Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zwycięzcy Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej zostali nagrodzeni!

7100 zespołów złożonych z ponad 18 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wirtualne 20 000 zł, trzy miesiące zmagań na rynku akcji i kontraktów terminowych – tak można podsumować XIV edycję Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Organizatorami projektu są Fundacja im. Lesława A. Pagi oraz Giełda Papierów Wartościowych. Wyniki młodych inwestorów, mimo zmiennych warunków na rynku, są imponujące.

Gala SIGG XIV!

Laureatom najlepszych zespołów Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej zostały wręczone nagrody. Uroczysta gala odbyła się 22 kwietnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W podsumowaniu udział wzięło ponad 200 osób. Wagę projektu podkreśliła obecność Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej- Teresy Wargockej. Oprócz młodych inwestorów i ich nauczycieli na sali zgromadzili się również przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego: wiceprezes GPW Grzegorz Zawada, prezes KDPW Iwona Sroka, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Filip Paszke, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Zbigniew Augustynowicz, Członek Rady Fundacji PZU Michał Stępniewski oraz redaktor naczelny „Parkietu" Andrzej Stec. W swoich krótkich przemówieniach goście honorowi gratulowali znakomitych wyników i podkreślali rolę, jaką SIGG od kilkunastu lat pełni w budowaniu i promocji polskiego rynku kapitałowego. SIGG to nie tylko realne emocje i rywalizacja, ale przede wszystkim doskonały projekt edukacyjny. Uczestnicy konkursu mają okazję nauczyć się w praktyce, czym jest ryzyko inwestycyjne i jak umiejętnie wypracować na rynku kapitałowym stopę zwrotu.

Zwycięzcami SIGG XIV zostali:

I miejsce:
Kojoty z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi
(wzrost wartości portfela: 203,82%)

II miejsce:
Słoneczka z Technikum nr 12 w Częstochowie
(wzrost wartości portfela: 120,56%)

III miejsce:
Giełdowe Mniszki z III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
(wzrost wartości portfela: 117,34%)

Organizatorzy: Fundacja im. Lesława A. Pagi, Giełda Papierów Wartościowych

Platforma e-learningowa programu Akcjonariat Obywatelski

Patronat Honorowy: Ministerstwo Skarbu Państwa, Akcjonariat Obywatelski, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Partnerzy projektu: PKO Bank Polski, Fundacja PZU, Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Patronat Medialny: Parkiet, pomaturze.pl, maturzaki.pl, mojamatura.pl

CO TO JEST SIGG

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i kursu e-learningowego. Uczestnikami SIGG są 2-4 osobowe zespoły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczyciela.

Kursu e-learningowy wyjaśnia tajniki praw rządzących rynkiem, uczy jak inwestować na giełdzie, dostępu do notowań i składania zleceń. Zdobyte umiejętności uczniowie mogą od razu zweryfikować logując się do systemu gry inwestycyjnej i samodzielnie dokonując symulowanych transakcji giełdowych.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych daje dostęp do notowań on-line oraz umożliwia samodzielne dokonywanie symulowanych transakcji kupna i sprzedaży akcji i kontraktów terminowych indeksów. Każdy zespół ma do zainwestowania 20 tysięcy wirtualnych złotych.

Najlepsze zespoły, które osiągnęły największy zysk z giełdowych inwestycji, i ich opiekunowie otrzymują nagrody rzeczowe.
Uczniowie i nauczyciele rekomendują tę grę ze względu na możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania, zdobycia umiejętności analizowania i opracowywania strategii działania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Są to cenne doświadczenia dla młodych ludzi przygotowujące ich do poruszania się w przyszłości na rynku pracy. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie