Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.

Na podstawie Ustawy prawo szkolnictwie wyższym i nauce umożliwia uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.
(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

Zakresy kształcenia:

Kandydat musi posiadać:

  • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,

lub

  • świadectwo dojrzałości.

W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.

Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

więcej...
 

Powiązane artykuły

OBRONY WE WSZOP

W środę 1 lipca 2020r. odbyły się pierwsze stacjonarne obrony prac dyplomowych we WSZOP, w tym roku w szczególnych warunkach, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.

czytaj dalej

Śląskie Sympozjum Kryminalistyki i Kryminologii

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 - 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum, gdzie eksperci i badacze prezentowali nowoczesne podejścia teoretyczne jak i niezwykle istonte rozwiązania technologiczne w Laboratorium Kryminalistyki i Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP

czytaj dalej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I i II stopnia

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU 2020/2021

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie