Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku


Jedyna Uczelnia w regionie, która kształci przyszłych nauczycieli
wychowania fizycznego na poziomie studiów magisterskich


Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (dawniej w Supraślu) powstała w kwietniu 2001 roku, w wyniku przekształcenia istniejącego dotychczas Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w wyższą autonomiczną uczelnię.

Bazujemy na doświadczeniu zdobytym w trakcie kilkuletniej działalności Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego oraz współpracy, jaką Nasza Uczelnia utrzymywała z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się placówek kształcenia wyższego w regionie.

W roku 2005 Nasza Uczelnia uzyskała akredytację Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, przez co staliśmy się jedyną uczelnią wyższą w północno-wschodniej części kraju posiadającą uprawnienia w tym zakresie.

W 2008 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki przeniosła swoją siedzibę z Supraśla do Białegostoku. Obecność WSWFiT w największym ośrodku akademickim regionu, jakim jest Białystok uzupełniła ofertę kształcenia akademickiego w mieście, a uczelni dała możliwość jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju.

 

Nowoczesny budynek dydaktyczny Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki, który powstał w Białymstoku po części współfinansowany był przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu Uczelnia dysponuje salą gimnastyczną, dydaktyczną salą gier, salą ćwiczeń muzyczno - ruchowych, siłownią, salami dydaktycznymi fizjologii, biomechaniki oraz komputerową. WSWFiT dysponuje również nowoczesną biblioteką liczącą ponad 9800 woluminów.

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku to również sport. Reprezentacje Klubu Uczelnianego AZS z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach Podlaskiej Ligi Akademickiej oraz w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Nasi studenci zdobywają medale nie tylko w imprezach akademickich szczebla regionalnego i krajowego, ale również w imprezach sportowych najwyższej rangi, takich jak mistrzostwa Europy czy świata. Jako jedyna Uczelnia w regionie wystąpiliśmy w jednej z największych akademickich imprez sportowych, jakimi bez wątpienia są Akademickie Mistrzostwa Europy. Studenci WSWFiT pięciokrotnie uczestniczyli w Mistrzostwach Starego Kontynentu rywalizując w piłce nożnej, koszykówce, piłce siatkowej i badmintonie.

Największym sukcesem sportowców Naszej Uczelni było zajęcie 6. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Europy w koszykówce kobiet i piłce nożnej w 2005 roku oraz zdobycie mistrzostwa XXII i XXIII edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w typie uczelni niepublicznych (42 dyscypliny sportowe) w latach 2002 – 2006.

Uczelnia przygotowuje specjalistów:
nauczycieli wychowania fizycznego 
instruktorów i trenerów w wybranych dyscyplinach sportu
animatorów rekreacji
specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

STUDIA I STOPNIA

Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających świadectwo dojrzałości.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności niezbędne  do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych oraz nauk o zdrowiu i wychowaniu.

Studenci biorą udział w zajęciach praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne oraz treningi z zakresu różnych dyscyplin sportowych, m.in. gier zespołowych.

Program studiów obejmuje także dwa wyjazdy na obozy sportowe: letni i zimowy. Obozy stwarzają szansę nabycia nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności w zakresie sportów wodnych i sportów zimowych, jak również są świetną okazją do integracji.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych. Odbywają również wolontariat na rzecz Uczelni. 

Bardzo ważnym elementem programu studiów są praktyki pedagogiczne odbywane przez studentów w placówkach edukacji dzieci i młodzieży.

W toku studiów I-go stopnia  studenci mają również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu.

Absolwenci studiów I-go stopnia, mogą kontynuować kształcenie w zakresie wychowania fizycznego na studiach II-go stopnia.

Uprawnienia po zakończeniu studiów:

  • uprawnienia do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu,
  • uprawnienia do prowadzenia wychowania zdrowotnego,
  • uprawnienia z zakresu turystyki.

STUDIA II STOPNIA

Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów I-go stopnia.

W toku studiów studenci pogłębiają wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, administracyjnych i samorządowych oraz instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

Studenci biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu nauk przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych oraz nauk o zdrowiu i wychowaniu, zdobywając wiedzę na poziomie wyższym w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyczne oraz treningi z zakresu różnych dyscyplin sportowych, m.in. gier zespołowych.

W programie studiów znajduje się również kilkudniowy wyjazd na obóz wędrowny.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych. Odbywają również wolontariat na rzecz Uczelni. 

Program studiów obejmuje także praktyki pedagogiczne w placówkach edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, dające absolwentom praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

W toku studiów II-go stopnia  studenci mają również możliwość zdobycia kompetencji instruktora sportu.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

  • uprawnienia instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu,
  • osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu mają możliwość uzyskania uprawnień trenera II klasy.

Kierunki wykładane na uczelni:

wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Kwestura: 85 713 15 95 lub 85 732 83 03
Adresy e-mail:
WSWFIT: wswfit@wswfit.com.pl  
Kwestura: kwestura@wswfit.com.pl
Biblioteka: biblioteka@wswfit.com.pl
Biuro Karier: biurokarier@wswfit.com.pl
Dział Wydawnictw: wydawnictwa@wswfit.com.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: NIECZYNNE
wtorek: 08.00 - 16.00
środa: 08.00 - 16.00
czwartek: 08.00 - 16.00
piątek: 08.00 - 20.00
sobota: 08.00 - 16.00
niedziela: 08.00 - 16.00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

REKRUTACJA na STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oferuje możliwość kształcenia na następującym kierunku studiów podyplomowych: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie