Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wycena Nieruchomości - studia podyplomowe w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ZAPRASZA

Charakterystyka studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych to osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Studia realizowane są w wymiarze 286 godzin obejmujących minimum programowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014. Przedmiotowe studia podyplomowe stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe. Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. 

Słuchacze uzyskują wiedzę o najnowszych tendencjach na rynku nieruchomości. 

Absolwenci studiów zostają teoretycznie przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych. 

Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołą Wyższą  www.wsz-sw.edu.pl

Program studiów

Program obejmuje 286 godzin i jest relizowany wg. najnowszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Do 60% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.

Zalety e-learningu

  • oszczędność czasu - szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego
  • oszczędność pieniędzy -brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia
  • dostęp do materiałów szkoleniowych - mają Państwo nieograniczony dostep do materiałów szkoleniowyc co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie. 

Powiązane artykuły

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zamierza w najbliższym czasie uruchomić IV edycję Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

czytaj dalej

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym - studia podyplomowe

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia "Zarządzanie biurem detektywistycznym"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie