Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Łazarski zaprasza dzieci na wakacyjny kurs językowy

W dniach 18-31 maja będą odbywać się zapisy w ramach XIV edycji akcji „Angielski dla dzieci z sąsiedztwa” – lokalnej inicjatywy społeczności Uczelni Łazarskiego skierowanej do dzieci z okolicznych szkół podstawowych. Organizatorem bezpłatnego kursu jest Studium Języków Obcych. Zajęcia będą prowadzone na terenie uczelni w pierwszej połowie lipca br.

Projekt społeczno-edukacyjny „Języki dla dzieci z sąsiedztwa” prowadzony jest przez Uczelnię Łazarskiego w ramach działalności na rzecz społeczności lokalnej od 2003 roku. Celem programu jest przede wszystkim stworzenie ciekawej i darmowej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, ale również integracja środowiska, wytworzenie przyjaznych więzi ze społecznością lokalną i aktywizacja rodziców do wspólnych działań z uczelnią. Poprzez zaangażowanie studentów do pracy z dziećmi uczelnia chce kształtować postawy prospołeczne i szerzyć ideę wolontariatu wśród młodych ludzi. Innymi przykładami konsekwentnie prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego projektów prospołecznych są m.in.: Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Prawa czy Akademia Europejska Dariusza Rosatiego.

– Podczas pierwszych trzech tygodni lipca uczymy języka angielskiego i niemieckiego dzieci, które z różnych względów pozostają w mieście w czasie wakacji – to właśnie z myślą o nich i o interesującym oraz produktywnym zagospodarowaniu ich czasu powstała ta inicjatywa. W ubiegłym roku projekt „Angielski dla dzieci z sąsiedztwa” został nagrodzony certyfikatem European Language Label – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych. Nasze działania w tym obszarze zostały uznane za oryginalne i będące przykładem dobrej praktyki godnej naśladowania. Powyższe wyróżnienie traktujemy jako zobowiązanie do dalszego udoskonalania projektu – mówi Agnieszka Sycińska, dyrektor Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.

Zajęcia dla dzieci będą prowadzone od 4 do 21 lipca 2016 roku. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja opiekuna o uczestniczeniu dziecka w całości trwania kursu. Spotkania będą odbywać się cztery razy w tygodniu – w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Pojedyncze zajęcia planowane są od 10.00 do 13.00. Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego w środę, 22 czerwca o godz. 18.00 w sali 36.

— Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat. Uczymy poprzez zabawę opierając się o autorskie programy naszych doświadczonych lektorów oraz pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne dostosowane do możliwości najmłodszych. Dzieci w bezpiecznej oraz przyjaznej atmosferze, miło i pożytecznie spędzą z nami czas. Bawiąc się uczą – uczą bawiąc — mówi Agnieszka Sycińska, dyrektor Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego. — Nasi studenci chętnie dzielą się z najmłodszymi swoimi pasjami jak taniec, joga, judo czy rugby. Dzięki dużemu wsparciu młodzieży zapewniamy maluchom oprócz zabaw i gier językowych, bogaty program zajęć fakultatywnych w postaci zajęć sportowych, warsztatów ekologicznych i zdrowego żywienia, plastycznych i tanecznych. Organizujemy zabawy plenerowe, zajęcia sprawnościowe, kursy pierwszej pomocy oraz warsztaty rozwijające przedsiębiorczość u najmłodszych. Opiekę nad pociechami powierzamy naszym najlepszym lektorom oraz wolontariuszom rekrutowanym spośród studentów. Takie połączenie rzetelności, doświadczenia kadry oraz entuzjazmu i kreatywności studentów to nasz sprawdzony sposób na powodzenie projektu – zapewnia Sycińska.

Więcej informacji o bezpłatnym kursie znajduje się na stronie www.lazarski.pl oraz na fanpage’u Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego pod adresem: https://www.facebook.com/SJO.Lazarski

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa: od 18 do 31 maja 2016 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.wakacyjna-akademia.lazarski.pl

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego istnieje od 1993 roku. Jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym języków obcych. Oprócz zajęć językowych Studium organizuje różnorodne wydarzenia promujące języki i kulturę innych krajów, angażuje się na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni Łazarskiego, w tym m.in. cykliczny International Week, realizuje aktywności dla ambitnych studentów, projekty językowe oraz akcje na rzecz społeczności lokalnej. Od 2010 roku w ramach Studium prężnie funkcjonuje Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej. Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego zostało laureatem XIV edycji konkursu European Language Label 2015 (ELL). ELL to europejski certyfikat przyznawany za innowacyjne projekty w dziedzinie nauczania języków obcych. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, a w Polsce od 2002 roku prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Patronem medialnym akcji „Angielski dla dzieci z sąsiedztwa” jest Tygodnik Południe.

Kontakt do organizatora:

Studium Języków Obcych, Uczelnia Łazarskiego
Ul. Świeradowska 43
pokój 132, sektor D, I piętro
Tel: 22 54 35 370, email: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

************************

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie