Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Rok zalozenia: 1992 | Rektor: prof. dr hab. Mieczysław LubańskiWarszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
w Warszawie została utworzona w 1992 r. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 r. Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie w następujących specjalnościach: Rekrutacja na studia prowadzona jest od maja,
 a zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w siedzibie Uczelni. Posiadamy własną oficynę wydawniczą, bibliotekę i czytelnię. Na miejscu znajduje się także bufet oraz bezpłatny parking tylko do dyspozycji naszych studentów i pracowników. 


Uczelnia systematycznie prowadzi badania naukowe i organizuje konferencje naukowe. Wydaje Zeszyty Naukowe, monografie, skrypty i publikacje pokonferencyjne.

Uczelnia prowadziła dwie edycje studiów podyplomowych pn.Menedżer zarządzania procesami jakościowymi, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Życie studenckie

Działa Samorząd Studencki. W uczelni istnieje stała Galeria Malarstwa


Zapraszamy !

Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie