Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

OBRONY WE WSZOP

W środę 1 lipca 2020r. odbyły się pierwsze stacjonarne obrony prac dyplomowych we WSZOP, w tym roku w szczególnych warunkach, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.

Dyplomanci WSZOP podczas egzaminu prezentowali wiedzę zdobytą przez cały proces dydaktyczny, wyniki swoich prac badawczych oraz odpowiadali na zadane przez komisję pytania.

Obrony potrwają do 10tego lipca w formie ONLINE jak i stacjonarnej.

POZNAJ KIERUNKI


KOLEGIUM  NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA

STUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • logistyka w przemyśle i handlu
 • procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
 • zarządzanie jakością

Energetyka

 • dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
 • zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Zarządzanie

 • marketing w internecie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia w biznesie z językiem obcym

STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • europejski menedżer BHP 
 • zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Zarządzanie

 • international business management

KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • psychokryminalistyka
 • resocjalizacja penitencjarna
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • migracje w aspekcie bezpieczeństwa / studia DOFINANSOWANE w 50% z EFS
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • detektywistyka i kryminalistyka 
 • taktyka i techniki interwencji
 • bezpieczeństwo w administracji publicznej

KOLEGIUM  FILOLOGII

Filologia angielska

 • translatoryka stosowana
 • język angielski w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWE
 

Powiązane artykuły

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.

czytaj dalej

Śląskie Sympozjum Kryminalistyki i Kryminologii

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 - 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum, gdzie eksperci i badacze prezentowali nowoczesne podejścia teoretyczne jak i niezwykle istonte rozwiązania technologiczne w Laboratorium Kryminalistyki i Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP

czytaj dalej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I i II stopnia

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU 2020/2021

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie