Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa


przejdź do spisu treści

Studia z przyszłością w WSPiA w Rzeszowie


WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Już od ponad 25 lat kształcimy studentów. Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 40 tysięcy studentów.
Wyróżnia nas


 • znakomita własna kadra naukowa - tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,
 • baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”.  Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 200 osób.
 • świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
 • program nowy wymiar studiowania - w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,
 • koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też  w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej  umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. 

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od blisko pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

EDR
Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie (więcej na temat systemu EDR znajdziesz tutaj).

SBS i „Sala Tortur” 
Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.


Kierunki studiów
Zobacz Informator WSPIA 2021
Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Administracja - studia I stopnia (licencjackie)


Kilkanaście atrakcyjnych specjalności, doskonała kadra specjalistów i praktyków oraz propozycje zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w wybranym przez Ciebie zawodzie. To propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób poszukujących studiów I stopnia na kierunku „administracja”.

Poniżej przeczytasz, dlaczego warto wybrać takie studia właśnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych uczelni na Podkarpaciu, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów na kierunku „ADMINISTRACJA”. Uczelnia od ponad 25 lat, czyli od początku swojego istnienia kształci studentów najpierw na studiach I stopnia, a później również na studiach II stopnia.

Bogate doświadczenie i praktyczne podejściu do nauki na kierunku „ADMINISTRACJA” sprawia, że WSPiA może pochwalić się tym, iż wielu jej absolwentów znajduje zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym. Absolwenci naszej Uczelni pracują m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Absolwenci kierunku „ADMINISTRACJA” bardzo często pełnią funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Absolwentami „administracji” w WSPiA są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy.

WSPiA rozwijając swoją ofertę dla kandydatów na studia, przygotowała wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji pozwalających zdobyć wszechstronne, podparte praktyką wykształcenie. Jedną z nich jest całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna nazwana „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”.

„ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” jest propozycją dla osób zastanawiających się, który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący. W WSPiA zamierzając studiować „ADMINISTRACJĘ” lub „ZARZĄDZANIE”, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „ADMINISTRACJA” czy „ZARZADZANIE” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.


ADMINISTRACJA


Studia I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

 • administracja celna i skarbowa,
 • administracja publiczna,
 • e-administracja,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,
 • stosunki międzynarodowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie transportem - spedycją - logistyką,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość.

To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności (bez dodatkowych kosztów!).

Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku „administracja” możesz je kontynuować na studiach II stopnia w WSPiA!!!

Tu możesz sprawdzić jakie przedmioty zostały ujęte w planie studiów (przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności). 


Dlaczego „ADMINISTRACJA” w WSPiA?


WSPiA przez ponad 25 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Zbudowała także doskonałą kadrę fachowców i praktyków - zobacz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Nasza Uczelnia zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in.:

prof. Andrzej Kisielewicz (sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),
prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),
prof. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),
prof. Robert Sawuła (sędzia NSA).

Należy podkreślić, że istotny wkład w rozwój kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA włożyli także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku:

prof. Zygmunt Niewiadomski,
prof. Ludwik Żukowski.

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” prowadzą także m.in.:

prof. Wiesław Czyżowicz (prawo międzynarodowe, prawo celne),
prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie)
prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
prof. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe),
prof. Wojciech Maciejko (prawo finansowe, prawo administracyjne),
prof. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia prawa),
dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzenie transportem i logistyką),
dr hab. Piotr Witkowski (prawo celne),
dr Małgorzata Babula (prawo konstytucyjne),
dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
dr Wojciech Głód (zarządzanie),
dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing),
dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
dr Marcin Marszałek (prawo gospodarcze),
dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne),
dr Hubert Obora (zarządzanie),
dr Grażyna Pelewicz (prawo podatkowe),
dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe),
dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
dr Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
dr Grzegorz Szynal (prawo pracy),
dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze)
dr Lech Żukowski (nauka o administracji),
mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych).

Podczas ćwiczeń i spotkasz się także z doświadczoną kadrą praktyków związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.


Praktyka czyni mistrza


Program studiów I stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” zakłada wiele ciekawych zajęć praktycznych. Prowadzone są w formie m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów i pracowni praktycznych. Będzie się także uczyć z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

Ciekawą propozycją są także nowe zajęcia praktyczne nazwane „Klinika Administracji”. Zajęcia zakładają, że to ty jesteś wykładowcą. Dlatego pod okiem doświadczonego praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA masz możliwość zdobycia dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Są one uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz, studiując określony kierunek studiów. System nazwany BED (Bon Edukacji Dodatkowej) pozwala skorzystać z wybranych dodatkowych, bezpłatnych zajęć zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.

Jako nasz student będziesz mógł uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.


Absolwenci WSPiA na rynku pracy


Zastanawiasz się, co będziesz robić po studiach? Nie martw się! Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że ponad 97 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, jest to blisko 90 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia! Z badań MNiSW wynika też, że absolwenci kierunku „administracja” w WSPiA objęci są najniższym ryzykiem bezrobocia. Po studiach I i II stopnia na kierunku „administracja” absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na poszukiwaniu etatowej pracy spędzają niewiele powyżej miesiąca i mogą liczyć na pensję w wysokości około 2600 zł.


Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Kierunek „ADMINISTRACJA” w WSPiA uzyskał także bardzo wysoką ocenę PKA. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych 6 kategoriach „ADMINISTRACJA” w WSPiA otrzymała „5”. Na wysoką ocenę PKA zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.


Studia II stopnia (magisterskie)


Jeśli szukasz najlepszych studiów II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” to dobrze trafiłeś. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma Ci wiele do zaoferowania. Podczas studiów na kierunku „ADMINISTRACJA” w naszej uczelni znajdziesz wiele atrakcyjnych specjalności, doskonałą kadrę specjalistów i praktyków oraz propozycję zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w wybranym przez Ciebie zawodzie. 

Sprawdź, dlaczego warto wybrać studia II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” właśnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych uczelni na Podkarpaciu może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów na kierunku „ADMINISTRACJA”. Praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów najpierw na studiach I stopnia, a później również na studiach II stopnia.

Dzięki praktycznemu podejściu do nauki i bogatemu doświadczeniu na kierunku „ADMINISTRACJA” możemy pochwalić się tym, że absolwenci naszych studiów II stopnia znajdują zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Wielu naszych absolwentów studiów II stopnia na kierunku „„ADMINISTRACJA” pełni funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Absolwentami tego kierunku są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga - były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy.

WSPiA rozwijając swoją ofertę dla kandydatów na studia, przygotowała wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji pozwalających zdobyć wszechstronne, podparte praktyką, wykształcenie.

Studia II stopnia na kierunku ADMINISTRACJA w WSPiA trwają cztery semestry. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o profilu m.in.: administracyjnym, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomicznym, społeczno-humanistycznym. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Tegorocznym kandydatom proponujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia:

 • ochrona informacji - NOWOŚĆ!
 • administracja celna i skarbowa,
 • administracja publiczna,
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,
 • stosunki międzynarodowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie transportem - spedycją - logistyką,
 • administrowanie firmą,
 • finanse i rachunkowość.

Studia stacjonarne oraz poszczególne specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego. Będziesz mógł także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności. Co ważne - to wszystko bez dodatkowych opłat!

Jeżeli ukończyłeś studia licencjackie na innej uczelni niż WSPiA lub na innym kierunku niż „ADMINISTRACJA” możesz również podjąć studia II stopnia na „ADMINISTRACJA”. Na początku roku akademickiego prowadzimy specjalne, dodatkowe zajęcia (oczywiście bez dodatkowej opłaty) przeznaczone dla absolwentów innych kierunków. Ułatwią one pełniejsze zrozumienie przedmiotów objętych planem studiów. Dzięki temu studia II stopnia będą dla Ciebie łatwiejsze.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:


 • I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 2021 r.
 • II tura rekrutacji trwa 25 września 2021 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura. 

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

 

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia


Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”? Lepiej nie mogłeś trafić. Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

Od 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Studia pierwszego stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.


Możesz wybrać jedną z 7 specjalności:


 • bezpieczeństwo ekonomiczne, NOWOŚĆ!
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, NOWOŚĆ!
 • przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, NOWOŚĆ!
 • zarządzanie kryzysowe,
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • kryminalistyka i kryminologia,
 • cyberbezpieczeństwo,

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności (bez dodatkowej opłaty!).

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA prowadzą najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych.

Wśród naszych wykładowców są m.in.:

prof. Andrzej Zoll, b. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
prof. Zbigniew Ćwiąkalski, b. Minister Sprawiedliwości,
dr hab. Andrzej Zapałowski, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
dr inż. Jan Ziobro, b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
dr Robert Bałdys, b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
dr Paweł Chomentowski, b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+,
dr Agata Furgała, b. wicedyrektor w MSWiA,
ppłk dr Paweł Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
dr Stanisław Rysz, b. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
dr Marian Szkodziński, b. komendant powiatowy Policji w Leżajsku i Nisku.

Zajęcia prowadzi również wielu doświadczonych praktyków m.in. prokuratorów, celników, wojskowych czy policjantów.

Tajników zawodu będą Cię uczyć m.in.:

gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki i Olsztyński komendant wojewódzki Policji,
gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej,
dr Małgorzata Chackiewicz, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie,
dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie,
mgr Ireneusz Ambroziak, b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KS Policji w Warszawie,
mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,
mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie,
podkom. Magdalena Kruczek, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,
mgr Jacek Sobolewski, b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej,
podinsp. Piotr Szymański, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie,
mgr Grzegorz Świszcz, zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
mgr Konrad Wolak, b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
mł. insp. dr Maria Hapunik, naczelnik wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
dr Bogdan Kołcz, b. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,
min. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł na Sejm RP, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Tomasz Trzos, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach.


Praktyka jest najważniejsza


W programie studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Dla studentów „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEGO” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.:

 • najnowocześniejsze w Polsce i doskonale wyposażone (za ponad 1 mln zł.) Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej;
 • innowacyjne – pierwsze na Podkarpaciu i trzecie w Polsce - laboratorium „Cyber Crime”, dzięki któremu studenci w wirtualnej rzeczywistość uczą się prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy znalezionych śladów.
 • jedyny na Podkarpaciu uczelniany poligraf/wariograf – potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw;
 • pierwsza na Podkarpaciu nowoczesna uczelniana strzelnica elektroniczna;
 • pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią;
 • sale do ćwiczenia z wychowania fizycznego i różnych sztuk walki;
 • siłownia, z której możesz korzystać za darmo;
 • policyjny toru do testów sprawnościowych – przygotowujący m.in. do egzaminów wstępnych do policji.

Studia, które dają pracę


Absolwenci studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Pomimo tego, że, po tych studiach najczęściej kontynuuje się naukę, to blisko 80 procent absolwentów WSPiA znajduje pracę po studiach (najlepszy wynik na Podkarpaciu). Mogą oni także liczyć na pensję w wysokości 2300 zł (II miejsce w regionie), a poszukiwanie etatowej pracy zajmuje im niecałe 2 miesiące.


Studia II stopnia (magisterskie)

Zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnica elektroniczna oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych. To propozycje WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób szukających najlepszych studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

W 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dwa lata później mury naszej uczelni opuściły pierwsze osoby z tytułem magistra z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym przygotowaniu studiów z „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEGO”” w WSPiA.


Co oferuje kierunek „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA?


Po pierwsze proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 7 specjalności:

 • bezpieczeństwo ekonomiczne, NOWOŚĆ!
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, NOWOŚĆ!
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • kryminalistyka i kryminologia,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe, NOWOŚĆ!
 • menadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowe, NOWOŚĆ!

Wybierając studia II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA będziesz mógł przygotować pracę magisterską pod okiem wybitnych specjalistów. Zagwarantują oni wysoką jakość twojej pracy dyplomowej.

Studenci studiów II stopnia jak promotora mogą wybrać m.in.:

prof. Andrzeja Zolla, b. Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, b. Ministra Sprawiedliwości,
dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, eksperta z zakresu nauk wojskowych,
dr. Roberta Bałdysa, b. pierwszego zastępcę komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,
dr. Pawła Chomentowskiego, b. zastępcę dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szefa bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+;
podinsp. dr Annę Świerczewskią-Gąsiorowską z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
ppłk dr. Pawła Łuczkowskiego, b. szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
dr. Stanisława Rysza, b. dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
dr. Mariana Szkodzińskiego, b. komendanta powiatowego Policji w Leżajsku i Nisku.

W programie studiów II stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne, symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Nową propozycją jest „Klinika Bezpieczeństwa”. To zajęcia, podczas których to ty jesteś wykładowcą i pod okiem praktyka rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność na tych zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:


 • I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 2021 r.
 • II tura rekrutacji trwa 25 września 2021 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Prawo - jednolite, pięcioletnie studia magisterskie


System kształcenia aplikacyjnego, doskonała kadra naukowa, ciekawe zajęcia praktyczne i wysokie oceny niezależnych ekspertów. Tak w największym skrócie można opisać jednolite studia magisterskie na kierunku „PRAWO” w WSPiA.

Jeśli zastanawiasz się gdzie najlepiej nauczysz się przepisów i przygotujesz się do zdania na wybraną aplikację, to koniecznie sprawdź, co może zaproponować Ci WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu kształcąca przyszłych prawników i posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Uczelnia uruchomiła ten kierunek 14 lat temu. Od tego czasu z powodzeniem rozwija go, realizując nowe pomysły pozwalające na jeszcze lepsze i praktyczne przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu na wybraną aplikację oraz znalezienia pracy w różnych zawodach związanych z wykształceniem prawniczym.

Jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO trwają 5 lat i prowadzone są w Kolegium Prawa WSPiA.

WSPiA na studiach prawniczych oferuje Ci wiele rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb i planów na przyszłość.

Jedno z nich to możliwość wyboru Studium edukacyjnego. Ma ona przygotować Cię do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej.

Jeżeli jednak zamierzasz wybrać inną drogę kariery prawniczej, to pamiętaj, że po studiach w WSPiA możesz podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych (ale nie jest wymagany egzamin na aplikację). Po takich studiach możesz pracować m.in. w: Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

W przeciwieństwie do innych uczelni WSPiA stawia na kształcenie specjalistów z różnych dziedzin prawa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się na tle innych uczelni prowadzących kierunek  „PRAWO”” pod wieloma względami. Naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia. WSPiA zatrudnia 4 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas zajęć w WSPiA spotkasz takie osoby jak: prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości), prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku), prof. Zbigniew Czarnik (sędzią NSA), prof. Robert Sawuła (sędzią NSA). Nasza kadra to także kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych dających gwarancje przekazywania wiedzy praktycznej na najwyższym poziomie.


Warto studiować u najlepszych!


Musisz wiedzieć, że WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce według niezależnych ekspertów! 

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w 2018 roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Tak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wyników egzaminów wstępnych na aplikacje. Egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzone zostały we wrześniu 2018 r. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że pod względem zdawalności na wybraną aplikację absolwenci „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej okazali się najlepsi w Polsce wśród osób, które ukończyły uczelnie niepubliczne. Zdawalność na poziomie ponad 45 proc. pozwoliła im wyprzedzić absolwentów m.in. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Co bardzo ważne WSPiA zajęła także pierwsze miejsce w Polsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne wśród uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 200 osób. Absolwenci WSPiA okazali się lepsi m.in. od osób które ukończyły studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim czy Rzeszowskim.

W ubiegłorocznym VII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita nasza Uczelnia również osiągnęła bardzo dobre wyniki. Z Rankingu wynika, że WSPiA może pochwalić się najlepszą wśród 19 niepublicznych uczelni prawniczych zdawalnością na aplikacje. Autorzy Rankingu bardzo wysoko ocenili także potencjał naukowy WSPiA (5 miejsce) oraz jakość kształcenia studentów na kierunku  „PRAWO” (6 miejsce).

W Rankingu Wydziałów Prawa 2018 przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną WSPiA zajęła trzecie miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych. Zaznaczyć należy, że w dwóch kategoriach tego Rankingu: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej.

Z kolei według przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) 95 procent absolwentów studiów prawniczych w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki. Pod względem zarobków zaraz po studiach absolwenci „ „PRAWA”” w WSPiA otrzymują pensję w wysokości  ponad 3500 zł i najszybciej w regionie znajdują pracę na etacie. Zajmuje im to niecały miesiąc.


Praktyka czyni mistrza


WSPiA poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami oferuje swoim studentom specjalistyczne zajęcia praktyczne pozwalające doskonalić swoje umiejętności. Dlatego w naszej Uczelni będziesz uczestniczył także m.in. w warsztatach, pracowniach praktycznych i konwersatoriach z praktykami. Podczas takich zajęć prowadzący omawia ze studentami przykłady problemów prawnych, z którymi spotyka się w swojej codziennej pracy. Studenci naszej Uczelni poznając zawody, które w przyszłości będą wykonywać, uczestniczą np. w symulowanych rozprawach sądowych. Taka symulacja pozwala im wcielić się w różne role procesowe m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z WSPiA.

Będąc studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, masz także możliwość działania w jednej z najlepszych w Polsce Studenckich Poradni Prawnych (trzecie miejsce w Polsce w rankingu Gazety Rzeczpospolita). W Kinice Prawa studenci pod okiem wykładowców udzielają bezpłatnych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Podkarpacia. Zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i karnego. W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat bardzo mocno współpracuje z Kancelariami Adwokackimi. W ramach współpracy nasi studenci mogą uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych. Wszystko po to, aby student już w czasie studiów mógł poznać zawody prawnicze od praktycznej strony i zdobyć doświadczenie niezbędne w późniejszej pracy.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:


I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 2021 r.

II tura rekrutacji trwa 25 września 2021 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Zarządzanie - studia I stopnia


Ciekawe specjalności, interesujące zajęcia praktyczne, kadra specjalistów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz możliwość kontynuowania studiów na kierunku administracja. Tak prezentują się studia I stopnia na kierunku „ZARZĄDZANIE” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Chcesz wiedzieć więcej? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym kierunku studiów.


Mamy duże doświadczenie


Studia I stopnia na kierunku „zarządzanie” w WSPiA mają bogatą tradycję. Był to jeden z pierwszych kierunków studiów uruchomiony przez naszą Uczelnię ponad 20 lat temu. Po krótkiej przerwie powróciliśmy do niego ponad 5 lata temu, na nowo kształcąc specjalistów przygotowanych do prowadzenia własnego biznesu lub pracy na różnych stanowiskach m.in. w urzędach, przedsiębiorstwach, agencjach doradczych i consultingowych.

Przygotowując ofertę dla kandydatów na kierunek „zarządzanie” WSPiA postanowiła zaproponować nowe ciekawe i atrakcyjne rozwiązania pozwalające zdobyć wszechstronne podparte praktyką wykształcenie. Jedną z takich propozycji jest całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna nazwana „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”.

„ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE” jest propozycją dla osób zastanawiających się który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący. W WSPiA zamierzając studiować „ADMINISTRACJĘ” lub „ZARZĄDZANIE”, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „ADMINISTRACJA” czy „ZARZADZANIE” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.


ZARZĄDZANIE


Na kierunku „zarządzanie” w WSPiA możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata).

Do wyboru masz następujące specjalności podstawowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie w biznesie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Oraz następujące specjalności dodatkowe:

 • zarządzanie menedżerskie,
 • prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

 • administrowanie firmą
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

To nie koniec nowości dla kandydatów!


Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności (bez dodatkowych kosztów!).


Kadra specjalistów


W WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej na kierunku „zarządzanie” będziesz uczyć się pod okiem doświadczonych profesorów oraz praktyków zajmujących się na co dzień tematyką zarządzani i prowadzenia biznesu. Kadra na tym kierunku to m.in.:

prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie, przewodniczący Podkarpackiego stowarzyszenia organizacji i zarządzania),
prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
prof. Janusz Strojny (restrukturyzacja przedsiębiorstw, analiza rynku, zarządzanie kadrami, zarządzanie strategiczne, rozwój regionalny),
prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing),
dr Anna Mazurkiewicz (zarządzanie, systemy motywowania, gospodarka nieruchomościami),
mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych),
mgr Rafał Witkowski (opiekun Kliniki Przedsiębiorczości),
mgr Katarzyna Grabowska (doświadczony menedżer w obszarze finansów oraz specjalista z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania, finansów, restrukturyzacji oraz zarządzania projektami).

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od ponad trzech lat realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to: EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line; SBS, czyli „step by step - krok po kroku” oraz MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.


Studia bez sesji? To możliwe!


W miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła także zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

WSPiA odchodzi także od tradycyjnych form dydaktycznych - ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć studenci uczestniczą w interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą, grach decyzyjnych, zabawach logicznych i biznesowych, rozwiązują kazusy i casestudy. Zajęcia te prowadzą wybitni praktycy (m.in.: pracownicy urzędów, biznesmeni, prezesi i dyrektorzy dużych firm z różnych branż).

W naszej Uczelni proponujemy Ci także nową, ciekawą formę zajęć nazwana „Klinika Zarządzania”. Podczas takich zajęć to ty jesteś wykładowcą, prezentującym innym studentom rozwiązania kazusów. Dzięki temu poprzez dyskusję i prezentacje uczysz innych studentów. Nad wszystkim czuwa doświadczony praktyk. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te będą m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Nowi studenci będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.

Absolwent „zarządzania” w WSPiA są wszechstronnie wykształceni. Z jednej strony mają kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że są w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Potrafią uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.


Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:


 • I tura rekrutacji trwa do 4 sierpnia 2021 r.
 • II tura rekrutacji trwa 25 września 2021 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 4 sierpnia- I tura; 25 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE jest propozycją dla osób zastanawiających się który kierunek będzie dla nich bardziej interesujący.

W WSPiA zamierzając studiować ADMINISTRACJĘ lub ZARZĄDZANIE, czyli kierunki uniwersalne i wszechstronne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania podania o przyjęcie na studia. Zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów, będzie on wspólny dla obu kierunków. Przedmioty, które zaproponujemy Ci w pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów.

Decyzję czy będzie to ADMINISTRACJA czy ZARZĄDZANIE podejmiesz dopiero pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności. W kolejnych latach będziesz już zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybierzesz.


Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.  W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.


COACHING I MENTORING

Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.


MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej marketingu sprzedażowego, psychologii kontaktu z klientem, socjotechnik stosowanych w procesie sprzedaży. Studia pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej począwszy od otwarcia sprzedaży a skończywszy na technikach zamknięcia sprzedaży. Umożliwią również poznanie socjotechnik oddziaływania na trudnego klienta. Zapoznają też z wiedzą dotyczącą organizacji i zarządzania procesem sprzedaży.


KADRY I PŁACE

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).


PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.


PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.


PRAWNO – EKONOMICZNE ASPEKTY BIZNESU

Kierunek Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu ma charakter interdyscyplinarny, oparty jest bowiem na współpracy dyscypliny prawa, finansów, ekonomii i zarządzania. Ta praktyczna wiedza pozwoli Ci na poznanie najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania biznesem, a przy tym skutecznego podejmowania decyzji menedżerskich przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań prawnych. Celem kierunku jest zatem przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania biznesem z wykorzystaniem elementarnej wiedzy prawniczej.


POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W ramach studiów podyplomowych "Pozyskiwanie  i rozliczanie funduszy zewnętrznych" przybliżone zostaną m.in. obszary i zagadnienia związane z analizą poszczególnych dostępnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i pozainwestycyjnej danej organizacji, zasady i metodologia opracowywania projektów, sposób i kryteria ich oceny, proces zawierania umów o dofinansowanie, zasady wdrażania  i rozliczania projektów, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, monitoring i sprawozdawczość, wybór dostawców i wykonawców, personel projektu, baza monitorowania uczestników, promocja. 

Celem studiów jest nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych, wdrażania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, Funduszy norweskich i Funduszy EOG, oraz innych środków publicznych.  Celem studiów jest również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACOWNICZYM

Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie problematyki z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a zwłaszcza założenia i cel reformy, zasady uczestnictwa pracowników, modyfikacja systemów kadrowo- płacowych oraz inwestowania środków wpłaconych PPK.  

Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem pracowniczym są skierowane do kierowników jednostek, pracowników działu kadr oraz pracowników działu księgowości (płace).


ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowa-dzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Celem studiów jest nabycie przez słuchacza kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz systemowego zarządzania projektami i programami. Celem jest również podniesienie konkurencyjności kadry oraz podmiotów gospodarczych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Studia podyplomowe są adresowane do: osób prowadzących projekty lub przygotowujące się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób pełniących w projektach rolę wsparcia lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie zarządzania projektami.


AUDYT WEWNĘTRZNY

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.


POMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA

Studia podyplomowe "pomoc społeczna i praca socjalna" są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych.


PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE

Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.


PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.


RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY

Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.


SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Rekrutację kandydatów na studia podyplomowe prowadzi

Biuro Rekrutacyjne WSPIA w Rzeszowie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie
ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana), budynek "A", pok. 20
tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82, kom. kom. 514 194 892
e-mail: rekrutacja@wspia.eu

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

przejdź do spisu treści

Studia z przyszłością w WSPiA w Rzeszowie
Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA w Rzeszowie. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: 

Administracja WSPIA
I i II stopień

Zarządzanie WSPIA
I stopień 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSPIA
I i II stopień

Prawo WSPIA
jednolite studia magisterskie


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą i największą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Wyróżnia nas: 

• znakomita własna kadra naukowa - tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,

• baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”.  Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 43 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 250 osób.

• 
świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego,

• 
program nowy wymiar studiowania- w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,

• 
koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też  w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. 

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie danych ZUS) wynika, że 95 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA znalazło zatrudnienie po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” jest to ponad 97 procent. Bardzo dobrze na rynku pracy radzą sobie także absolwenci studiów I stopnia (kierunków „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne), po których najczęściej kontynuuje się naukę. W tym przypadku po ukończeniu studiów pracę znajduje blisko 85 procent absolwentów WSPiA. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!


Prawo


Zapraszamy na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku „prawo” będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta „prawa”, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

KOLEGIUM PRAWA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

Według niezależnych ekspertów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce. W ubiegłorocznym Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” nasza Uczelnia osiągnęła bardzo dobre wyniki. Z Rankingu wynika, że WSPiA może pochwalić się najlepszą wśród 19 niepublicznych uczelni prawniczych zdawalnością na aplikacje. 45 procent spośród absolwentów „prawa”, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu na wybraną aplikację, zdało test z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich polskich uczelni niepublicznych kształcących przyszłych prawników. W ogólnym zestawieniu uczelni niepublicznych, z których do egzaminu na wybrane aplikacje przystąpiło poniżej 100 absolwentów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła pierwsze miejsce.

Studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju – pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

Atutem Kolegium Prawa WSPiA jest kadra naukowo- -dydaktyczna. Tworzyliśmy ją z myślą o zapewnianiu Ci wysokiego poziomu kształcenia. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie. Spotkasz się tu m.in. z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem – b. prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. rzecznikiem praw obywatelskich; prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim – b. ministrem sprawiedliwości; prof. dr. hab. Czesławem P. Kłakiem prof. dr. hab. Adamem Tarachą, (prawo karne, konstytucyjne podstawy prawa karnego, postępowanie karne, kryminologia i kryminalistyka, prawo dowodowe); prof. dr. hab. Zdzisławem Gawlikiem – sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym; prof. dr. hab. Zygmuntem Niewiadomskim.

Uczelnia prowadzi także rekrutację na kolejną edycję Seminariów Doktoranckich w zakresie nauk prawnych.Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia.

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Józef Gdański ( b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji); dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie); gen. Dominik Tracz (komendant główny Straży Granicznej); gen. Leszek Elas (b. komendant główny Straży Granicznej); gen. Józef Jedynak (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji); dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji); dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra Spraw Wewnętrznych oraz b. wicedyrektor w MSW), mgr Anita Fraj-Milczarska (pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. antykorupcji), płk Paweł Sieńkowski (b. wiceszef Agencji Wywiadu); st. bryg. Stanisław Sulenta (b. doradca komendanta głównego PSP, obecnie prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie), mgr Jacek Sobolewski (b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (szef Centrum Operacyjno-Analitycznego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa). Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W czasie zajęć w nowoczesnym Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej nasi studenci zdobywają wiedzę pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.


Administracja // Zarządzanie 


Zapraszamy na studia na kierunku Administracja//Zarządzanie

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania – administracja//zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu.

Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z dziesięciu specjalności m.in. ochronę informacji, e-administrację,  stosunki międzynarodowe, administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie,  prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w biznesie.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED (Bon Edukacji Dodatkowej)

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” (SKS), podnoszący jakość i efektywność nauczania. System realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia” i składa się z czterech segmentów: 

1. EDR – EDUKATOR
, czyli dostępny on-line asystent studenta. Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują m.in. streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne do nauki. „EDUKATOR” zawiera również repetytorium z pytaniami  i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. 

2. SBS – STEP BY STEP
(zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów). W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nasi studenci nie muszą już uczestniczyć w tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach, ćwiczeniach i warsztatach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”. W WSPiA zróżnicowaliśmy także formę zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. SBS jest jedną z form sprawdzania wiedzy. Za jego pomocą zaliczne są najobszerniejsze przedmioty. Wiedzę studenta sprawdzamy także za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich i zaliczenia praktycznego. 

3. MIX EDUKACYJNY
– jest to alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. W WSPiA umożliwiliśmy studentom zdobywanie punktów również za inne formy aktywności, takie jak: działalność w kołach naukowych, udział w: studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości oraz za działalność organizacyjną. Dzięki punktom z MIXA student może podnieść swoją ocenę z danego przedmiotu nawet o 1 stopień! 

4. DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – to pięć ścieżek umożliwiających studentom zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Cztery z nich to: praktyki zawodowe i pracownie praktyczne, elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego oraz staże zawodowe. Piąta ścieżka może być autorskim pomysłem studenta. W WSPiA odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych – ograniczamy liczbę wykładów i wprowadzamy bardziej praktyczne zajęcia. Studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, zabawach logicznych, rozwiązują kazusy i case-study oraz w Klinikach Dydaktycznych, podczas których prowadzą zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów dyskutując i ucząc innych.

Zobacz 

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH:


ADMINISTRACJA


studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM ADMINISTRACJI
specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

 • OCHRONA INFORMACJI**- NOWOŚĆ!
 • ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA,
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
 • E-ADMINISTRACJA,*
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
 • ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE,
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ,
 • ADMINISTROWANIE FIRMĄ,
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach I stopnia.
** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach II stopnia.


ZARZĄDZANIE


studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM ZARZĄDZANIA
specjalności na studiach pierwszego stopnia:

Specjalności podstawowe:

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI,
 • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE,
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM,

Specjalności dodatkowe:

 • ZARZĄDZANIE MENEDŻERSKIE,
 • PRAWNO-EKONOMICZNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM,
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.
Wyboru specjalności na studiach II stopnia dokonujesz, składając podanie na studia.

Nie wiesz jeszcze, który z tych dwóch kierunków wybrać? To nie problem!
U nas nie musisz podejmowac decyzji o ich wyborze już w momencie składania podania na studia.
Proponujemy Ci unikalną ofertę dydaktyczną nazwaną "ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE".

Pierwszy rok studiów na ADMINISTRACJI i ZARZĄDZANIU jest wspólny, a przedmioty, których będziesz się wtedy uczyć, mają charakter ogólny i wprowadzający. Przygotują Cię one do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów – administracji lub zarządzania oraz specjalności – zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.
Taką decyzję podejmiesz pod koniec pierwszego roku studiów.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
specjalności na studiach pierwszego stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - NOWOŚĆ!
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI - NOWOŚĆ!
 • PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE - NOWOŚĆ!
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
 • SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
 • KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA,
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO,

specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - NOWOŚĆ!
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI - NOWOŚĆ!
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - NOWOŚĆ!
 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NOWOŚĆ!
 • SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
 • KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA,
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO.

PRAWO


jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM PRAWA

STUDIUM EDUKACYJNE - KURS NA APLIKACJE PRAWNICZE
(dawniej Ścieżka Aplikacyjna)
- dodatkowe zajęcia przygotowujące do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej;

KLINIKA PRAWA
- studenckie biuro porad prawnych.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

PRAWO - WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

KOLEGIUM PRAWA WSPIA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!


czytaj dalej

Dlaczego warto studiować BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”? Lepiej nie mogłeś trafić!

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dlaczego warto studiować PRAWO

w Rzeszowie

czytaj dalej

Prawo w WSPiA z wysokimi notami w najnowszym rankingu wydziałów prawa

Czołowe lokaty w kategoriach potencjał naukowy, publikacje, dostępności kadry naukowej i praktyki zawodowe oraz jedna z najlepszych studenckich poradni prawnych w Polsce. To wyniki IX Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita

czytaj dalej

WSPiA kolejny raz najlepszą niepubliczną Uczelnią kształcącą prawników

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w ubiegłym roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym

czytaj dalej

Zgłoś się od III edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

wygraj studia w WSPiA!

czytaj dalej

Student WSPiA nowym Prezydentem Przemyśla

Wojciech Bakun, student kierunków „prawo” i „administracja” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej został nowym Prezydentem Miasta Przemyśla. Do niedawna był Posłem na Sejm RP. Teraz postanowił zamienić gmach przy ul. Wiejskiej na budynki przemyskiego Magistratu.

czytaj dalej

Szukasz studiów II stopnia? Sprawdź propozycje WSPiA!

Kończysz studia pierwszego stopnia i chcesz nadal się rozwijać? WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma dla Ciebie kilka propozycji pozwalających m.in. na awans zawodowy lub zdobycie lepiej płatnej pracy.

czytaj dalej

Prawo w WSPiA kolejny raz docenione przez niezależnych ekspertów

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najlepsza niepubliczna Uczelnia pod względem zdawalności absolwentów na wybrane aplikacje. Tak wynika z najnowszego VII Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita.

czytaj dalej

Studenci WSPiA skorzystają z płatnych staży zawodowych

Prawie 2,5 mln zł to wartość projektów unijnych, dzięki którym studenci WSPiA będą mogli uczestniczyć w dobrze płatnych stażach zawodowych.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie