Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Rok założenia: 2003 | Rektor: prof.zw.dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski

przejdź do spisu treści

Uczelnia proponuje słuchaczom szeroki zakres kierunków, obejmujący Kosmetologię, Fizjoterapię, Ratownictwo, Biotechnologię oraz Pielęgniarstwo.

Jako jedyna Uczelnia wyższa w regionie posiadamy w swojej ofercie prestiżowe studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia. Proponujemy również bogatą ofertę studiów podyplomowych, realizujemy również studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Absolwenci naszej Uczelni, których liczba sięga tysiąca, to specjaliści znajdujący zatrudnienie na rynku krajowym, jak i zagranicznym - Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Uczelnia położona jest w samym centrum Białegostoku, który to jest największym miastem uniwersyteckim w regionie północno – wschodnim skupiającym uczelnie wyższe. Dysponujemy komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule wykładowe (wyposażone w nagłośnienie, ekrany, rzutniki), sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, sale komputerowe oraz biblioteka z czytelnią. Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem w  Białymstoku. Dumni jesteśmy z nawiązanych współprac międzynarodowych z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie oraz Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie.


Oferta Edukacyjna 2019/2020

Studia I stopnia

Biotechnologia
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Fizjoterapia
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Kosmetologia
specjalność: kosmetologia stosowana
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Pielęgniarstwo
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne


Pielęgniarstwo pomostowe
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: niestacjonarne


Ratownictwo medyczne
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie) 
tok studiów: niestacjonarne


Studia II stopnia

Kosmetologia
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) - PIERWSZE W REGIONIE
tok studiów: niestacjonarne


Fizjoterapia
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) 
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Pielęgniarstwo
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) 
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Studia podyplomowe

Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

Fizjoterapia i opieka geriatryczna

Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii

Kosmetologia stosowana

Kosmetologia w medycynie

Podologia


 

Zgodnie ze swoją misją Uczelnia wyposaża studentów w kompleksową wiedzę teoretyczną i  umiejętności praktyczne. 

Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku jest honorowany we wszystkich krajach europejskich.

Jednym z filarów sukcesu WSMed jest właściwy dobór kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej. Jej kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności zapewniają bardzo wysoki poziom kształcenia oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Studenci kształcą się w komfortowych warunkach. Uczelnia posiada dobrze usytuowany (w centrum Białegostoku) budynek, w którym znajdują się: bogato wyposażone i wciąż unowocześniane laboratoria, pracownie dydaktyczne i sale komputerowe a także biblioteka z czytelnią.

Nowatorskie technologie i metody nauczania stwarzają bardzo dobre warunki studiowania a Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby z roku na rok były coraz wyższe.

Zapraszamy!

przejdź do spisu treści

Biotechnologia

tryb studiów:

 • 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku jest pierwszą w Polsce i jedyną w województwie podlaskim niepaństwową uczelnią oferującą studia wyższe na kierunku Biotechnologia.
 
Kierunek ten jest dość powszechny na polskich uczelniach. W proponowanym przez naszą uczelnię wydaniu jest on kierunkiem unikatowym – wprowadza on studentów w nowy zawód: Biotechnolog diagnostyki i badań histologicznych i patomorfologicznych.

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje kształcenie specjalisty o tym profilu. Specjaliści z zakresu metod histologicznych i patomorfologicznych są obecnie bardzo poszukiwani na polskim i europejskim rynku pracy. Po zlikwidowaniu pomaturalnych techników zawodowych, wytworzyła się luka i obserwuje się uciążliwy brak pracowników naukowo-technicznych ze znajomością technik morfologicznych.
Absolwenci posiadający ten zakres wiedzy i umiejętności praktycznych znajdą zatrudnienie w pracowniach patomorfologicznych działających w szpitalach, w NZOZ-ach, uniwersytetach medycznych, jednostkach naukowych PAN (Polska Akademia Nauk) i naukowych instytutach resortowych, na uniwersyteckich wydziałach biologii, weterynarii, a także w zakładach histologii. Studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku student pozna tajniki preparatyki materiału tkankowego pobranego od człowieka w celach diagnostycznych, bądź od zwierząt w eksperymencie naukowym.

Absolwent będzie uczestniczył m.in.: w procesie diagnostyki nowotworów i chorób nienowotworowych, w monitorowaniu przeszczepów narządowych, w badaniach śródoperacyjnych, w procesie kwalifikowania chorych do celowanej terapii ponowotworowej, eksperymentach medycznych i biologicznych prowadzonych na zwierzętach, w tym także zwierzętach transgenicznych. Jako wysoko wykwalifikowany pracownik naukowo-techniczny pozna nie tylko zaawansowane techniki biologii molekularnej, ale również obsługę wszystkich wariantów mikroskopii świetlej, łącznie z mikroskopią konfokalną. Pozna także tajniki obsługi mikroskopów elektronowych, a także będzie przygotowany do prowadzenia hodowli komórkowych. Ponadto nabierze umiejętności w wysoko specjalistycznych technikach przygotowania materiału tkankowego do celów diagnostyczno - naukowych, w tym techniki mikrodysekcji laserowej. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku.
 
Tego zakresu wiedzy i praktyki, jak do tej pory, nie oferuje żadna z polskich uczelni wyższych. Powyższa propozycja WSMed wypełni lukę, jaka obecnie zaistniała na rynku pracy.

Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie: stacjonarnym lub niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat.

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

tryb studiów:

 • 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)        
 • 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie)


Ukończenie studiów w zakresie Fizjoterapii daje absolwentowi wiedzę i umiejętności pozwalające wykonywać pracę nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w formach zdrowego wypoczynku czy też odnowy biologicznej.
 

Kształcenie fizjoterapeutów odbywa się z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu służącego do praktycznej nauki zawodu.

Absolwent przygotowany jest do planowania kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę, uwzględniając przy tym wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Znajdzie on zatrudnienie w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, centrach odnowy biologicznej, SPA WELLNESS, ośrodkach sportowych  sanatoriach, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjach.

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

tryb studiów: 

 • 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)        
 • 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie)

  PIERWSZE W REGIONIE


Kosmetologia to nie tylko dbanie o urodę i pielęgnowanie skóry, to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów medycznych, chemicznych i biologicznych. To również kompleksowa wiedza i umiejętności właściwego  wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

Absolwenci znajdą pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej,  i centrach SPA. Zajęcia z ekonomii, zarządzania i marketingu przygotują również do samodzielnego uruchomienia takiej działalności oraz jej prowadzenia. Firmy produkujące kosmetyki, laboratoria i ośrodki analizujące  jakość produktów kosmetycznych to również potencjalne miejsca pracy absolwentów kosmetologii.

przejdź do spisu treści

Ratownictwo Medyczne

tryb studiów:

 • 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)


tok studiów:

niestacjonarne


Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego. Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratowniczych.

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo

tryb studiów:

 • 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)


Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu: nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych a także  umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną czy też grupą społeczną.

Ukończenie studiów daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.


przejdź do spisu treści

 • Technik masażysta – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub weekendowy)
Okres kształcenia: 4 semestry


 • Technik farmaceutycznych – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)
Okres kształcenia: 4 semestry


 • Terapeuta zajęciowy – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)
Okres kształcenia: 4 semestry


 • Opiekun medyczny – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)
                       niestacjonarny (weekendowy)
Okres kształcenia: 2 semestry


 • Technik usług kosmetycznych – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)
                       niestacjonarny (weekendowy)
Okres kształcenia: 4 semestry


 • Technik  bezpieczeństwa i higieny pracy – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)
                       niestacjonarny (weekendowy)
Okres kształcenia: 3 semestry


 • Technik  Sterylizacji medycznej – zawód z pasją
Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub weekendowy)
                       niestacjonarny (weekendowy)
Okres kształcenia: 2 semestry

Oferta Edukacyjna 2018/2019

Studia I stopnia

Biotechnologia
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Fizjoterapia
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Kosmetologia
specjalność: kosmetologia stosowana
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Pielęgniarstwo
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne


Pielęgniarstwo pomostowe
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie)
tok studiów: niestacjonarne


Ratownictwo medyczne
tryb studiów: 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie) 
tok studiów: niestacjonarne


Studia II stopnia

Kosmetologia
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) - PIERWSZE W REGIONIE
tok studiów: niestacjonarne


Fizjoterapia
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) 
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Pielęgniarstwo
tryb studiów: 2-letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie) 
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne


Studia podyplomowe

Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

Fizjoterapia i opieka geriatryczna

Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii

Kosmetologia stosowana

Kosmetologia w medycynie

Podologia


 


Kierunki wykładane na uczelni:

biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelniSekretariat: 
tel. 85 74 99 430, fax: 85 74 99 431


Dziekanat kosmetologii, pielęgniarstwa, biotechnologii : 
tel. 85 74 99 440, fax: 74 99 441


Dziekanat fizjoterapii, ratownictwo medyczne:
tel. 85 74 99 450


Kwestura:
tel. 85 74 99 455, 85 74 99 435


 

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie