Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski
nauk o zdrowiu

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja w języku angielskim Magister Stacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia z fonoaudiologią I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Filia w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

instrumentalno-pedagogiczny

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria Magister Stacjonarny
technologia teatru lalek I stopnia Stacjonarny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Niestacjonarny

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Politechnika Białostocka

 • Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
 •  
 • Adres:ul. Wiejska 45c, 15-351 Białystok
 • Telefon:(85) 746 90 00 do 09
 • Strona:http://www.pb.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
budownictwa i inżynierii środowiska
elektryczny
informatyczny
mechaniczny
zarządzania

Uniwersytet w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

 • Rektor:prof. dr hab. Barbara Kudrycka
 •  
 • Adres:ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
 • Telefon:(085) 732 12 93
 • Strona:http://www.wsap.bialystok.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

 • Rektor:prof. dr Zbigniew Ejsmont
 •  
 • Adres:ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
 • Telefon:(085) 652 09 97, 652 09 25
 • Strona:http://www.wse.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 • Założona:1993 r.
 • Rektor:doc. dr Edward Hościłowicz
 •  
 • Adres:ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 • Telefon:85 678 58 46
 • Email:rekrutacja@wsfiz.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Polecane Uczelnie