Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Rok założenia: 2002

Studiowanie to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych i najważniejszych okresów życia — czas, w którym wybiera się swoją pierwszą zawodową drogę, poszerza własne horyzonty lub dokonuje się istotnej życiowej zmiany. Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i wspomóc wejście na rynek pracy.

Programy studiów są  wynikiem stałego monitorowania rynku pracy, karier absolwentów i zainteresowań studentów. Od drugiego roku nauki studenci realizują jedną z wybranych przez siebie specjalności. 

Uczymy przez doświadczenie. Jako pierwsza w aglomeracji śląskiej niepubliczna szkoła wyższa o profilu technicznym postawiliśmy od początku na jakość nauki (nowoczesne programy kształcenia, e-learning, zatrudnianie najlepszych wykładowców i ekspertów - praktyków, lektoraty z native speakerami, obozy treningowe), rozwiniętą technologicznie bazę dydaktyczną (nowoczesne laboratoria, pracownie multimedialne, aula do wykładów online z kabinami do tłumaczeń symultanicznych, zaplecze sportowe, wirtualny dostęp do dziekanatów, biblioteki i baz danych oraz system stypendiów naukowych i socjalnych.

Uczymy interdyscyplinarnie. Łączymy, jak wiele uczelni na świecie, realizując studia w Kolegium Nauk Technicznych, Nauk Społecznych i Filologii w ramach których prowadzone są studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Kierunki studiów dostosowujemy do potrzeb współczesnego rynku, dlatego nasza oferta, poza kanonem akademickim w dziedzinie humanistyki, zarządzania i inżynierii, proponuje studiowanie energetyki, kryminalistyki sądowej czy psychologii w biznesie. W ofercie są także studia prowadzone całkowicie po angielsku.

Uczymy we współpracy. To, co wyróżnia nas spośród innych prywatnych uczelni w regionie, to szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa. Wszystkie wyjazdy zagraniczne studentów są bezpłatne, a dzięki Programowi Erasmus+ i systemowi stypendiów nasi studenci biorą udział w zajęciach na partnerskich uczelniach. Możliwa jest zamiana semestru nauki w Katowicach na semestr zajęć w Estonii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech, Litwie, Słowacji lub zrealizowanie co najmniej dwóch miesięcy praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie. Bardzo prężnie współpracujemy z uczelniami ukraińskimi w ramach programu „Dwa dyplomy”.

Uczymy w sercu miasta. Główna siedziba uczelni mieści się na ulicy Bankowej, w ścisłym centrum Katowic tuż obok Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA. Kwadrans drogi dzieli nas od dworca, Strefy kultury z siedzibą Muzeum Śląskiego i NOSPRu, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gwarnej ulicy Mariackiej czy katowickiego rynku.

Uczymy po ludzku. Zatrudniamy najlepszych i, co istotne, praktyków w swoich dziedzinach. Nasi nauczyciele akademiccy to eksperci, wielokrotnie wyróżniani za swoje osiągnięcia naukowe. Przyjęty i stosowany co semestr system oceny prowadzących zajęcia sprawia, że wiemy dokładnie, za co studenci cenią naszych wykładowców. Nasz zespół to przede wszystkim grono ludzi z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy, ale także grupa młodych doktorantów, którzy z pasją rozwijają swoje naukowe zainteresowania.

WSZOP to uczelnia z tradycją: istnieje od 2022 roku profilując się w obszarze bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, zarówno jako bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo pracy, ale też bezpieczeństwo w obszarze techniki i technologii, cyberprzestrzeni, w aspekcie różnic kulturowych, bezpieczeństwo w warstwie organizacyjnej, społecznej i psychicznej.

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I i II stopnia

Studia licencjackie 6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 4 semestry
Profil praktyczny
Dyplom magistra
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia I i II stopnia

Studia inżynierskie 7 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 3 semestry
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Energetyka

Studia inżynierskie 7 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Zarządzanie

studia I i II stopnia

Studia licencjackie 6 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 4 semestry
Studia dziennei zaoczne
specjalności:

Filologia angielska

Studia licencjackie 6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia podyplomowe we WSZOP

20-letnie doświadczenie
Czas trwania: 1 rok


Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia I i II stopnia

Studia licencjackie 6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 4 semestry
Profil praktyczny
Dyplom magistra
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia I i II stopnia

Studia inżynierskie 7 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 3 semestry
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Energetyka

Studia inżynierskie 7 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Zarządzanie

studia I i II stopnia

Studia licencjackie 6 semestrów
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia magisterskie 4 semestry
Studia dziennei zaoczne
specjalności:

Filologia angielska

Studia licencjackie 6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne i zaoczne
specjalności:

Studia podyplomowe we WSZOP

20-letnie doświadczenie
Czas trwania: 1 rokKierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
    ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
  •  
  • Telefon: (32) 355-97-71; (32) 355-97-73 ; (32) 355-97-81
  • Fax: (32) 258 92 64
  • Strona: http://www.wszop.edu.pl

Baza naukowo-dydaktyczna WSZOP:

Katowice, ul. Bankowa 8 
Budynek posiada cztery kondygnacje. Mieści Biuro Rektora, Dziekanaty, Bibliotekę, Laboratoria, aulę, zaplecze socjalne.

Katowice, ul. Ścigały 9
Budynek posiada trzy kondygnacje, na terenie przyległym znajduje się boisko sportowe. Mieści Laboratoria, Pracownię Tłumaczeń Symultanicznych, Studio Audiowizualne, salę gimnastyczną i zaplecze sportowe i socjalne.

Katowice, Al. B. Krzywoustego 9
Budynek posiada dwie kondygnacje.
Mieści dwie aule, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, Laboratorium Kryminalistyki, siedzibę samorządu, zaplecze socjalne.

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

czytaj dalej

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.

czytaj dalej

OBRONY WE WSZOP

W środę 1 lipca 2020r. odbyły się pierwsze stacjonarne obrony prac dyplomowych we WSZOP, w tym roku w szczególnych warunkach, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.

czytaj dalej

Śląskie Sympozjum Kryminalistyki i Kryminologii

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 - 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum, gdzie eksperci i badacze prezentowali nowoczesne podejścia teoretyczne jak i niezwykle istonte rozwiązania technologiczne w Laboratorium Kryminalistyki i Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP

czytaj dalej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I i II stopnia

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU 2020/2021

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane