Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rok założenia: 2002

Studiowanie to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych i najważniejszych okresów życia — czas, w którym wybiera się swoją pierwszą zawodową drogę, poszerza własne horyzonty lub dokonuje się istotnej życiowej zmiany. Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i wspomóc wejście na rynek pracy.

Uczymy poprzez doświadczanie. Jako pierwsza w aglomeracji śląskiej niepubliczna szkoła wyższa o profilu technicznym postawiliśmy od początku na jakość nauki (nowoczesne programy kształcenia, e-learning, zatrudnianie najlepszych wykładowców i ekspertów - praktyków, lektoraty z native speakerami, obozy treningowe), rozwiniętą technologicznie bazę dydaktyczną (nowoczesne laboratoria, pracownie multimedialne, aula do wykładów on-line z kabinami do tłumaczeń symultanicznych, wirtualny dostęp do Dziekanatów i Biblioteki i baz danych, zaplecze sportowe) oraz system stypendiów naukowych i socjalnych.

Uczymy interdyscyplinarnie. Łączymy, jak wiele uczelni w świecie, technikę z humanistyką, realizując studia na dwóch wydziałach: Nauk Technicznych oraz Humanistyczno-Społecznym, w ramach których prowadzone są studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Kierunki studiów dostosowujemy do potrzeb współczesnego człowieka, dlatego np. nasza oferta, poza kanonem akademickim w dziedzinie humanistyki, zarządzania i inżynierii, proponuje np. studiowanie energetyki, kryminalistyki sądowej, psychologii w biznesie czy zagadnień związanych z kulturą nowych mediów.

Uczymy we współpracy. To, co wyróżnia nas spośród innych prywatnych uczelni w regionie, to szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa. Wszystkie wyjazdy zagraniczne studentów są bezpłatne, a dzięki Programowi Erasmus+ i systemowi stypendiów nasi studenci biorą udział w zajęciach na partnerskich uczelniach. Możliwa jest zamiana semestru nauki w Katowicach na semestr zajęć w: Estonii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Litwie, Słowacji lub zrealizowanie co najmniej 2 miesięcy praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie. Od 2012 r. prowadzimy także współpracę naukowo-dydaktyczną z Uniwersytetem im. A. Nobla w Dnieprze (Ukraina).

Uczymy w sercu miasta. Główna siedziba Uczelni mieści się na ulicy Bankowej, w ścisłym centrum Katowic i w akademickim kwartale (tuż obok Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA, nowego kompleksu Wydziału Radia i Telewizji czy Biblioteki Śląskiej). Kwadrans drogi dzieli nas od dworca, kwartału kultury NOSPR z siedzibą Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gwarnej ulicy Mariackiej czy katowickiego Rynku.

Uczymy po ludzku. Zatrudniamy najlepszych i, co istotne, praktyków w swoich dziedzinach. Nasi nauczyciele akademiccy to eksperci, wielokrotnie wyróżniani za swoje osiągnięcia naukowe. Przyjęty i stosowany co semestr system oceny prowadzących zajęcia sprawia, że wiemy dokładnie, za co studenci cenią naszych wykładowców. Nasz zespół to przede wszystkim grono ludzi z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy, ale także grupa młodych doktorantów, którzy z pasją rozwijają swoje naukowe zainteresowania.

Wydział Nauk Technicznych


STUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)


Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka w przemyśle i handlu
 • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
 • zarządzanie jakością

Energetyka

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach - stacjonarne studia dualne, dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)


Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo pożarowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
 • zarządzanie jakością w branży automotive
 • zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
 • zarządzanie w logistyce
 • EUROPEJSKI MENEDŻER BHP - NOWOŚĆ

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Automotive Quality Manager
 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Metrologia w przemyśle

Wydział Humanistyczno-Społeczny


STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)


Zarządzanie

 • psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym 
 • reklama i public relations 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • kryminologia i kryminalistyka
 • psychokryminalistyka - nowość 

Kulturoznawstwo

 • branding i komunikacja marki
 • film i kultura nowych mediów

Filologia angielska

 • język angielski w biznesie
 • translatoryka stosowana

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)


Zarządzanie

 • coaching i mentoring w organizacji
 • kadry i płace
 • zarządzanie projektami

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • detektywistyka i kryminalistyka 
 • taktyka i techniki interwencji
 • migracje w aspekcie bezpieczeństwa - niestacjonarne studia, dofinansowane w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Kadry i płace
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
 • Marketing i reklama w praktyce
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Nauk TechnicznychSTUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)


Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka w przemyśle i handlu
 • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
 • zarządzanie jakością

Energetyka

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach - stacjonarne studia dualne, dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)


Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo pożarowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
 • zarządzanie jakością w branży automotive
 • zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
 • zarządzanie w logistyce
 • EUROPEJSKI MENEDŻER BHP - NOWOŚĆ

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Automotive Quality Manager
 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Metrologia w przemyśle

Wydział Humanistyczno-Społeczny


STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)


Zarządzanie

 • psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym 
 • reklama i public relations 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • kryminologia i kryminalistyka
 • psychokryminalistyka - nowość 

Kulturoznawstwo

 • branding i komunikacja marki
 • film i kultura nowych mediów

Filologia angielska

 • język angielski w biznesie
 • translatoryka stosowana

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)


Zarządzanie

 • coaching i mentoring w organizacji
 • kadry i płace
 • zarządzanie projektami

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • bezpieczeństwo w administracji publicznej 
 • detektywistyka i kryminalistyka 
 • taktyka i techniki interwencji
 • migracje w aspekcie bezpieczeństwa - niestacjonarne studia, dofinansowane w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Kadry i płace
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
 • Marketing i reklama w praktyce
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
 •  
 • Telefon: (32) 355-97-71; (32) 355-97-73 ; (32) 355-97-81
 • Fax: (32) 258 92 64
 • Strona: http://www.wszop.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie