Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski
nauk o zdrowiu

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biostatystyka kliniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
higiena stomatologiczna I stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z fonoaudiologią I stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne II stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

MBA w ochronie zdrowia

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Filia w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

instrumentalno-pedagogiczny

Uniwersytet w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i prawo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia Stacjonarny
doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia Niestacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomiczno - prawny I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia francuska I stopnia Stacjonarny
filologia obca nauczycielska II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska nauczycielska II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska bez znajomości j. rosyjskiego I stopnia Stacjonarny
filozofia II stopnia Stacjonarny
filozofia i etyka I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka i komunikacja I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo i podatki w biznesie I stopnia Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria Magister Stacjonarny
technologia teatru lalek I stopnia Stacjonarny

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

 • Rektor:dr Aleksander Prokopiuk
 •  
 • Adres:ul. Zwycięstwa 14/3, 15-732 Białystok
 • Telefon:(85) 652 09 97, 652 09 25
 • Strona:http://www.wse.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Politechnika Białostocka

 • Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
 •  
 • Adres:ul. Wiejska 45c, 15-351 Białystok
 • Telefon:(85) 746 90 00 do 09
 • Strona:http://www.pb.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
budownictwa i inżynierii środowiska
elektryczny
informatyczny
mechaniczny
zarządzania

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 • Założona:1993 r.
 • Rektor:doc. dr Edward Hościłowicz
 •  
 • Adres:ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 • Telefon:85 678 58 46
 • Email:rekrutacja@wsfiz.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane