • europejski menedżer BHP 
 • zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Zarządzanie

 • international business management

KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • psychokryminalistyka
 • resocjalizacja penitencjarna
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • migracje w aspekcie bezpieczeństwa / studia DOFINANSOWANE w 50% z EFS
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • detektywistyka i kryminalistyka 
 • taktyka i techniki interwencji
 • bezpieczeństwo w administracji publicznej

KOLEGIUM  FILOLOGII

Filologia angielska

 • translatoryka stosowana
 • język angielski w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWEKierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
 •  
 • Telefon: (32) 355-97-71; (32) 355-97-73 ; (32) 355-97-81
 • Fax: (32) 258 92 64
 • Strona: http://www.wszop.edu.pl

Baza naukowo-dydaktyczna WSZOP:

Katowice, ul. Bankowa 8 
Budynek posiada cztery kondygnacje. Mieści Biuro Rektora, Dziekanaty, Bibliotekę, Laboratoria, aulę, zaplecze socjalne.

Katowice, ul. Ścigały 9
Budynek posiada trzy kondygnacje, na terenie przyległym znajduje się boisko sportowe. Mieści Laboratoria, Pracownię Tłumaczeń Symultanicznych, Studio Audiowizualne, salę gimnastyczną i zaplecze sportowe i socjalne.

Katowice, Al. B. Krzywoustego 9
Budynek posiada dwie kondygnacje.
Mieści dwie aule, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, Laboratorium Kryminalistyki, kawiarenkę internetową, zaplecze socjalne.

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie w WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.

czytaj dalej

OBRONY WE WSZOP

W środę 1 lipca 2020r. odbyły się pierwsze stacjonarne obrony prac dyplomowych we WSZOP, w tym roku w szczególnych warunkach, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.

czytaj dalej

Śląskie Sympozjum Kryminalistyki i Kryminologii

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 - 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum, gdzie eksperci i badacze prezentowali nowoczesne podejścia teoretyczne jak i niezwykle istonte rozwiązania technologiczne w Laboratorium Kryminalistyki i Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP

czytaj dalej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I i II stopnia

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU 2020/2021

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie