Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka Inżynier Stacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Rzeszowski

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
agroleśnictwo I stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka II stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
komunikacja międzykulturowa I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski w j. angielskim Magister Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polonistyka stosowana I stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia Stacjonarny
sztuki wizualne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna i kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

Aviation Management I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biznes turystyczny Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
grafika komputerowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika multimedialna II stopnia Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
marketing internetowy I stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Stacjonarny
programowanie Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie gier komputerowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie UX I stopnia Stacjonarny
psychologia w zarządzaniu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane